Αναζήτηση:
erotik film izle Rus escort gaziantep rus escort
gaziantep escort
arab school sex teacher student xnxx
betbonusking.com deneme bonusu
. > Επαγγελματικά Θέματα > Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις
10/06/2022ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 9 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20-6-2022) -  (pdf-0,83MB)
H Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά 9 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα των υπηρεσιών των Τμημάτων αυτού (που εδρεύουν στις ΠΕ Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Λάρισας και Καβάλας) που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο και εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρετός) έτους 2022. Υποβολή αιτήσεων: από Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 έως Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022.
08/06/2022ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -  (pdf-0,52MB)
Η εταιρεία Ζωοδυναμική ΕΠΕ αναζητά Γεωπόνους και Κτηνιάτρους συνεργάτες.
02/06/2022ΜΟΔ Α.Ε.: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ/ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -  (pdf-421KB)
Η ΜΟΔ Α.Ε. προσκαλεί διπλωματούχους / πτυχιούχους Μηχανικούς (ΠΕ/ΤΕ) ή Γεωτεχνικούς ΠΕ, που πληρούν τα τυπικά προσόντα της παρούσας πρόσκλησης, και έχουν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ένταξή τους σε «Μητρώο επιβλεπόντων εξωτερικών συνεργατών» της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε., μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για την υποστήριξη της επίβλεψης έργων ή μελετών που αναλαμβάνει μέσω της τεχνικής της υπηρεσίας.
19/05/2022Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ -  (PDF-0,86MB)
Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2022 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την Τετάρτη 18-5-2022 μέχρι και την Παρασκευή 27-5-2022.
09/05/2022ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ -  (pdf-326KB)
Η Δ/νση Δασών Ξάνθης, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων, προτίθεται προχωρήσει στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών Π.Ε Ξάνθης και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους καθώς και της τήρησής τους», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021.
19/04/2022Α.Σ.Ε.Π.: ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3ΕΑ/2022 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -  (pdf-458KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 20/ΑΣΕΠ/18-4-2022) η Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας ΠΕ. Σύμφωνα με την Προκήρυξη, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 4 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 23 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
12/04/2022ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΎΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΗΣ -  (pdf-0,59MB)
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 55160/11-04-2022 τροποποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής επιστημονικών υποστηρικτικών υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την «Εκπόνηση - Υλοποίηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
12/04/2022ΕΛ.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 20 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 13-4-2022) -  (pdf-386KB)
Ο ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις είκοσι (20) υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των εκτεταμένων ζημιών που σημειώθηκαν από παγετούς σε δενδρώδης καλλιέργειες και κηπευτικά. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 13-4-2022.
12/04/2022ΕΛ.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 9 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 13-4-2022) -  (PDF-400KB)
Ο ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εννέα (9) υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις των ζημιωθέντων ζώων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 13-4-2022.
08/04/2022Ο.Α.Ε.Δ.: ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 199 ΑΝΕΡΓΩΝ ΡΗΤΙΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΕ-ΤΕ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Υ.Π.ΕΝ. (Α’ ΚΥΚΛΟΣ) -  (pdf-323KB)
Με την υπ’ αριθ. 3/2022 Πρόσκλησή του, ο Ο.Α.Ε.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για το Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 199 ανέργων: α) ρητινοκαλλιεργητών και β) πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, για χρονικό διάστημα επτά (7) ετών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 29/4/2022 και ώρα 14:00. Σημειώνεται ότι μεταξύ των προκηρυσσόμενων θέσεων περιλαμβάνονται 12 θέσεις που αφορούν Δασολόγους.
24/03/2022ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΤΑΕΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑΣ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 30-3-2022) -  (pdf-0,60MB)
Το Πυροσβεστικό Σώμα προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.). Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών: από Πέμπτη 24-03-2022 έως και την Τετάρτη 30-03-2022 και από Ω/08:00΄ έως Ω/20:00’ (συμπεριλαμβανομένων αργιών και Σαββατοκύριακου).
18/03/2022ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -  (pdf-437KB)
Τα ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ Α.Ε. αναζητούν Πτυχιούχους Γεωπόνους για εργασία & Προπτυχιακούς Γεωπόνους για πρακτική άσκηση στον νομό Αττικής & στον νομό Ηλείας
22/02/2022Ο.Α.Ε.Δ.: ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 25.000 ΑΝΕΡΓΩΝ -  (PDF-117KB)
Ο Ο.Α.Ε.Δ. ανακοινώνει πως ξεκίνησε την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», διάρκειας οκτώ μηνών. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022. Σημειώνεται ότι μεταξύ των προκηρυσσόμενων θέσεων περιλαμβάνονται 356 θέσεις που αφορούν Γεωτεχνικούς.
