Αναζήτηση:
Ειδήσεις-Νέα->Αγροτική Οικονομία και Πολιτική->Υ.Α. 1366/13-7-2022: 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 8.3.3 ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (ΦΕΚ 3899/Β/2022)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1366/13-7-2022 «2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 3131/17.12.2019 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης για δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (Μέτρο 4.2 της πρόσκλησης) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 ‘Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020» (άρθρο 63, Καν. (Ε.Κ.) 508/2014)» (Β΄ 5065)».
Εκδηλώσεις
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-16o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Αθήνα 4 - 6 Δεκεμβρίου 2023 Εργαστήριο Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας Γ.Π.Α. Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel