Αναζήτηση:
. > Ειδήσεις - Νέα > Νέα Νομοθετήματα > Κτηνιατρικά Θέματα - Ζωϊκή Παραγωγή
Κτηνιατρικά Θέματα - Ζωϊκή Παραγωγή
10/07/2024ΕΕ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2024/1946: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ -  (pdf-0,84MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκης Ένωσης ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/1946 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουλίου 2024, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/594 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αφρικανική πανώλη των χοίρων.
13/06/2024Κ.Υ.Α. 20209 ΕΞ 2024/7-6-2024: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΦΕΚ 3309/Β/2024) -  (pdf-160KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η κοινή Υπουργική Απόφαση 20209 ΕΞ 2024/7-6-2024 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1069 ΕΞ 2022/17.01.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας με θέμα «Καθορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του» (Β’ 203)».
07/06/2024ΕΕ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2024/1661: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ -  (pdf-0,81MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκης Ένωσης ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/1661 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2024, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/594 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αφρικανική πανώλη των χοίρων.
05/06/2024Υ.Α. 1076/150672/29-5-2024: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΟΓΓΩΔΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2024 (ΦΕΚ 3107/Β/2024) -  (pdf-192KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1076/150672/29-5-2024 «Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εκρίζωσης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) για το έτος 2024».
05/06/2024Υ.Α. 1077/150685/29-5-2024: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΖΩΔΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΤΟΥ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ, ΤΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ (ΦΕΚ 3106/Β/2024) -  (pdf-189KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 1077/150685/29-5-2024 «Πρόγραμμα επιτήρησης και λήψης μέτρων για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της Ελλάδας από τα εξωτικά νοσήματα της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών, του αφθώδους πυρετού, της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών και της ευλογιάς των προβάτων και αιγών, για το έτος 2024».
09/05/2024Υ.Α. 360/116675/22-4-2024: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΟΠΛΗΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΓΟΜΟΡΦΩΝ (ΦΕΚ 2662/Β/2024) -  (pdf-168KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 360/116675/22-4-2024 «Κριτήρια και τρόπος υπολογισμού της δυναμικότητας των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων».
08/05/2024Κ.Υ.Α. 983/115087/19-4-2024: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΦΕΚ 2608/Β/2024) -  (pdf-226KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 983/115087/19-4-2024 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1384/41923/16.3.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 178/2002, 882/2004 και 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Εκτελεστικών Κανονισμών 931/2011 και 1337/2013 της Επιτροπής, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος, καθώς και τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος» (Β’ 1127)».
01/05/2024ΕΕ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2024/1269: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ -  (pdf-0,83MB)
Παρατίθεται ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/1269 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2024, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/594 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων.
18/04/2024ΕΕ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2024/1171: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ -  (pdf-0,80MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκης Ένωσης ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/171 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Απριλίου 2024, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/594 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2024/1039.
17/04/2024Υ.Α. 917/102039/8-4-2024: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΦΕΚ 2255/Β/2024) -  (pdf-168KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 917/102039/8-4-2024 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1710/51865/2018 υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 5 και 7 του ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α’ 156) περί της υποχρεωτικής επισήμανσης προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα» (Β’ 1295)».
26/03/2024ΕΕ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2024/968: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ -  (pdf-0,71MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκης Ένωσης ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/968 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαρτίου 2024, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/594 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων.
01/03/2024ΕΕ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2024/808: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ -  (pdf-1,10MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκης Ένωσης ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/808 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Φεβρουαρίου 2024, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/594 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων.
27/02/2024ΕΕ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2024/760: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ -  (pdf-1,11MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκης Ένωσης ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/760 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2024, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2023/594 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων.
21/02/2024Κ.Υ.Α. 14893/16-2-2024: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΦΕΚ 1193/Β/2024) -  (pdf-131KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 14893/16-2-2024 «Καθορισμός δεδομένων που θα διατίθενται από το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) στον Κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ν. 5056/2023».
21/12/2023ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ -  (pdf-180KB)
Από τη Δευτέρα 18/12/2023 το Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση....
20/12/2023Υ.Α. 54001 ΕΞ 2023/18-12-2023: ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΦΕΚ 7129/Β/2023) -  (pdf-138KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 54001 ΕΞ 2023/18-12-2023 «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας Υπομητρώων και Ψηφιακών Υπηρεσιών του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς».