04/02/2022Α.Σ.Ε.Π.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 13Κ/2021 ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -  (pdf-133KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 6/ΑΣΕΠ/3-2-2021) νέα τροποποίηση της Προκήρυξη 13Κ/2021. Η εν λόγω τροποποίηση αφορά κυρίως στην προσθήκη επισήμανσης στον Πίνακα Εντοπιότητας του Κεφαλαίου Α΄ της Προκήρυξης, καθώς επίσης και στη συμπλήρωση αποδεκτών Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών του Παραρτήματος Ζ΄ της Προκήρυξης. Επίσης, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής παρατείνεται μέχρι τις 16:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 10 Φεβρουαρίου 2022.
04/02/2022Α.Σ.Ε.Π.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 13Κ/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 1.468 ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ -  (pdf-207KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2/ΑΣΕΠ/18-1-2021) η τροποποίηση της Προκήρυξη 13Κ/2021 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ/ΥΕ) σε διάφορους δημόσιους φορείς.
31/01/2022ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ -  (pdf-387KB)
Το Εργαστήριο Υγείας των Ζώων και Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εδρεύει στην Άρτα, προτίθεται να απασχολήσει μεταδιδακτορικό ερευνητή στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων.
28/01/2022Α.Σ.Ε.Π.: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1Κ/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 15 ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) -  (pdf-1,17MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 5/ΑΣΕΠ/24-1-2022) η Προκήρυξη 1Κ/2022 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δεκαπέντε (15) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε..) Μεταξύ των προκηρυσσόμενων θέσεων υπάρχουν 7 θέσεις που αφορούν Γεωλόγους και 1 που αφορά Δασολόγο. Σύμφωνα με την Προκήρυξη, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 8 Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
10/01/2022Α.Σ.Ε.Π.: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 13Κ/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 1.468 ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (203 ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) -  (pdf-3,50MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 66/ΑΣΕΠ/31-12-2021) η Προκήρυξη 3Κ/2021 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ/ΥΕ) σε διάφορους δημόσιους φορείς. Μεταξύ των προκηρυσσόμενων θέσεων υπάρχουν και 203 θέσεις που αφορούν Γεωτεχνικούς. Σύμφωνα με την Προκήρυξη, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
29/12/2021ΕΛ.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 2/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 140 ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΙ 10 ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 29-12-2021 ΕΩΣ 7-1-2022) -  (pdf-0,88MB)
Ο ΕΛ.Γ.Α. ανακοινώνει την πρόσληψη 140 Γεωπόνων και 10 Κτηνιάτρων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων (ανά την Επικράτεια) του Οργανισμού. Υποβολή αιτήσεων: από 29-12-2021 έως 07-01-2022.
10/12/2021ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 2/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 10 ΑΤΟΜΩΝ (7 ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20-12-2021) -  (pdf-319KB)
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά 10 ατόμων (7 Κτηνιάτρων), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών και των Τμημάτων αυτού (που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Βόρειου Τομέα Αθηνών, Αχαΐας, Αρκαδίας, Ηρακλείου, Ρόδου και Χανίων) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δραστηριοποιείται στον έλεγχο και εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρετός) έτους 2021. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021.
12/11/2021ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ -  (pdf-97KB)
Η εταιρεία EUROMIND ζητά για άμεση πρόσληψη Σύμβουλο Επιχειρήσεων / Αγροτικών Προγραμμάτων.
01/11/2021ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -  (pdf-166KB)
Λειτουργία Γραφείου Απασχόλησης στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
19/10/2021ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ -  (PDF-1,15MB)
Περιληπτική Διακήρυξη της Ανοιχτής Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου της τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας: «Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις Νερού Ύδρευσης», προϋπολογισμού 499.595,96 Ευρώ με ΦΠΑ.
08/10/2021ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -  (pdf-177KB)
Η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει νέα, ολιγοήμερη προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων φυσικών προσώπων για την πιστοποίησή τους ως Γεωργικοί Σύμβουλοι και την εγγραφή τους στο Μητρώο, στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 39637/26.07.2021 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από Δευτέρα 11 έως Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021.
21/09/2021ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (9 ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) -  (pdf-0,56MB)
Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ. Αττικής θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ, με τη διαδικασία του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, για εννέα (9) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων και επτά (7) υπαλλήλων του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2021. Υποβολή αιτήσεων από Παρασκευή 24-09-2021 μέχρι και την Τρίτη 28-09-2021
06/09/2021ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 10-9-2021) -  (pdf-212KB)
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για τη στελέχωση - ενίσχυση των Υπηρεσιών Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Υποβολή αιτήσεων από 3-9-2021 έως 10-9-2021.
03/09/2021ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -  (pdf-70KB)
Ζητείται Γεωλόγος με εμπειρία σε γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες δημοσίων έργων.
03/09/2021ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -  (pdf-70KB)
Ζητείται Δασολόγος με εμπειρία σε δασικές μελέτες δημοσίων έργων.
03/09/2021ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -  (pdf-72KB)
Ζητείται Γεωπόνος από σποροπαραγωγική εταιρεία.
03/09/2021ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -  (pdf-81KB)
Ζητείται Γεωπόνος για απασχόληση με σύμβαση έργου στην επίβλεψη βιολογικών ελαιώνων στη Μαρώνεια.


Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel