Αναζήτηση:
Σημαντικά Νέα->Εκπαίδευση Επιμόρφωση->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡEΜΒΑΣΗ ΣΤΟ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡEΜΒΑΣΗ ΣΤΟ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ


  Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με επιστολή του προς την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Σοφία Ζαχαράκη, εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του με τη χορήγηση της Β’ ανάθεσης του μαθήματος «Γεωλογία – Γεωγραφία» στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας και ζητά την άμεση τροποποίηση της σχετικής Υ.Α.. Πέραν τούτου, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητά την επαναφορά όλων των αναθέσεων που είχαν, μέχρι το 2018, οι Δασολόγοι και Γεωπόνοι στα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., καθώς και την επαναφορά του μαθήματος «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων» στα ΓΕ.Λ., αλλά και της διδακτικής ώρας του μαθήματος «Γεωλογία – Γεωγραφία» που περικόπηκε από το ωρολόγιο πρόγραμμα των Γυμνασίων το 2016.

  Το πλήρες κείμενο της επιστολής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει ως εξής:


  Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,
  με το υπ’ αριθ. 1143/3-3-2020 υπόμνημά μας, θέσαμε υπόψη σας μια σειρά σοβαρών ζητημάτων που απασχολούν τους γεωτεχνικούς εκπαιδευτικούς [Γεωλόγους (ΠΕ04.05), Γεωπόνους (ΠΕ88.01), Δασολόγους (ΠΕ88.05)] και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και παράλληλα υποβάλλαμε απόψεις και προτάσεις για τη γενικότερη ενίσχυση της γεωτεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

  Μεταξύ άλλων, στο εν λόγω υπόμνημα είχαμε ζητήσει από το Υ.ΠΑΙ.Θ. να λάβει κάθε δυνατή μέριμνα προκειμένου το μάθημα «Γεωλογία – Γεωγραφία» του Γυμνασίου να διδάσκεται με Α’ ανάθεση από τους αρμόδιους επιστήμονες - εκπαιδευτικούς που είναι οι Γεωλόγοι - μέλη του Επιμελητηρίου μας και να περιορίσει την κατάχρηση της δυνατότητας διδασκαλίας με Β’ ανάθεση από άλλες, μη σχετικές, ειδικότητες εκπαιδευτικών. Επιπλέον είχαμε επισημάνει την ανάγκη άμεσης επαναφοράς όλων των αναθέσεων που είχαν οι Δασολόγοι και Γεωπόνοι στα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. και καταργήθηκαν, παντελώς άδικα και αδικαιολόγητα, με τις Υ.Α. 76099/Δ2/11-5-2018 (ΦΕΚ 1704/Β’) και υπ’ αριθ. Φ22/675401/Δ4/10-5-2018 (ΦΕΚ 1664/Β’).

  Δυστυχώς, με έντονο προβληματισμό και έκδηλη αγανάκτηση, διαπιστώνουμε πως το Υ.ΠΑΙ.Θ. επέλεξε να κωφεύσει στα αιτήματά μας, δεδομένου ότι προχώρησε στην έκδοση αφενός της υπ’ αριθ. 74181/Δ2/15-6-2020 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2338/Β’) με την οποία, απολύτως αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία αιτιολογία, αφαιρέθηκε από το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου το μάθημα «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων» και αφετέρου της υπ’ αριθ. 85980/Δ2/3-7-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 2737/Β’) με την οποία όχι μόνο δεν αποκαταστάθηκε το προηγούμενο πλαίσιο αναθέσεων των Δασολόγων και Γεωπόνων – μελών μας, αλλά αντιθέτως παραχωρήθηκε, πέρα από κάθε έννοια επιστημονικής δεοντολογίας, η δυνατότητα διδασκαλίας με Β’ ανάθεση του μαθήματος «Γεωλογία – Γεωγραφία» και στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας (πτυχιούχοι Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Οικονομικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών−Οικονομικών Σπουδών, Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής κλπ)!

  Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη γεωτεχνική παιδεία και έρευνα, εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του με την ως άνω μεταβολή των αναθέσεων του μαθήματος «Γεωλογία – Γεωγραφία» και ζητά την άμεση τροποποίηση της σχετικής Υ.Α., τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο μάθημα παρέχει στους μαθητές ιδιαίτερες γεωεπιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, απαραίτητες για τους πολίτες μιας χώρας όπως είναι η Ελλάδα, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερη γεωμορφολογία, διαθέτει πλούσιους ορυκτούς πόρους, εμφανίζει έντονη σεισμική δραστηριότητα και αντιμετωπίζει συχνά φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ). Όπως σαφώς προκύπτει από τα Προγράμματα των αντίστοιχων Τμημάτων, οι σπουδές των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας δεν έχουν την παραμικρή συνάφεια με τις γεωεπιστήμες, ως εκ τούτου οι εν λόγω εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική επάρκεια για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος. Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι η χορήγηση της Β’ ανάθεσης του μαθήματος «Γεωλογία – Γεωγραφία» στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας δεν εξυπηρετεί καμία εκπαιδευτική – παιδαγωγική αναγκαιότητα, αλλά αντιθέτως, θα δημιουργήσει, αναπόφευκτα, σημαντικά και ανυπέρβλητα προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, με δυσμενείς επιπτώσεις τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς.
Πέραν τούτων και υπογραμμίζοντας και πάλι την ανάγκη αναβάθμισης της γεωτεχνικής παιδείας, η οποία διαχρονικά αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ζητά την άμεση επαναφορά:
  1. Του μαθήματος «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων» στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου
  2. Της διδακτικής ώρας του μαθήματος «Γεωλογία – Γεωγραφία» του Γυμνασίου που περικόπηκε με την Υ.Α. 93381/Δ2/7-6-2016 (ΦΕΚ1640/Β’)
  3. Όλων των αναθέσεων που είχαν οι Δασολόγοι και Γεωπόνοι στα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. και καταργήθηκαν με τις Υ.Α. 76099/Δ2/11-5-2018 και Φ22/675401/Δ4/10-5-2018

  Αναμένοντας τις δικές περαιτέρω ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον σχετική διευκρίνιση, πληροφορία και συνεργασία επί του θέματος.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Εκδηλώσεις
Previous Αύγουστος 2020 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
8 2020
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-IOBC-WPRS: MEETING ON CITRUS PESTS, DISEASES AND WEEDS

Ναύπλιο (Βουλευτικό) 14 - 16 Σεπτεμβρίου 2020 ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο & άλλοι φορείς 


-3rd EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE OF IAEG- EUROENGEO 2020

Αθήνα (Αίγλη Ζαππείου) 20 - 24 Σεπτεμβρίου 2020 Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας 


-HAICTA 2020- 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENT

Θεσσαλονίκη 24 - 27 Σεπτεμβρίου 2020  Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel