Αναζήτηση:
. > Επαγγελματικά Θέματα > Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις
10/01/2022Α.Σ.Ε.Π.: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 13Κ/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 1.468 ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (203 ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) -  (pdf-3,50MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 66/ΑΣΕΠ/31-12-2021) η Προκήρυξη 3Κ/2021 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ/ΥΕ) σε διάφορους δημόσιους φορείς. Μεταξύ των προκηρυσσόμενων θέσεων υπάρχουν και 203 θέσεις που αφορούν Γεωτεχνικούς. Σύμφωνα με την Προκήρυξη, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
29/12/2021ΕΛ.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 2/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 140 ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΙ 10 ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 29-12-2021 ΕΩΣ 7-1-2022) -  (pdf-0,88MB)
Ο ΕΛ.Γ.Α. ανακοινώνει την πρόσληψη 140 Γεωπόνων και 10 Κτηνιάτρων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων (ανά την Επικράτεια) του Οργανισμού. Υποβολή αιτήσεων: από 29-12-2021 έως 07-01-2022.
10/12/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 2/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 10 ΑΤΟΜΩΝ (7 ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20-12-2021) -  (pdf-319KB)
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά 10 ατόμων (7 Κτηνιάτρων), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών και των Τμημάτων αυτού (που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Βόρειου Τομέα Αθηνών, Αχαΐας, Αρκαδίας, Ηρακλείου, Ρόδου και Χανίων) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δραστηριοποιείται στον έλεγχο και εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρετός) έτους 2021. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021.
12/11/2021ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ -  (pdf-97KB)
Η εταιρεία EUROMIND ζητά για άμεση πρόσληψη Σύμβουλο Επιχειρήσεων / Αγροτικών Προγραμμάτων.
01/11/2021ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -  (pdf-166KB)
Λειτουργία Γραφείου Απασχόλησης στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
19/10/2021ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ -  (PDF-1,15MB)
Περιληπτική Διακήρυξη της Ανοιχτής Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου της τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας: «Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις Νερού Ύδρευσης», προϋπολογισμού 499.595,96 Ευρώ με ΦΠΑ.
08/10/2021ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -  (pdf-177KB)
Η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει νέα, ολιγοήμερη προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων φυσικών προσώπων για την πιστοποίησή τους ως Γεωργικοί Σύμβουλοι και την εγγραφή τους στο Μητρώο, στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 39637/26.07.2021 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από Δευτέρα 11 έως Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021.
21/09/2021ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (9 ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) -  (pdf-0,56MB)
Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ. Αττικής θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ, με τη διαδικασία του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, για εννέα (9) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων και επτά (7) υπαλλήλων του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2021. Υποβολή αιτήσεων από Παρασκευή 24-09-2021 μέχρι και την Τρίτη 28-09-2021
06/09/2021ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 10-9-2021) -  (pdf-212KB)
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για τη στελέχωση - ενίσχυση των Υπηρεσιών Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Υποβολή αιτήσεων από 3-9-2021 έως 10-9-2021.
03/09/2021ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -  (pdf-70KB)
Ζητείται Γεωλόγος με εμπειρία σε γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες δημοσίων έργων.
03/09/2021ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -  (pdf-70KB)
Ζητείται Δασολόγος με εμπειρία σε δασικές μελέτες δημοσίων έργων.
03/09/2021ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -  (pdf-72KB)
Ζητείται Γεωπόνος από σποροπαραγωγική εταιρεία.
03/09/2021ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -  (pdf-81KB)
Ζητείται Γεωπόνος για απασχόληση με σύμβαση έργου στην επίβλεψη βιολογικών ελαιώνων στη Μαρώνεια.
27/08/2021ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ -  (pdf-178KB)
Η Δ/νση Δασών Ξάνθης, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση των εργασιών ««Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών Π.Ε Ξάνθης και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους καθώς και της τήρησής τους / Υποστηρικτικές εργασίες συμπλήρωσης διόρθωσης δασικών χαρτών», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021.
11/08/2021AGROTECHNICA OBEE: ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ -  (pdf-370KB)
--
27/07/2021ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -  (PDF-2,75MB)
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους – φυσικά πρόσωπα να υποβάλλουν αίτηση για την πιστοποίηση και εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων που τηρεί ο Οργανισμός. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από 27.07.2021 έως 30.09.2021 και ώρα 23:59.
24/06/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 44 ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ -  (pdf-3,01MB)
Το ΥΠ.Α.Α.Τ. εξέδωσε την με αριθ. 4177/164588/23-6-2021 Προκήρυξη πλήρωσης σαράντα τεσσάρων (44) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει στις 29 Ιουνίου 2021 και λήγει στις 13 Ιουλίου 2021.
09/06/2021ΕΛ.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 12 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11-6-2021) -  (pdf-0,71MB)
Ο ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις δώδεκα (12) υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των ζημιωθέντων ζώων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 11-6-2021.
04/06/2021ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ -  (pdf-368KB)
Βιομηχανία μαρμάρων ζητά Γεωλόγους για εργασία σε λατομεία μαρμάρων στη Δράμα και στην Καβάλα.
03/06/2021ΕΛ.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 140 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 4-6-2021) -  (PDF-382KB)
Ο ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις 140 υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, με απασχόληση έως πέντε (5) μήνες, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των εκτεταμένων ζημιών που σημειώθηκαν λόγω πρόσφατων αλλεπάλληλων παγετών μεγάλης διάρκειας σε όλη την επικράτεια της χώρας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 4-6-2021.
28/05/2021ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 7/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -  (pdf-0,86MB)
Περίληψη Διακήρυξής αρ. 7/2021 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την εκπόνηση της 2ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών δύο (2) Υδατικών Διαμερισμάτων Ηπείρου (EL05) και Δυτικής Μακεδονίας (EL09), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του ΠΔ 51/2007 (CPV: 90713000-8).
29/04/2021ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -  (pdf-305KB)
Ζητείται κτηνίατρος για κτηνιατρείο στην Κόρινθο.
27/04/2021ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΦΥΣΤΙΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ -  (pdf-465KB)
Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας μας, έλαβε επιστολή από την εταιρεία Fun & Fit (Delta Holding), η οποία δραστηριοποιείται στη Σερβία στους τομείς εισαγωγής, παραγωγής και διανομής διάφορων τροφίμων, με την οποία αναζητά συνεργασία με παραγωγούς φυστικιού (όλων των ειδών) στην Ελλάδα.
15/04/2021ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -  (pdf-0,91MB)
Η Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων Proactive Α.Ε. αναζητά συνεργάτες προκειμένου να ενισχύσει τα Τμήματα Επενδυτικών Προγραμμάτων και Υλοποίησης Γεωτεχνικών Έργων.
07/04/2021ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΓΕΩΠΟΝΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ -  (PDF-1,08MB)
Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Mobilization of Olive GenRes through pre-breeding activities to face the future challenges and development of an intelligent interface to ensure a friendly information availability for end users – GEN4OLIVE, κωδικός 21.1747» για τα έτη 2021-2023
01/04/2021ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ -  (PDF-0,69MB)
Περιληπτική Διακήρυξη της Ανοιχτής Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου της τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας: «Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις Νερού Ύδρευσης», προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ.
01/04/2021ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -  (PDF-1,90MB)
Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ εξέδωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και την εγγραφή τους στο σχετικό Μητρώο του Οργανισμού.
19/03/2021ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ» -  (pdf-168KB)
Το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021 το Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως (e-learning) με τίτλο «Μικροβιολογία του Νερού».
09/03/2021ΥΠ.Α.Α.Τ. – Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 13 ΑΤΟΜΩΝ (7 ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 16-3-2021) -  (pdf-0,70MB)
Η Δ/νση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης του ΥΠ.Α.Α.Τ. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών ατόμων (7 Κτηνιάτρων) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης και ειδικότερα για τις υπηρεσίες των τμημάτων αυτής που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Λάρισας και Καβάλας , που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο και εκρίζωση της βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρετός) 2020. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 16 Μαρτίου 2021.
19/02/2021Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -  (pdf-201KB)
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεών του, ορίζεται από Παρασκευή 19/02/2021 έως και Δευτέρα 01/03/2021.


Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel