If this message is unreadable, please visit www.geotee.gr/newsletters, to view it through your browser.
Header

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 (42/2022)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
21/10/22

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (25/10/2022)
Το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2022.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

21/10/22

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 04/2022
Ανακοινώνουμε ότι τo ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.-Ν.ΠΔ.Δ.) διενεργεί (άνω των ορίων) ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου «Αναδιάρθρωση του Μηχανισμού Παροχής Εξειδικευμένης Πληροφόρησης, Ψηφιακών Υπηρεσιών, Απόθεσης μελετών και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του ΓΕΩΤΕΕ (ΦΑΣΕΙΣ Α , Β΄ και Γ )» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Αριθμός Διακήρυξης: 04/ 2022/ ΓΕΩΤΕΕ. Προϋπολογισμός: 1.841.064,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ή 1.484.729,03 € (χωρίς ΦΠΑ 24%). Η σύμβαση αντιστοιχεί στο Υποέργο 1 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση των λειτουργιών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 7003/2047/Α3/22-11-2019 και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αρ.πρωτ. 2501/11-05-2022 και έχει λάβει κωδικό MIS 5049507.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

21/10/22

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 04/2022
Αναρτάται η Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με Χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου «Αναδιάρθρωση του Μηχανισμού Παροχής Εξειδικευμένης Πληροφόρησης, Ψηφιακών Υπηρεσιών, Απόθεσης μελετών και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του ΓΕΩΤΕΕ (ΦΑΣΕΙΣ Α , Β΄ και Γ )», προϋπολογισμού 1.841.064,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ή 1.484.729,03 χωρίς ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

20/10/22

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΝΕΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΑ»
ΕΚΔΗΛΩΣΗ : «Νέοι Αγρότες - Νέες Δυνατότητες - - Νέες Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες από το ΠΑΑ» , Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, ώρα 11:00-12:30. Μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά την Εκδήλωση από τον σύνδεσμο: https://www.facebook.com/eadpaa/

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

19/10/22

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2022: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
--

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

18/10/22

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΝΕΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΑ»
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, με τη συμβολή του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Νέοι Αγρότες - Νέες Δυνατότητες - - Νέες Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες από το ΠΑΑ» που θα πραγματοποιηθεί, στα πλαίσια της 29ης AGROTICA, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ», Αίθουσα C. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για τις ευκαιρίες και τα κίνητρα που δίνονται μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για τη μετάβαση στο νέο παραγωγικό μοντέλο για μια περισσότερο ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή γεωργία.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
20/10/22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (25/10/2022)
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Θράκης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνεδριάζει την Τρίτη, 25/10/2022, στην έδρα του Παραρτήματος στην Αλεξανδρούπολη.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

19/10/22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (27/10/2022)
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας συνεδριάζει στις 27/10/2022.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

19/10/22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Δημοσιεύεται Ψήφισμα το οποίο συνυπογράφουν Επιστημονικοί & Επαγγελματικοί Φορείς της Δυτικής Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και το Παράρτημα Πελοποννήσου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και αφορά στο υψηλό ενεργειακό κόστος, το φλέγον αυτό ζήτημα που απασχόλησε τους φορείς που συμμετείχαν στη σχετική συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 στα γραφεία του Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header


ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
21/10/22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Αυγούστου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2021, παρουσίασε αύξηση 42,0% έναντι αύξησης 31,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

21/10/22

ΑΠΟΦ. 1070/303568/12-10-2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΓΓΕΡΓΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΦΕΚ 5437/Β/2022)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση 1070/303568/12-10-2022 του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπ.Α.Α.Τ. «Καθορισμός ύψους ετήσιας συνδρομής εγγεγραμμένων στα Μητρώα Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ.) και Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.)».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

21/10/22

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (20-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022)
Η Ημερήσια Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 20-21 Οκτωβρίου 2022.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

20/10/22

ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2023-2027
Παρατίθεται το οριστικοποιημένο κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας για την περίοδο 2023-2027 που υποβλήθηκε στην ΕΕ τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

20/10/22

ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΠ 2023-2027
Το πράσινο φως για την εκκίνηση της τυπικής διαδικασίας έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού μας Σχεδίου έδωσε η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την ολοκλήρωση των εντατικών διαπραγματεύσεων και την πρόσφατη επίσκεψη του ελληνικού κλιμακίου υπό τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, κ. Κ. Μπαγινέτα στις Βρυξέλλες για την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

19/10/22

ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, ως φορέας υλοποίησης της δράσης «Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι ολοκληρώθηκε η Μελέτη Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών. Προκειμένου να δοθεί χρόνος στους δυνητικούς δικαιούχους για το σχεδιασμό της πρότασής τους και την κατάθεση άρτιου φακέλου υποψηφιότητας, μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών» για την 31η Οκτωβρίου 2022 ώρα 12:00 μμ..

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

19/10/22

ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 10.2.1 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ
Μετά από συνεργασία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργο Γεωργαντά, η Γενική Γραμματέας κα Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε σήμερα την τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων δικαιούχων στο πλαίσιο της δράσης 10.2.1. «Γενικοί πόροι στην κτηνοτροφία», σύμφωνα με την οποία για τους 16 δικαιούχους (Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ενώσεις Φυλών, Κτηνοτροφικούς Συλλόγους) ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 1.080.801,61 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

19/10/22

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ Υ.Π.ΕΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Στο πλαίσιο στήριξης των περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Νίκου Παπαθανάση, για την έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας», συνολικού προϋπολογισμού 19.961.018 €.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

19/10/22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (2021 - 2η ΕΚΤΙΜΗΣΗ)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσ ότι, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του έτους 2021 σε όρους όγκου παρουσίασε αύξηση κατά 8,4% σε σχέση με το 2020, έναντι αύξησης 8,3% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2022.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

19/10/22

Κ.Υ.Α. 2618/13-10-2022: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2023-2027 (ΦΕΚ 5375/Β/2022)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 2618/13-10-2022 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

18/10/22

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗΣ
Η Αντιπεριφερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης καλεί τους ενδιαφερόμενους που αναζητούν προσωπικό τρίτων χωρών, στην ΠΕ Θεσσαλονίκης, για εξαρτημένη εργασία/εποχική απασχόληση με τη διαδικασία της μετάκλησης, για τα έτη 2023 – 2024, να στείλουν στοιχεία με τον αναγκαίο αριθμό εργαζομένων.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

18/10/22

Α.Π.Θ.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, τεχνολογία και βιοοικονομία» του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποφάσισε την επαναπροκύρηξη μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2022, της υποβολής υποψηφιοτήτων και της κατάθεσης δικαιολογητικών σχετικά με την Προκήρυξη για την εισαγωγή τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακών φοιτητών στο συγκεκριμένο ΠΜΣ. Οι λοιποί όροι της προκήρυξης ισχύουν ως έχουν.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

18/10/22

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022)
Η Ημερήσια Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα 17-18 Οκτωβρίου 2022.

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

18/10/22

ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 32 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟΥ 2021 ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ
Ολοκληρώθηκε στις 14.10.2022 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο υπολογισμός πληρωμής: (α) της Βασικής Ενίσχυσης και των υπολοίπων καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων καθώς και των ενισχύσεων στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους (ΜΝΑ) με βάση τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2021 συνολικού ποσού 5,25 εκ ευρώ. Οι πληρωμές αυτές αφορούσαν κυρίως διοικητικές πράξεις που έγιναν αποδεκτές και διορθώσεις σφαλμάτων, (β) της επιστροφής της δημοσιονομικής πειθαρχίας του έτους 2021 ύψους 26,75 (έναντι 16,3 εκ € 2020).

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header

18/10/22

Υ.Α. 2545/10/10/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» (ΦΕΚ 5361/Β/2022)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 2545/10-10-2022 «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του στρατηγικού σχεδίου της κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027».

Διαβάστε περισσότερα Αρχείο Ανακοίνωσης
Header


Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτό το μήνυμα, παρακαλώ πατήστε εδώ.
Παρακαλούμε μην απαντάτε στο παρόν ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα


Αυτό το μήνυμα πληρεί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων. Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον αποδέκτη τη δυνατότητα διαγραφής. (Directiva 2002/31/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Relative as A5-270/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Εάν λάβατε το μήνυμα αυτό κατά λάθος, παρακαλώ δεχθείτε τις απολογίες μας για την ενόχληση.