ΓΕΩΤΕΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

        Στα πλαίσια της πληρέστερης ενημέρωσης των μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), σας γνωρίζουμε ότι κυκλοφόρησε η ανανεωμένη έκδοση του 60ου Τεύχους Μαΐου 2022.

        Σε αυτό το τεύχος μπορείτε να διαβάσετε:

  • Αίτημα Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αντιρρήσεων για τους Δασικούς Χάρτες
  • Παρατηρήσεις επί του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων Εντός ή Πλησίον Δασικών Εκτάσεων
  • Παρατηρήσεις επί του Σ/Ν για την Αδειοδότηση των Α.Π.Ε.
  • Γεωχωρικά Δεδομένα Διορθώσεων Δασικών Χαρτών
  • Τέσσερις Υποτροφίες σε Μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

        Και άλλα θέματα γεωτεχνικού ενδιαφέροντος

Για το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος
Σπυρίδων Α. Μάμαλης


Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτό το μήνυμα, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Παρακαλούμε μην απαντάτε στο παρόν ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305 Fax: 2310.236308
 e-mail: info@geotee.gr
Μηχανογραφική Υποστήριξη: Intelsoft IKE