Αναζήτηση:
Νέα & Ανακοινώσεις 'ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ'

Π.Ε.Γ.Δ.Υ.: ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠ.Α.Α.Τ
20/01/2022
Με επιστολή της προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Π.Ε.Γ.Δ.Υ. ζητά να προβλεφθούν άμεσα τα κονδύλια που απαιτούνται για την υπερωριακή απασχόληση των Γεωπόνων του ΥΠ.Α.Α.Τ..


Υ.Α. 139939/21-12-2021: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2025 (ΦΕΚ 6574/Β/2021)
20/01/2022
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 139939/21-12-2021 «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025».


Υ.Α. 139284/20-12-2021: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2025 (ΦΕΚ 6538/Β/2021)
20/01/2022
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 139284/20-12-2021 «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Αττικής προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025».


Υ.Α. 2621/12-1-2022: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2025 (ΦΕΚ 106/Β/2021)
20/01/2022
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2621/12-1-2022 «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025».


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021)
19/01/2022
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας για τον Νοέμβριο 2021.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: «15o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ» (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2-3/6/2022)
19/01/2022
Η Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση στη 2η ανακοίνωσή της γνωστοποιεί την παράταση της προθεσμίας υποβολής εργασιών που θα υποβληθούν για παρουσίαση στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί από 2-3 Ιουνίου 2022 στη Θεσσαλονίκη.


Υ.Α. 140608/22-12-2021: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2025 (ΦΕΚ 6558/Β/2021)
19/01/2022
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 140608/22-12-2021 «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας προγραμματικής περιόδου 2021-2025».


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
18/01/2022
Από την Διεύθυνση Δασών Πιερίας ανακοινώθηκε ότι τροποποιήθηκε ο αναρτημένος / μερικώς κυρωμένος δασικός χάρτης της Π.Ε. Πιερίας λόγω ενσωμάτωσης πρόδηλων σφαλμάτων, βάσει του αρθ.39 του ν.4801/21 και των διαταγών του ΥΠΕΝ. Η προθεσμία υποβολής για τις περιοχές όπου επιδέχονται αντιρρήσεις λήγει την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2021 και για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την Τρίτη 5 Απριλίου 2021.


ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΓΡΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020
17/01/2022
Με απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σ. Κεδίκογλου τέθηκε σε λειτουργία, από τη 13η/01/2022, η δυνατότητα ψηφιακής εκτύπωσης της βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη φορολογικού έτος 2020, με υπογραφή και σφραγίδα της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών και δεν απαιτεί επικύρωση.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021)
17/01/2022
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία για τον μήνα Νοέμβριο 2021.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021)
17/01/2022
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Δεκεμβρίου 2021 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμβρίου 2020 προέκυψε αύξηση 5,1% έναντι μείωσης 2,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το 2019.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
12/01/2022
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τους αναθεωρημένους κανόνες που πρότεινε για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας. Σκοπός της προτεινόμενης αναθεώρησης είναι η ευθυγράμμιση των ισχυόντων κανόνων με τις τρέχουσες στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ, ιδίως την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ), καθώς και με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Τα κράτη μέλη και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση έως τις 13 Μαρτίου 2022.


ΕΓΚ 41/11-1-2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.08 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020
12/01/2022
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπ.Α.Α.Τ., εκδόθηκε η εγκύκλιος 41/11-1-2020 «3η τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 8499/3.8.2017 (ΑΔΑ: 7ΚΚΧ4653ΠΓ-0ΓΧ) Εγκυκλίου προδιαγραφών Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής (ΕΣΕ) στο πλαίσιο της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020».


Υ.Α. 143990/31-12-2021: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2025 (ΦΕΚ 6450/Β/2021)
12/01/2022
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 143990/31-12-2021 «Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025».


Υ.Α. 143252/30-12-2021: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2025 (ΦΕΚ 6445/Β/2021)
12/01/2022
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 143252/30-12-2021 «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025».


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021)
11/01/2022
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Νοεμβρίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2020, παρουσίασε αύξηση 8,0% έναντι αύξησης 8,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το 2019.


Α.Σ.Ε.Π.: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 13Κ/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 1.468 ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (203 ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)
10/01/2022
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 66/ΑΣΕΠ/31-12-2021) η Προκήρυξη 3Κ/2021 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ/ΥΕ) σε διάφορους δημόσιους φορείς. Μεταξύ των προκηρυσσόμενων θέσεων υπάρχουν και 203 θέσεις που αφορούν Γεωτεχνικούς. Σύμφωνα με την Προκήρυξη, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.


Υ.Α. 1/286/3-1-2022: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΓΡΟΤΗ (ΦΕΚ 11/Β/2022)
10/01/2022
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1/286/3-1-2022 «Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη».


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021)
10/01/2022
--


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021)
07/01/2022
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Νοεμβρίου 2021 για το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.


Υ.Α. 142053/27-12-2021: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2025 (ΦΕΚ 6410/Β/2021)
07/01/2022
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 142053/27-12-2021 «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025».


ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
03/01/2022
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών ΥΠΑΑΤ κ. Δημ. Οδ. Παπαγιαννίδη, δίνεται παράταση υποβολής προτάσεων μέχρι τις 31-01-2022 της Πρόσκλησης: «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες», με συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 36.000.000€.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2021)
03/01/2022
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε την εξέλιξη των τριμηνιαίων Δεικτών Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες (ΔΤΠΥ) για το 3ο τρίμηνο του 2021.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021)
03/01/2022
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Νοέμβριο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2020, παρουσίασε αύξηση 24,5% έναντι μείωσης 9,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2020 με το 2019.


Υ.Α. 5490/24-12-2021: 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 6343/Β/2021)
03/01/2022
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 5490/24-12-2021 «4η τροποποίηση της υπ’ αρ. 160/9-1-2019 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020» (Β’ 18)».


Υ.Α. 141610/24-12-2021: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2025 (ΦΕΚ 6316/Β/2021)
03/01/2022
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 141610/24-12-2021 «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025».


Υ.Α. 2459/371456/22-12-2021: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.01.04 «ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 6311/Β/2021)
03/01/2022
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2459/371456/22-12-2021 «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2022 στο πλαίσιο του μεταβατικού Kανονισμού (EE) 2020/2220».


ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΓΕΚ): ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
31/12/2021
Η Γεωτεχνική Ενωτική Κίνηση (ΓΕΚ) εκφράζει την έντονη πολιτική διαφωνία της με την Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γ. Αμυρά (ΦΕΚ 6191/23-12-2021, Τεύχος Β’) να καταργήσει επτά Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΔΦΠΠ - Εθνικός δρυμός Πάρνηθας, Εθνικό Πάρκο Σχινιά, Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής, Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης, Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Αγράφων, κοιλάδας Αχελώου και Μετεώρων, Εθνικός Δρυμός Ολύμπου).


ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
30/12/2021
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Αναπτυξης & Τροφίμων κ. Σπήλιου Λιβανού, ενεργοποιείται το πρόγραμμα Γεωργικών Συμβουλών και ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση της πρόσκλησης Γεωργικών Συμβουλών, ύψους 80 εκατ. ευρώ, με τη Δημοσιοποίηση του Μητρώου Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.), από τον ΕΛΓΟ – Δήμητρα. Η πρόσκληση αναμένεται να εκδοθεί εντός του Ιανουαρίου. Παράλληλα, με τη Δημοσιοποίηση του Μητρώου Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή του Συστήματος AKIS το οποίο προβλέπεται ως προαπαιτούμενο από τη νέα ΚΑΠ. Το σύστημα AKIS συνδέει την έρευνα, την καινοτομία, την κατάρτιση και εκπαίδευση και το σύστημα Γεωργικών Συμβουλών.


Υ.Α. 141244/24-12-2021: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2025 (ΦΕΚ 6289/Β/2021)
30/12/2021
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 141244/24-12-2021 «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025».


Εκδηλώσεις
Previous Ιανουάριος 2022 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
arab school sex teacher student xnxx
1 2022
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις:  - 


Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel