Αναζήτηση:
. > Επαγγελματικά Θέματα > Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις
04/12/2023ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ΩΡΑ 24:00) -  (pdf-0,51MB)
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων Υποψηφίων Ιδιωτών Συνεργατών για την Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων παρατείνεται μέχρι και την 24η ώρα της 6ης Δεκεμβρίου 2023.
01/12/2023ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ, 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023) -  (pdf-0,76MB)
Η Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Βοιωτίας της ΕΕΔΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπάλληλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων, δύο (2) υπάλληλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικού / Λογιστικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, στη Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Βοιωτίας της ΕΕΔΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Υποβολή αιτήσεων από Παρασκευή 1-12-2023 μέχρι και την Πέμπτη 7-12-2023.
30/11/2023ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ΩΡΑ 24:00) -  (pdf-349KB)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ειδικά για τις ανάγκες διενέργειας της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων έτους 2023, καλεί με ιδιαίτερη πρόσκληση τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την ένταξή τους στο υπό-Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων έτους 2023. Υποψήφιοι ΙΣ κάτοχοι τίτλων σπουδών Γεωτεχνικών Επιστημών καθώς και εργαζόμενοι σε ΚΥΔ ή έχοντες εργασιακή εμπειρία σε ΚΥΔ ενισχύονται κατά τη μοριοδότηση.
24/11/2023ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΩΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΩΝ: ΤΡΙΤΗ, 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023) -  (pdf-382KB)
Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού με σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και ενός (1) υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Οικονομικού/Λογιστικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 23/11/2023 μέχρι και την Τρίτη 28/11/2023.
02/11/2023ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΩΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023) -  (pdf-376KB)
Η Διεύθυνση Δασών Ροδόπης θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από την Δευτέρα 30/10/2023 μέχρι και την Παρασκευή 3/11/2023.
02/11/2023ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ ΩΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΩΝ: ΤΡΙΤΗ, 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023) -  (pdf-2,01MB)
Η Εοιθεώρηση Εφαμοργής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας - Θράκης θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δασολόγων και έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 31/10/2023 μέχρι και την Τρίτη 7/11/2023.
01/11/2023ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΒΡΟΥ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ ΩΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΩΝ: ΤΡΙΤΗ, 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023) -  (pdf-2,01MB)
Η Διεύθυνση Δασών Έβρου θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δασολόγων και έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 31/10/2023 μέχρι και την Τρίτη 7/11/2023.
01/11/2023ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΩΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΩΝ: ΤΡΙΤΗ, 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023) -  (pdf-458KB)
Το Δασαρχείο Σουφλίου θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για τέσσερεις (4) υπάλληλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από την Τετάρτη 1/11/2023 μέχρι και την Τρίτη 7/11/2023.
31/10/2023ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ -  (PDF-455KB)
Το Εργαστήριο Υγείας των Ζώων, Υγιεινής & Ποιότητας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) πρόκειται να προκηρύξει θέσεις για Βιολόγους / Χημικούς / Γεωπόνους / Κτηνιάτρους / συναφείς ειδικότητες για απασχόληση σε Ευρωπαϊκά προγράμματα με ορίζοντα τριετίας.
31/10/2023ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΩΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΩΝ: ΣΑΒΒΑΤΟ, 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023) -  (pdf-1,12MB)
Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπάλληλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων και έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 31/10/2023 μέχρι και το Σάββατο 4/11/2023.
31/10/2023ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΩΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023) -  (pdf-376KB)
Η Διεύθυνση Δασών Ροδόπης θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπάλληλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από την Δευτέρα 30/10/2023 μέχρι και την Παρασκευή 3/11/2023.
25/10/2023ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «CLIMABOROUGH PROJECT» (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 30/11/2023) -  (pdf-253KB)
Ο διαγωνισμός αφορά στην ανάπτυξη κοινωνικό-τεχνικών πιλοτικών λύσεων στη θεματική περιοχή του αστικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν ορίσει οι 8 πόλεις-οδηγοί, και συνδέονται με τις ανάγκες τους στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αποστολής "100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις". Ο διαγωνισμός γίνεται στα πλαίσια του έργου Climaborough που συγχρηματοδοτείται από το Horizon Europe, με τον οποίο θα ανατεθούν έως και 16 πιλοτικές λύσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 2.400.000 ευρώ για τις 8 πόλεις-οδηγούς του έργου: Αθήνα, Cascais, Differdange, Grenoble-Alpes Métropole, Ιωάννινα, Maribor, Σόφια και Τορίνο.
24/10/2023Υ.Π.ΕΝ.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ» (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΣΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/11/2023) -  (pdf-1,01MB)
Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων, σε τμήματα, για την επιλογή αναδόχων για την εκτέλεση του έργου: «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 55.725.805,55 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
18/10/2023ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ ΩΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023) -  (pdf-0,71MB)
Η Διεύθυνση Δασών Εύβοιας θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από Τρίτη 11/10/2023 μέχρι και Παρασκευή 20/10/2023.
17/10/2023ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ, 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023) -  (PDF-1,39MB)
--
16/10/2023ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023) -  (PDF-379KB)
Το Δασαρχείο Βόλου της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από 13/10/2023 μέχρι και 22/10/2023.
16/10/2023ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΩΝ: 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023) -  (PDF-7,51MB)
Η Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικού /Λογιστικού με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες που προβλέπεται να κατανεμηθούν στην Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας. Υποβολή αιτήσεων από 13-10-2023 μέχρι και 17-10-2023.
13/10/2023ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΩΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΩΝ: ΚΥΡΙΑΚΗ, 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023) -  (pdf-379KB)
Το Δασαρχείο Βόλου θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από Παρασκευή 13/10/2023 μέχρι και Κυριακή 22/10/2023.
12/10/2023ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΕΕΔΠ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023) -  (PDF-236KB)
Η Δ/νση Αναδασώσεων της ΕΕΔΠ Αττικής θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για τρεις (3) υπάλληλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων και έναν/μία (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες στη Δ/νση Αναδασώσεων της ΕΕΔΠ Αττικής. Υποβολή αιτήσεων την Παρασκευή 13/10/2023 μέχρι και την Παρασκευή 20/10/2023.
11/10/2023ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ -  (pdf-0,80MB)
Πρόσκληση του Δασαρχείου Ξάνθης για την υποβολή φακέλου προσφοράς, στα πλαίσια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, για την εκτέλεση των εργασιών της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ “ΩΡΑΙΟΥ” ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ έτους 2023».
11/10/2023ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ, 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023) -  (PDF-2,05MB)
Το Δασαρχείο Αιγάλεω της ΕΕΔΠ Αττικής θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για τρείς (3) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων και δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, και έναν/μία (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από Παρασκευή 13/10/2023 μέχρι και Δευτέρα 23/10/2023.
11/10/2023ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ, 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023) -  (PDF-376KB)
Το Δασαρχείο Αλμυρού της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού, σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ, για δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 11/10/2023 μέχρι και Δευτέρα 16 /10/2023.
10/10/2023ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ, 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023) -  (pdf-348KB)
Η Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπάλληλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων και έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 10/10/2023 μέχρι και τη Δευτέρα 16/10/2023.
09/10/2023ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ, 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023) -  (PDF-325KB)
Η Διεύθυνση Δασών Δυτικής Αττικής της ΕΕΔΠ Αττικής θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπάλληλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων και έναν/μία (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες στη Διεύθυνση Δασών Δυτ. Αττικής της ΕΕΔΠ Αττικής. Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή 6/10/2023 μέχρι και την Τετάρτη 11/10/2023.
09/10/2023ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023) -  (PDF-1,81MB)
Το Δασαρχείο Μεγάρων της ΕΕΔΠ Αττικής θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για έναν/μία (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων και έναν/μια (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από τη Δευτέρα 9/10/2023 μέχρι και την Παρασκευή 13/10/2023.
09/10/2023ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΒΡΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ, 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023) -  (PDF-1,81MB)
Η Δ/νση Δασών Έβρου της Ε.Ε.Δ.Π. Μακεδονίας-Θράκης θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δασολόγων και έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες που προβλέπεται να απασχοληθούν στην Δ/νση Δασών Έβρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Τετάρτη 11-10-2023.
09/10/2023ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΚΥΡΙΑΚΗ, 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023) -  (pdf-3,43MB)
Το Δασαρχείο Πάρνηθας της ΕΕΔΠ Αττικής θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για τέσσερις (4) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων, τέσσερις (4) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας ειδικότητας ΤΕ Δασοπόνων & έναν/μία (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από την Δευτέρα 9/10/2023 μέχρι και την Κυριακή 15/10/2023.
06/10/2023ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΤΡΙΤΗ, 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023) -  (pdf-0,55MB)
Η Δ/νση Δασών Ροδόπης της Ε.Ε.Δ.Π. Μακεδονίας-Θράκης θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 5/10/2023 μέχρι και την Τρίτη 10/10/2023.
06/10/2023ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΤΡΙΤΗ, 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023) -  (pdf-0,83MB)
Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης της Ε.Ε.Δ.Π. Μακεδονίας-Θράκης θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 5/10/2023 μέχρι και την Τρίτη 10/10/2023.
06/10/2023ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ, 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023) -  (PDF-1,09MB)
Η Διεύθυνση Δασών Εύβοιας της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για τέσσερις (4) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, τρεις (3) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και τέσσερις (4) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Διοικητικών, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή 6-10-2023 μέχρι και την Τετάρτη 11-10-2023.


Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel