Αναζήτηση:
Εγγραφή Νέων Μελών
Καλώς ήρθατε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εγγραφής νέων μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). Ακολουθούν πληροφορίες και οδηγίες για την υποβολή της αίτησης εγγραφής και αναγγελίας.
Παρακαλούμε πατήστε στον υπερσύνδεσμο στο κάτω τμήμα της φόρμας προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία, αφού πρώτα διαβάσετε τις γενικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Επιμελητήριο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Γενικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

- Η εγγραφή στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1474/84 - ΦΕΚ 128 Α’ και το άρθρο 21 του Ν.2040/1992 – ΦΕΚ 70 Α’, για όλους τους γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους, γεωλόγους και ιχθυολόγους εφόσον είναι πτυχιούχοι των Σχολών που ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν.1474/84 – ΦΕΚ 128 Α’.
Επισημαίνεται ότι οι επιστήμονες που μπορούν να εγγραφούν στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κι έχουν τη δυνατότητα άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος αναφέρονται εδώ.
- Για την εγγραφή νέου μέλους απαιτούνται τα κάτωθι:
1. Αίτηση Εγγραφής (υποβολή της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας).
2. Σκαναρισμένο απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου που θα πρέπει να επισυναφθεί στο 2ο βήμα της ηλεκτρονικής αίτησης (ευκρινής φωτοτυπία σύμφωνα με το αρθ.1 του Ν.4250-ΦΕΚ 74/Α’/26-03-2014).Σε περίπτωση πτυχίου από την αλλοδαπή, απαιτείται να επισυναφθεί και η πράξη αναγνώρισης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του από την αρμόδια αρχή (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από την αρμόδια αρχή (A.T.E.E.N. πρώην Σ.Α.Ε.Π).
3. Σκαναρισμένο απλό φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης που θα πρέπει να επισυναφθεί στο 3ο βήμα της ηλεκτρονικής αίτησης (ευκρινής φωτοτυπία σύμφωνα με το αρθ.1 του Ν.4250-ΦΕΚ 74/Α’/26-03-2014).
4. Για την υποβολή της Αίτησης Εγγραφής απαιτείται κατάθεση συνολικού ποσού 25,00 € (10,00€ τέλος εγγραφής και 15,00€ συνδρομή τρέχοντος έτους). Η καταβολή του παραπάνω ποσού μπορεί να γίνει στο τρίτο βήμα της Αίτησης Εγγραφής επιλέγοντας:
• Είτε online συναλλαγή μέσω EPOS – πληρωμή με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας (στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται επισύναψη της απόδειξης πληρωμής)
• Είτε τραπεζική συναλλαγή μέσω E-BANKING – πληρωμή επιλέγοντας ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ με χρήση του κωδικού πληρωμής που εμφανίζεται στο πεδίο ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (στην περίπτωση αυτή απαιτείται επισύναψη της απόδειξης πληρωμής).

Γενικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αναγγελίας έναρξης άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος:


Αφού ολοκληρώσετε την υποβολή της αίτησης εγγραφής σας στο Επιμελητήριο και προκειμένου να εκδοθεί από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων `Ασκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος μπορείτε να προχωρήσετε ΑΜΕΣΑ στην υποβολή της Αναγγελίας. Σας επισημαίνουμε ότι:
• Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.95/2017 «για την άσκηση του γεωτεχνικού επαγγέλματος καθεμιάς των ειδικοτήτων γεωπόνου, δασολόγου, γεωλόγου, ιχθυολόγου και κτηνιάτρου, απαιτείται η υποβολή αναγγελίας έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α’32), όπως ισχύει, της υποπαρ. Ε.4 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) και τις διατάξεις του παρόντος».
• Η Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, αποτελεί απαιτούμενο προσόν στις Προκηρύξεις – Διαγωνισμούς πρόσληψης μόνιμου ή εποχικού γεωτεχνικού προσωπικού σε δημόσιους φορείς (π.χ. Υπουργεία. Ο.Τ.Α. ά και β΄ βαθμού, εποπτευόμενοι από το κράτος φορείς, Ο.Α.Ε.Δ. κ.α.).
• Στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς η οποιαδήποτε προϋπηρεσία μοριοδοτείται μόνον εφόσον έχει διανυθεί μετά από την απόκτηση της εν λόγω Βεβαίωσης.
• Εφόσον σκοπεύετε στο μέλλον να ασχοληθείτε με τη μελέτη ή την κατασκευή δημοσίων έργων, βασική προϋπόθεση για την εγγραφή σας είτε στο Μητρώο Μελετητών είτε στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρούνται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών -Γενική Γραμματεία Υποδομών είναι η παρέλευση τεσσάρων ή τριών ετών αντίστοιχα από την ημερομηνία χορήγησης της Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος.
Για την υποβολή της Αναγγελίας απαιτούνται τα κάτωθι:
1. Αίτηση Αναγγελίας Έναρξης Ασκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος (υποβολή της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας).
2. Για την υποβολή της Αναγγελίας απαιτείται κατάθεση συνολικού ποσού 50,00€ (τέλος αναγγελίας). Η καταβολή του παραπάνω ποσού μπορεί να γίνει στο πρώτο βήμα της Αναγγελίας επιλέγοντας:
• Είτε online συναλλαγή μέσω EPOS – πληρωμή με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας (στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται επισύναψη της απόδειξης πληρωμής)
• Είτε τραπεζική συναλλαγή μέσω E-BANKING – πληρωμή επιλέγοντας ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ με χρήση του κωδικού πληρωμής που εμφανίζεται στο πεδίο ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (στην περίπτωση αυτή απαιτείται επισύναψη της απόδειξης πληρωμής).
Τα παραπάνω αιτήματα θα εξεταστούν από το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην προσεχή συνεδρίασή του και εφόσον εγκριθούν θα αναρτηθεί η σχετική βεβαίωση στην ηλεκτρονική σας καρτέλα στο www.onlinegeotee.gr (λήψη αρχείου σε μορφή pdf), από όπου θα μπορείτε να την εκτυπώσετε πατώντας στο ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ.
http://register.onlinegeotee.gr/
Εκδηλώσεις
Previous Σεπτέμβριος 2023 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
 
 
1RawMat2023 «2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAW MATERIALS AND CIRCULAR ECONOMY -“RAW MATERIALS: SETTING THE FOUNDANTIONS FOR THE GREEN TRANSITION»
,Αθήνα,Ε.Μ.Π., Τ.Ε.Ε.

2RawMat2023 «2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAW MATERIALS AND CIRCULAR ECONOMY -“RAW MATERIALS: SETTING THE FOUNDANTIONS FOR THE GREEN TRANSITION»
,Αθήνα,Ε.Μ.Π., Τ.Ε.Ε.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
172023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»
,Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών),Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

182023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»
,Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών),Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

192023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»
,Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών),Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

202023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»
,Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών),Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

212023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»
,Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών),Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

222023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»
,Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών),Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

232023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»
,Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών),Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

242023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»
,Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών),Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

25
26
27
28
29
30
 
9 2023
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ε.Ζ.Ε.)

Ορεστιάδα 3 - 5 Οκτωβρίου 2023 Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία 


-ECE2023 «12ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ»

Ηράκλειο (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου) 16 - 20 Οκτωβρίου 2023 Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος 


-21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Αιδηψός (Λουτρά Αιδηψού) 22 - 25 Οκτωβρίου 2023 Ελληνική Δασολογική Εταιρεία Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel