If this message is unreadable, please visit www.geotee.gr/newsletters, to view it through your browser.
Header

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 (6/2022)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
11/02/22

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ»
Την παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προκάλεσε η έκδοση της της με αριθμό 257/3-2-2022 Εγκυκλίου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α., με θέμα «Διοικητικός έλεγχος των αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 4704/11-11-2021 3ης Πρόσκλησης», το οποίο μετά από πολυάριθμες διαμαρτυρίες μελών του, απέστειλε σχετική επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κο Γ. Γεωργαντά.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

11/02/22

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ Α.Σ.Ε.Π. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 13Κ/2021
Με αφορμή αναφορές μελών του σχετικά με την απουσία των μεταπτυχιακών τίτλων που κατέχουν από τους βαθμολογούμενους - αποδεκτούς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών της Προκήρυξης 13Κ/2021, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ζήτησε από το Α.Σ.Ε.Π. την άμεση τροποποίηση των σχετικών Πινάκων του Παραρτήματος Ζ της συγκεκριμένης Προκήρυξης, με την προσθήκη των εν λόγω τίτλων.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

10/02/22

ΤΟ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΘΕΩΡΕΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (Ι.Μ.Π.Η.Σ.)
Την ανάγκη εξασφάλισης της βιωσιμότητας και της ομαλής - πλήρους λειτουργίας του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου με το όνομα Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης Ηφαιστείου Σαντορίνης (Ι.Μ.Π.Η.Σ.), με τη συνέχιση της χρηματοδότησής του, επισημαίνει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

10/02/22

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συμμετείχε, δια του Προέδρου του κ. Σπ. Μάμαλη στη διαδικασία αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.Συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην αξιολόγηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

10/02/22

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ: ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ»
Ως θετική κρίνει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο τη θεσμοθέτηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Βουλή των Ελλήνων στον Ν. 4887 άρθρο 120 της υπογραφής της έκθεσης ελέγχου επενδυτικού σχεδίου για το καθεστώς «Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων αλιεία και υδατοκαλλιέργεια», από γεωτεχνικό, μέλος του Επιμελητηρίου, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (άρθρο 120 του Ν. 4887: «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», (ΦΕΚ 16Α/ 4-2-2022).

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

10/02/22

TΟ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΖΗΤΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Με παρέμβασή του στον Αν. Υπουργό Οικονομικών, κ. Θ. Σκυλακάκη και τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Κ. Σκρέκα, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ζητά να διασφαλιστεί η συνέχιση καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Δασολόγους που υπηρετούν στη Δασική Υπηρεσία, καθώς και η ισόποση καταβολή της, με το να συνεχίσουν να συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους του επιδόματος αυτού.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
09/02/22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ: ΣΥΕΝΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (17-2-2022)
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Θράκης συνεδριάζει την Πέμπτη, 17-2-2022, στην Κομοτηνή.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

07/02/22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ
Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης επί της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για τον Θαλάσσιο Χώρο (ΕΧΣΘΧ), παρατίθενται οι σχετικές απόψεις του Παραρτήματος Θράκης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header


ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
11/02/22

SIMOGLOU K., RODITAKIS E.: CONSUMERS BENEFIT - RISK PERCEPTION ON PESTICIDES AND FOOD SAFETY - A SURVEY IN GREECE (AGRICULTURE 2022, 12, 192)
--

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

11/02/22

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
Η Διεύθυνση Δασών Πέλλας απέστειλε στο Επιμελητήριο το ψηφιακό αρχείο του τροποποιημένου, λόγω ενσωμάτωσης προδήλων σφαλμάτων, Δασικού Χάρτη Π.Ε. Πέλλας, προς χρήση από τους γεωτεχνικούς-μέλη του.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

11/02/22

ΥΠ.Α.Α.Τ.: Η ΕΕ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΛΟΓΩ COVID, ΣΕ ΕΠΙΣΠΟΡΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΤΑΤΑ, ΛΕΒΑΝΤΑ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΞΕΡΑ ΣΥΚΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟ
Το Υπ.Α.Α.Τ. ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτημα της Ελλάδος, για ενισχύσεις ύψους 33,826 εκατ. ευρώ σε παραγωγούς ξερών σύκων, λεβάντας, βιομηχανικής και επίσπορης πατάτας, μανταρινιών (κλιμεντίνη), επιτραπέζιων ελιών (πλην καλαμών) και καπνού.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

11/02/22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Δεκεμβρίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2020, παρουσίασε αύξηση 8,1% έναντι αύξησης 3,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το 2019.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

11/02/22

Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/13046/455/10-2-2022: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΕΚ 560/Β/2022)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/13046/455/10-2-2022 «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές αγροτικής χρήσης».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

11/02/22

Κ.Υ.Α. 34887/7-2-2022: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (ΦΕΚ 557/Β/2022)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 34887/7-2-2022 «Παρακολούθηση και επίβλεψη μελετών κάτω των ορίων από ιδιώτες Eλεγκτές Μηχανικούς».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

11/02/22

Κ.Υ.Α. 34817/7-2-2022: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (ΦΕΚ 556/Β/2022)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 34817/7-2-2021 «Παρακολούθηση και επίβλεψη δημοσίων έργων κάτω των ορίων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

11/02/22

Υ.Α. 119/20-1-2022: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ Π..Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 542/Β/2022)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 119/20-1-2022 «1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3764/24.9.2021 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής του υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022» (Β’ 4456)».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

11/02/22

Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/6015/136/20-1-2022: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΕΠΣ) (ΦΕΚ 510/Β/2022)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/6015/136/20-1-2022 «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ)».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

10/02/22

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ 15 ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
Η Επιτροπή λαμβάνει νομικά μέτρα κατά 15 κρατών μελών προκειμένου να ενισχύσει την πρόληψη και τη διαχείριση χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Τσεχία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Σλοβακία δεν έχουν θεσπίσει, εφαρμόσει και κοινοποιήσει στην Επιτροπή έως τον Ιούλιο του 2019 τα σχέδια δράσης τους βάσει του κανονισμού 1143/2014 για την αντιμετώπιση των πιο χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος. Τα είδη αυτά προκαλούν τόσο σημαντικές ζημίες στο περιβάλλον και την υγεία που δικαιολογούν τη θέσπιση μέτρων που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

10/02/22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Δεκεμβρίου 2021 για το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

09/02/22

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
Από τη Διεύθυνση Δασών Πέλλας ανακοινώνεται ότι τροποποιήθηκε ο αναρτημένος /κυρωμένος δασικός χάρτης των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Αλμωπίας, Έδεσσας Πέλλας και Σκύδρας, λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων προδήλων σφαλμάτων. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του κατά τα ανωτέρω διορθωμένου δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων ή των αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, λήγει την 4η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 26η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

09/02/22

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ Κ.Υ.Α. ΚΑΙ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 12681/352685/2021 (Β΄ 5931), με θέμα: «Εξειδίκευση καταμερισμού αρμοδιοτήτων των αρμόδιων αρχών φυτοϋγειονομικού ελέγχου, ορισμός Επίσημων Υπαλλήλων Φυτοϋγειονομικών Υπηρεσιών και καθορισμός διαδικασιών για τη διενέργεια των επίσημων φυτοϋγειονομικών ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017, που διεξάγονται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τη φυτοϋγεία», η οποία συμπληρώνει το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 37/2021 (Α΄ 94), με θέμα «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των κανονισμών (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 095, 7.4.2017, σ. 1 και διορθωτικό ΕΕ L 137, 24.5.2017, σ. 40), για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση εφαρμογής των κανόνων για την υγεία των φυτών και (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 317, 23.11.2016, σ. 4 και διορθωτικό ΕΕ L 317, 1.10.2020, σ. 39), σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

08/02/22

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΒΟΥΤΖΑ
Η πρόσφατη εκδήλωση και δυναμική εξέλιξη του γεωλογικού φαινομένου της κατολίσθησης – καθίζησης στην περιοχή του Νέου Βουτζά Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση και ανησυχία δεδομένου ότι εκδηλώθηκε σε κατοικημένη περιοχή δομημένου ιστού και προκάλεσε την ολική ή/και μερική καταστροφή κατοικιών με μεγάλο ανθρωπιστικό - κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

08/02/22

Ν. 4887/2022: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΦΕΚ 16/Α/2022)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

07/02/22

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΕΕΓΕΠ): ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η ΠΕΕΓΕΠ, η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου, φέτος γίνεται 30 ετών. Ιδρύθηκε το 1992, από μια ομάδα καταρτισμένων επαγγελματιών με όραμα για το μέλλον και εκπροσωπεί τους επιστήμονες που επαγγελματικά ασχολούνται με το Πράσινο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header


Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτό το μήνυμα, παρακαλώ πατήστε εδώ.
Παρακαλούμε μην απαντάτε στο παρόν ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα


Αυτό το μήνυμα πληρεί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων. Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον αποδέκτη τη δυνατότητα διαγραφής. (Directiva 2002/31/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Relative as A5-270/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Εάν λάβατε το μήνυμα αυτό κατά λάθος, παρακαλώ δεχθείτε τις απολογίες μας για την ενόχληση.