Αναζήτηση:
Skip Navigation Links
Σημαντικά Νέα->Επαγγελματικά Θέματα->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

  Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χ. Σπίρτζη, επισημαίνει την ανάγκη απλοποίησης της λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Σύστηματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.) και ζητά να παρασχεθεί στους ενδιαφερόμενους μελετητές/εργολήπτες η δυνατότητα να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και να αναρτούν ή/και να επικαιροποιούν οι ίδιοι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο εν λόγω Ηλεκτρονικό Σύστημα.

  Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
 
  όπως ήδη γνωρίζετε, το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.) είναι η διαδικτυακή εφαρμογή μέσω της οποίας διεξάγονται οι ηλεκτρονικές κληρώσεις που αφορούν τις απευθείας αναθέσεις δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

  Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, κάθε αναθέτουσα αρχή οφείλει να καταρτίσει, κατ’ έτος, κατάλογο των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων ανά κατηγορίες έργων/μελετών, τον οποίο στη συνέχεια καταχωρεί στο Κ.Η.Σ.Κ.. Για την κατάρτιση του καταλόγου, οι αναθέτουσες αρχές απευθύνουν σχετική πρόσκληση, οι δε ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν εντός 20 ημερών τις σχετικές αιτήσεις και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 
  Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, όπως προκύπτει από σχετικές αναφορές μελών μας, κατά την εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας, έχουν παρατηρηθεί αρκετές δυσχέρειες, τόσο για τους ενδιαφερόμενους μελετητές/εργολήπτες όσο και για τις αναθέτουσες αρχές.

  Πιο συγκεκριμένα αναφέρουμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της σχετικής αίτησης και των, κατά περίπτωση, απαιτούμενων δικαιολογητικών (π.χ. δηλώσεις, αποδεικτικά ειδικής ικανότητας κλπ), αντιθέτως πολλές από τις αρμόδιες υπηρεσίες επιβάλλουν την ταχυδρομική αποστολή των εγγράφων, γεγονός που επιβαρύνει υπέρμετρα και αδικαιολόγητα τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι επιθυμούν την εγγραφή τους στους καταλόγους διάφορων αναθετουσών αρχών.
 
  Το συγκεκριμένο πρόβλημα μάλιστα επιτείνεται από το γεγονός ότι ακόμη και η μορφή των εντύπων που πρέπει να συμπληρωθούν από τους ενδιαφερόμενους μελετητές/εργολήπτες διαφέρει από υπηρεσία σε υπηρεσία.

  Υπογραμμίζουμε εδώ πως ανάλογη επιβάρυνση υφίστανται και οι αναθέτουσες αρχές, ιδιαιτέρως οι υποστελεχωμένοι Ο.Τ.Α., καθόσον μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι αρμόδιοι υπάλληλοι οφείλουν να διαχειριστούν και καταχωρίσουν στο Κ.Η.Σ.Κ. ένα μεγάλο όγκο δεδομένων που αφορούν όλα τα στοιχεία των ενδιαφερομένων.

  Δεδομένου ότι τα ως άνω προβλήματα συνεπάγονται ένα μεγάλο διοικητικό και οικονομικό κόστος για τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους πολίτες, θεωρούμε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα πρέπει να προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την απλοποίηση της συγκεκριμένης διαδικασίας.

  Προς την κατεύθυνση αυτή, προτείνουμε την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων της Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ./15299/ΦΝ 466/2-3-2017 (ΦΕΚ 900 Β’) και της λειτουργίας του Κ.Η.Σ.Κ., έτσι ώστε να παρασχεθεί στους ενδιαφερόμενους μελετητές/εργολήπτες η δυνατότητα να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και να αναρτούν ή/και να επικαιροποιούν οι ίδιοι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο εν λόγω Ηλεκτρονικό Σύστημα.

  Εκφράζοντας τέλος τη βούληση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να συνδράμει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σας, καταθέτοντας τις απόψεις και προτάσεις του για την περαιτέρω βελτίωση και απλοποίηση της ως άνω διαδικασίας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία και διευκρίνιση επί του θέματος.


Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Σπυρίδων Μάμαλης

Εκδηλώσεις
Previous Μάιος 2020 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
5 2020
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»

Θεσσαλονίκη (ΚΕΔΕΑ Α.Π.Θ.) 2 Ιουλίου 2020 Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας, Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων, Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης, ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ΕΑΓΜΕ, Α.Π.Θ. 


-IOBC-WPRS: MEETING ON CITRUS PESTS, DISEASES AND WEEDS

Ναύπλιο (Βουλευτικό) 14 - 16 Σεπτεμβρίου 2020 ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο & άλλοι φορείς 


-3rd EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE OF IAEG- EUROENGEO 2020

Αθήνα (Αίγλη Ζαππείου) 20 - 24 Σεπτεμβρίου 2020 Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel