If this message is unreadable, please visit www.geotee.gr/newsletters, to view it through your browser.
Header

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
2ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 (14/2021)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
01/04/21

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
--

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

31/03/21

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 19-4-2021)
Ξεκινά σήμερα, 31-3-2021, η υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής για τη 2η πρόσκληση ωφελουμένων του έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 (ΟΠΣ 5003068) την υλοποίηση του οποίου έχει αναλάβει, ως κύριος δικαιούχος το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

31/03/21

ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 2021: ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ανακοινώνει προς τα μέλη του ότι παρέλαβε από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής & Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου της Διεύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας), τη γεωβάση γεωχωρικών δεδομένων αναρτημένων δασικών χαρτών 2021 για τις Κυκλάδες και τη Σαλαμίνα.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

31/03/21

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5003068
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., σχετικά με την καταβολή του επιδόματος σε όσους έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάρια κατάρτισης του έργου με κωδικό ΟΠΣ 5003068 που υλοποιεί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε, σας γνωρίζουμε ότι το Επιμελητήριο έχει καταθέσει αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες για την χορήγηση των σχετικών κονδυλίων και αναμένει την εκταμίευσή τους.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

30/03/21

NEWSLETTER: ΤΕΥΧΟΣ 48ο (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021)
Με στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση για τις κυριότερες δραστηριότητες του Επιμελητήριου καθώς και για γενικότερα θέματα γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, σας ενημερώνουμε ότι κυκλοφόρησε το 48ο Τεύχος (Φεβρουάριος – Μάρτιος 2021) του ανανεωμένου Newsletter του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
01/04/21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Το Περιφερειακό Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συμμετείχε στη διαδικασία πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» (ΦΥΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 2021.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

01/04/21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΣΥΝΑΨΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Το Περιφερειακό Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προχώρησε στη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με σκοπό την υλοποίηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών στους τομείς της Εκπαίδευσης, Έρευνας και διεκδίκησης-χρηματοδότησης Έργων και Ερευνητικών προτάσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη της Πρωτογενούς Παραγωγής και της Αγροδιατροφικής Αλυσίδας.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

31/03/21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Στις 8-3-2021, ημέρα Δευτέρα, μετά από πρωτοβουλία του προέδρου του Παραρτήματος Αιγαίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Παναγιώτη Κατσαβέλλη, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη, μέσω της πλατφόρμας zoom, με θέμα συζήτησης την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

30/03/21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Νέα ιστοσελίδα στο παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header


ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
02/04/21

Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Πραγματοποιήθηκε στις 1/04/2021 η προγραμματισμένη συνάντηση της Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας και σε πολύ καλό κλίμα δεδομένης της ενημέρωσης του Υπουργού Εσωτερικών για τα Γεωτεχνικά θέματα που τέθηκαν αναλυτικά και τεκμηριωμένα από τους συμμετέχοντες εκπροσώπους της ΠΟ.ΓΕ.Δ.Υ. .

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

01/04/21

ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΜΕΤΡΟ 4.1: ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Το Υπ.Α.Α.Τ. παρέχει διευκρινήσεις προς τους ενδιαφερόμενους, σχετικά με τον παρακρατούμενο φόρο επί των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και την τεκμηρίωση εξόφλησης των σχετικών τιμολογίων του Μέτρου 4.1 του Π.Α.Α. 2014-2020.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

01/04/21

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Περιληπτική Διακήρυξη της Ανοιχτής Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου της τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας: «Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις Νερού Ύδρευσης», προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

01/04/21

Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.: ΤO ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ ΤΗΣ «ΠΡΑΣΙΝΗΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Με παρέμβασή της προς τους αρμόδιους Υπουργούς, η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. τονίζει πως η εγκατάσταση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να γίνεται σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και της αγροτικής παραγωγής της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

01/04/21

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 314 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ)
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ υποβάλλει σε δημόσια κρίση τα σχέδια των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών - ΕΤΕΠ που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. Ο πίνακας θα επικαιροποιείται με νέα σχέδια ΕΤΕΠ για Δημόσια Κρίση σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

01/04/21

ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ εξέδωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και την εγγραφή τους στο σχετικό Μητρώο του Οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

01/04/21

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 4ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Δημοσιοποίηση παρουσιάσεων του 4ου Επιστημονικού Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

31/03/21

ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»
Η Πρωτοβουλία για Παιδεία & Ανάπτυξη(ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α.) εξέδωσε Δελτίο τύπου για ψηφιακή εκδήλωση που διοργάνωσε με θέμα «Διασύνδεση Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων με Επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές Ισχυροποίησης». Στην εκδήλωση συμμετείχε με παρέμβασή του και ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Σ. Μάμαλης.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

31/03/21

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΚΑΦ)
Τα Σεμινάρια έχουν στόχο να ενημερώσουν σχετικά με τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού Ασφαλείας Φραγμάτων. Απευθύνονται σε Μηχανικούς και Επιστήμονες Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων που ασχολούνται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία έργων Φραγμάτων και Ταμιευτήρων.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

29/03/21

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ψηφιακών παρεχόμενων υπηρεσιών σχεδίασε και δημοσιεύει 3 νέες Γεωπύλες με θέματα που σχετίζονται με θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων και ειδικότερα για: (1) Υδατικοί Πόροι – Υδροληψίες, (2) Ακτές Κολύμβησης Αττικής, και (3) Πλημμύρες.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header


Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτό το μήνυμα, παρακαλώ πατήστε εδώ.
Παρακαλούμε μην απαντάτε στο παρόν ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα


Αυτό το μήνυμα πληρεί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων. Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον αποδέκτη τη δυνατότητα διαγραφής. (Directiva 2002/31/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Relative as A5-270/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Εάν λάβατε το μήνυμα αυτό κατά λάθος, παρακαλώ δεχθείτε τις απολογίες μας για την ενόχληση.