Αναζήτηση:
Ειδήσεις-Νέα->Αγροτική Οικονομία και Πολιτική->Υ.Α. 3221/18-7-2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (ΦΕΚ 3797/Β/2022)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση 3221/18-7-2022 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/467 της Επιτροπής της 23ης Μαρτίου 2022 (ΕΕ L 96/4) σχετικά με την παροχή έκτακτης ενίσχυσης προσαρμογής στους παραγωγούς των γεωργικών τομέων».


Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel