Αναζήτηση:
Skip Navigation Links
Ειδήσεις-Νέα->Γεωλογία-Ορυκτός Πλούτος->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΕΠΙ ΤΟΥ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Επιμελητήριο κατέθεσε τις πρώτες παρατηρήσεις και προτάσεις του επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου για τη σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

Πιο συγκεκριμένα, το πλήρες κείμενο της επιστολής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
στα πλαίσια της διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου «Σύσταση Ελληνική Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών», θα θέλαμε κατ’ αρχάς να επισημάνουμε ότι το Επιμελητήριο, το οποίο μάλιστα αποτελεί θεσμοθετημένο σύμβουλο της πολιτείας σε θέματα διαχείρισης των ορυκτών και υδατικών πόρων της χώρας, δεν κλήθηκε να εκφράσει τις απόψεις του κατά τη διαμόρφωση του εν λόγω σχεδίου νόμου. Παρά ταύτα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εξετάζοντας το θέμα στην 15η/1-11-2018 συνεδρίασή του, κατέληξε στις παρακάτω πρώτες παρατηρήσεις και προτάσεις επί του νομοσχεδίου:

1) Η νομική μορφή της νέας Αρχής, αυτή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), εγείρει ζητήματα όσον αφορά την ευελιξία στη λειτουργία του νέου φορέα και την οικονομική του βιωσιμότητα. Σημειώνουμε ότι ο προκάτοχός της, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), έχει τη νομική μορφή του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ). Η μεταβολή της νομικής μορφής της ΕΑΓΜΕ γίνεται προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που ακολουθείται διεθνώς για τους εθνικούς φορείς Γεωλογικής Έρευνας, όπου ο κανόνας είναι η ύπαρξη ερευνητικών φορέων με αυτόνομη γενικά λειτουργία, στα πλαίσια μιας χαλαρής εποπτείας από το αντίστοιχο Υπουργείο, μιας και πρόκειται για φορείς που επιτελούν εξειδικευμένο έργο ερευνητικού αντικειμένου και δεν έχουν γενικής φύσης διοικητικές αρμοδιότητες. Η μορφή του ΝΠΔΔ σίγουρα θα αυξήσει τη γραφειοκρατική λειτουργία του νέου φορέα, επιβαρύνοντάς τον με πρόσθετες διαδικασίες και χρονικές καθυστερήσεις, οι οποίες θα λειτουργήσουν αρνητικά σε σχέση με το παραγόμενο από αυτόν έργο. Θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί η δυνατότητα συμμετοχής ενός φορέα δημοσίου δικαίου σε εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς και προκηρύξεις μελετών και έργων. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, τότε η εμπλοκή του φορέα σε μελέτες και έργα θα περιοριστεί μόνο στις περιπτώσεις των απευθείας αναθέσεων, μειώνοντας έτσι σημαντικά τον δυνητικό κύκλο εργασιών και τα έσοδά του. Γ
ια όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε επιβεβλημένο η νομική μορφή του νέου φορέα να είναι αυτή του ΝΠΙΔ και όχι του ΝΠΔΔ.

2) Ο αριθμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του νέου φορέα, έτσι όπως περιγράφεται στο σχέδιο νόμου, είναι σίγουρο ότι δεν επαρκεί για την πραγματοποίηση εκτεταμένων ερευνητικών δραστηριοτήτων. Η πρόβλεψη για την ύπαρξη 220 μόνο θέσεων προσωπικού (όπου περιλαμβάνονται και 130 θέσεις προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, στην οποία ανήκει το σύνολο σχεδόν του ερευνητικού προσωπικού), είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει την άρτια λειτουργία μιας Κεντρικής Υπηρεσίας αλλά και 6 Περιφερειακών Μονάδων, όπως προβλέπεται να είναι η οργάνωση του νέου φορέα. Είναι επιτακτική η ανάγκη για την πρόβλεψη ύπαρξης επιπλέον προσωπικού του κλάδου ΠΕ, ιδιαίτερα της ειδικότητας ΠΕ-Γεωλόγων, η οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει και το μεγαλύτερο εύρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του νέου φορέα. Σημειώνεται ότι στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΙΓΜΕ που πρόσφατα εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Οργανισμού, τεκμηριώνεται ενδελεχώς η αναγκαιότητα ύπαρξης τουλάχιστον 350 οργανικών θέσεων, για τη συνέχιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του φορέα. Θεωρούμε φυσικά αυτονόητη την αναγκαιότητα πλήρους διασφάλισης στο νέο φορέα όλων των θέσεων εργασίας του προσωπικού που υπηρετεί σήμερα στο ΙΓΜΕ.

3) Από τη σύνθεση του ΔΣ της νέας αρχής απουσιάζει η πρόβλεψη για συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων. Σημειώνοντας ότι η συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων προβλέπεται στη συντριπτική πλειοψηφία των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το ελληνικό κράτος, επισημαίνεται ότι η απουσία αυτή θα επηρεάσει αρνητικά την επικοινωνία μεταξύ προσωπικού και διοίκησης του νέου φορέα και θα μειώσει την αμφίδρομη ενημέρωση και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του. Στην κατεύθυνση μάλιστα της ενίσχυσης της σύνδεσης του νέου φορέα με τους υπόλοιπους επιστημονικούς φορείς του αυτού αντικειμένου, θεωρούμε απαραίτητη τη συμμετοχή και εκπροσώπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο ΔΣ της νέας Αρχής, δεδομένου ότι, όπως αναφέραμε, το Επιμελητήριο αποτελεί θεσμοθετημένο σύμβουλο της ελληνικής πολιτείας σε θέματα διαχείρισης των ορυκτών και υδατικών μας πόρων.

Κύριε Υπουργέ,
Εκτιμώντας ως αναγκαία την αποδοχή των παραπάνω παρατηρήσεων και προτάσεών μας επί των διατάξεων του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου, επιφυλασσόμαστε για μια πιο λεπτομερή κατάθεση των απόψεών μας στη συζήτηση που θα ακολουθήσει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων, στην οποία φυσικά θεωρούμε επιβαλλόμενη την κλίση του Επιμελητηρίου.


Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σπυρίδων Αν. Μάμαλης

Εκδηλώσεις
Previous Νοέμβριος 2019 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
 
 
117o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
,Ηράκλειο Κρήτης (Πολιτιστικό Κέντρο)

3o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
,Πάτρα (Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών),Μελισσοκομικός Σύλλογος Πατρών, ΕΕΕΜΣ, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ «ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ»
,Ηράκλειο Κρήτης (αίθουσα σεμιναρίων του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου),ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου

217o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
,Ηράκλειο Κρήτης (Πολιτιστικό Κέντρο)

3o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
,Πάτρα (Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών),Μελισσοκομικός Σύλλογος Πατρών, ΕΕΕΜΣ, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

317o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
,Ηράκλειο Κρήτης (Πολιτιστικό Κέντρο)

3o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
,Πάτρα (Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών),Μελισσοκομικός Σύλλογος Πατρών, ΕΕΕΜΣ, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

4ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ «150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙ. ΠΟΙΗΜΑΤΑ»
,Ρέθυμνο (Ωδείο, Εμμανουήλ Βερνάδου 2),Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου, Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Ρεθύμνης

5
6SAFECORFU 2019: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
,Κέρκυρα (Ιόνιος Ακαδημία),Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, Επιμελητήριο Κέρκυρας

ΕΣΠΕΡΙΔΑ «MANAGEMENT AND SUPERVISION OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE PROJECTS» (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 6/11/2019)
,Θεσσαλονίκη (Α.Π.Θ.),Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

7SAFECORFU 2019: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
,Κέρκυρα (Ιόνιος Ακαδημία),Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, Επιμελητήριο Κέρκυρας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «INTERNATIONAL SEMINAR ON ROADS, BRIDGES AND TUNNELS: NEW TECHNOLOGIES IN ROAD ASSET MANAGEMENT»
,Θεσσαλονίκη (Α.Π.Θ.),Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ»
,Αθήνα (Εναρκτήρια Συνεδρία, 7/11/2019: Ε.Κ.Π.Α. – 8-9/11/2019: Τ.Ε.Ε., Νίκης 4, Πλατεία Συντάγματος),Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας – Ε.Κ.Π.Α.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ UECBV- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΚΡΕΑΤΟΣ
,Αθήνα (Divani Caravel Hotel),ΕΔΟΚ, UECBV

8SAFECORFU 2019: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
,Κέρκυρα (Ιόνιος Ακαδημία),Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, Επιμελητήριο Κέρκυρας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «INTERNATIONAL SEMINAR ON ROADS, BRIDGES AND TUNNELS: NEW TECHNOLOGIES IN ROAD ASSET MANAGEMENT»
,Θεσσαλονίκη (Α.Π.Θ.),Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ»
,Αθήνα (Εναρκτήρια Συνεδρία, 7/11/2019: Ε.Κ.Π.Α. – 8-9/11/2019: Τ.Ε.Ε., Νίκης 4, Πλατεία Συντάγματος),Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας – Ε.Κ.Π.Α.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ UECBV- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΚΡΕΑΤΟΣ
,Αθήνα (Divani Caravel Hotel),ΕΔΟΚ, UECBV

9SAFECORFU 2019: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
,Κέρκυρα (Ιόνιος Ακαδημία),Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, Επιμελητήριο Κέρκυρας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «INTERNATIONAL SEMINAR ON ROADS, BRIDGES AND TUNNELS: NEW TECHNOLOGIES IN ROAD ASSET MANAGEMENT»
,Θεσσαλονίκη (Α.Π.Θ.),Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ»
,Αθήνα (Εναρκτήρια Συνεδρία, 7/11/2019: Ε.Κ.Π.Α. – 8-9/11/2019: Τ.Ε.Ε., Νίκης 4, Πλατεία Συντάγματος),Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας – Ε.Κ.Π.Α.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ UECBV- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΚΡΕΑΤΟΣ
,Αθήνα (Divani Caravel Hotel),ΕΔΟΚ, UECBV

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
,Θεσσαλονίκη (Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων),IAAS GREECE

102o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
,Θεσσαλονίκη (Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων),IAAS GREECE

11ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΠ 2021-2027
,Βέροια (Ξενοδοχείο Αιγές Μέλαθρον),ΥΠ.Α.Α.Τ., Ε.Α.Δ.

12ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΠ 2021-2027
,Κοζάνη (Κτίριο ΖΕΠ, Αίθουσα Κ.Καραμανλής),ΥΠ.Α.Α.Τ., Ε.Α.Δ.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΠ 2021-2027»
,Κοζάνη (Κτίριο ΖΕΠ, Αίθουσα Κ.Καραμανλής),Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ΥΠ.Α.Α.Τ, Ε.Α.Δ, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

13
14
15
16ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»
,Πάτρα (Ξενοδοχείο «Βυζαντινό»),Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Φορέας Διαχείρισης Χελμού- Βουραϊκού , Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

17
18
19
20
21ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ»
,Τρίκαλα ( Αίθουσα Επιμελητηρίου Τρικάλων),Γεωπονικός Σύλλογος Τρικάλων με τη συμμετοχή του παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Τρικάλων

22
23ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ»
,Αθήνα (Αίθουσα Εκπαίδευσης Marathon Data Systems- Αιγιαλείας 48, Παράδεισος Αμαρουσίου),Ελληνική Γεωλογική Εταιρία

24
25
26
27
28
29ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»
,Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας»),Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε συνεργασία και με άλλα Ερευνητικά Κέντρα

30
 
11 2019
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ»

Τρίκαλα ( Αίθουσα Επιμελητηρίου Τρικάλων) 21 Νοεμβρίου 2019 Γεωπονικός Σύλλογος Τρικάλων με τη συμμετοχή του παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Τρικάλων 


-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ»

Αθήνα (Αίθουσα Εκπαίδευσης Marathon Data Systems- Αιγιαλείας 48, Παράδεισος Αμαρουσίου) 23 Νοεμβρίου 2019 Ελληνική Γεωλογική Εταιρία 


-ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»

Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας») 29 Νοεμβρίου 2019 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε συνεργασία και με άλλα Ερευνητικά Κέντρα Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel