If this message is unreadable, please visit www.geotee.gr/newsletters, to view it through your browser.
Header

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 (42/2021)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
12/10/21

Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα - ΤΟΜΟΣ 30 - ΣΕΙΡΑ VΙ (2021-1)
Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση των Γεωτεχνικών Επιστημονικών Θεμάτων - ΤΟΜΟΣ 30 - ΣΕΙΡΑ VΙ (2021-1)

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
15/10/21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
--

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

15/10/21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
--

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header


ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
13/10/21

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»
Εισάγεται από 12 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 08.00 π.μ., σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον τίτλο «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 19/10/2021 και ώρα 08.00 π.μ..

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

13/10/21

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΙΤΡΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Η τελευταία έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη νιτρορρύπανση (με βάση στοιχεία για την περίοδο 2016-2019) προειδοποιεί ότι τα νιτρικά ιόντα προκαλούν ακόμη σοβαρή ρύπανση στα ύδατα της ΕΕ. Οι υπερβολικές τιμές νιτρικών στα ύδατα είναι επιζήμιες τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για τα οικοσυστήματα, καθώς προκαλούν εξάντληση του οξυγόνου και ευτροφισμό. Όταν οι εθνικές αρχές και οι γεωργοί καθάρισαν τα ύδατα, αυτό είχε θετικό αντίκτυπο στην παροχή πόσιμου νερού και στη βιοποικιλότητα, καθώς και σε τομείς που εξαρτώνται από αυτά, όπως είναι η αλιεία και ο τουρισμός. Ωστόσο, η υπερβολική χρήση λιπασμάτων παραμένει πρόβλημα σε πολλά μέρη της ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

13/10/21

Υ.Α. 4046/5-10-2021: 8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 4.1.1 ΚΑΙ 4.1.3 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 4672/Β/2021)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 4046/5-10-2021 «8η τροποποίηση της υπ’ αρ. 13158/2017 (Β’ 4302) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 ”Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης“ και 4.1.3 ”Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος“ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020»».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

13/10/21

ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020
Το Υπ.Α.Α.Τ. ενημερώνει του ενδιαφερόμενους ότι υπογράφηκε η 7η τροποποίηση της υπ΄ αρ. 8585/10-10-2016 υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», με την οποία παρατείνεται το χρονικό διάστημα υποβολής του αιτήματος τελικής πληρωμής των δικαιούχων του υπομέτρου 6.1 ακόμα ένα μήνα, δηλαδή το αίτημα μπορεί να γίνει σε έως τέσσερα χρόνια και τέσσερις μήνες από την απόφαση ένταξης.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

12/10/21

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (WORKSHOPS) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ENVIRONMENTYOU
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, ως δικαιούχος του έργου EnvironmentYou – Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν σε εργαστήρια δικτύωσης (workshops) σχετικά με την Πράσινη Επιχειρηματικότητα, την Περιβαλλοντική Διαχείριση Συστημάτων σε αγροτικές επιχειρήσεις και τη Βιολογική Γεωργία.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

11/10/21

Α.Π.Θ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, τεχνολογία και βιοοικονομία» του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) αποφάσισε την παράταση μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2021, της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων και της κατάθεσης δικαιολογητικών σχετικά με την Προκήρυξη για την εισαγωγή τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. Οι λοιποί όροι της προκήρυξης ισχύουν ως έχουν.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

11/10/21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι, από τη σύγκριση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 (έτος αναφοράς 2009=100,0) με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2020, προέκυψε αύξηση 2,2% έναντι μείωσης 2,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το 2019.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

11/10/21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας κατά το μήνα Αύγουστο 2021.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

11/10/21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Αύγουστο 2021, η εξέλιξη του οποίου, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2020, παρουσίασε αύξηση 10,1% έναντι μείωσης 3,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το 2019.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header


Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτό το μήνυμα, παρακαλώ πατήστε εδώ.
Παρακαλούμε μην απαντάτε στο παρόν ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα


Αυτό το μήνυμα πληρεί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων. Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον αποδέκτη τη δυνατότητα διαγραφής. (Directiva 2002/31/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Relative as A5-270/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Εάν λάβατε το μήνυμα αυτό κατά λάθος, παρακαλώ δεχθείτε τις απολογίες μας για την ενόχληση.