20/12/2023Υ.Α. 1747/386028/14-12-2023: ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΤΟΥ Π.Δ. 138/1995 (ΦΕΚ 7121/Β/2023) -  (pdf-0,73MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσως η Υπουργική Απόφαση 1747/386028/14-12-2023 «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών του Παραρτήματος I του π.δ. 138/1995 (Α’ 88)».
28/11/2023Κ.Υ.Α. 50534/22-11-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΦΕΚ 6669/Β/2023) -  (pdf-169KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 50534/22-11-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας «Καθορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του» (Β’ 203)».
09/10/2023Ν. 5056/2023: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΦΕΚ 163/Α/2023) -  (pdf-333KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 5056/2032 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
13/07/2023Υ.Α. 990/215939/7-7-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ (ΦΕΚ 4459/Β/2023) -  (pdf-154KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 990/215939/7-7-2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1102/182415/12.07.2021 απόφασης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, έλεγχος μέτρων βιοασφάλειας και μέτρα επιβολής σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις για την πρόληψη εισόδου και αποτροπή διασποράς του ιού της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων» (Β’ 3211)».
12/06/2023Υ.Α.270/170279/2-6-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΦΕΚ 3702/Β/2023) -  (pdf-182KB)
Δημοσιεύτηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 270/170279/2-6-2023 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης του Μέτρου συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με την παρέμβαση Π1-32.3-Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Ζωική Παραγωγή, του εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027».
23/05/2023Υ.Α. 360/138692/9-5-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ (ΦΕΚ 3397/Β/2023) -  (php-0KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 360/138692/9-5-2023 «Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 915/69142/15.05.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης» (Β’ 1812)».
26/04/2023Κ.Υ.Α. 606/113663/12-4-2023: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΦΕΚ 2736/Β/2023) -  (pdf-328KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 606/113663/12-4-2023 «Έγκριση δαπανών για τη διενέργεια προμηθειών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2023».
21/04/2023Υ.Α. 31932/10-4-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΦΕΚ 2572/Β/2023) -  (pdf-225KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 31932/10-4-2023 «Καθορισμός των λεπτομερειών για την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού των ζώων συντροφιάς και συγκεκριμένα σκύλων και γατών στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, σύμφωνα με τον ν. 4830/2021 (Α’ 169), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα».
20/04/2023Υ.Α. 519/102535/4-4-2023: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ (ΦΕΚ 2500/Β/2023) -  (pdf-230KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 519/102535/4-4-2023 «Πρόγραμμα επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου».
19/04/2023Υ.Α. 602/112480/11-4-2023: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ (ΦΕΚ 2486/Β/2023) -  (pdf-365KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 602/112480/11-4-2023 «Πρόγραμμα επιτήρησης του ιού του Πυρετού του Δυτικού Νείλου (ΠΔΝ) στα ιπποειδή, τα πτηνά και σε άλλα ζώα ευαίσθητα στον ιό, για το έτος 2023».
18/04/2023Υ.Α. 530/104381/5-4-2023: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΣΠΟΓΓΩΔΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΩΝ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ (ΦΕΚ 2414/Β/2023) -  (pdf-294KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 530/104381/5-4-2023 «Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα Μικρά Μηρυκαστικά για το έτος 2023».
18/04/2023Υ.Α. 520/102559/4-4-2023: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΑΛΙΔΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ (ΦΕΚ 2409/Β/2023) -  (pdf-265KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 520/102559/4-4-2023 «Πρόγραμμα επιτήρησης της Κλασικής Πανώλους των χοίρων (ΚΠΧ) και της Φυσαλιδώδους Νόσου των χοίρων (ΦΝΧ)».
03/03/2023Υ.Α. 265/55812/27-2-2023: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΟΓΓΩΔΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2023 (ΦΕΚ 1084/Β/2023) -  (pdf-223KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 265/55812/27-2-2023 «Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εκρίζωσης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ), για το έτος 2023».
16/02/2023Υ.Α. 192/41388/9-2-2023: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΖΩΟΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2023 (ΦΕΚ 775/Β/2023) -  (pdf-289KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 192/41388/9-2-2023 «Εφαρμογή προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών για το έτος 2023».
Εκδηλώσεις
Previous Ιούλιος 2024 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
1ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- XX INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS
,Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών),Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, υπό την αιγίδα IAPPS, ΓΠΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «AGENG 2024»
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, EURAGENG

2ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- XX INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS
,Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών),Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, υπό την αιγίδα IAPPS, ΓΠΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «AGENG 2024»
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, EURAGENG

3ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- XX INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS
,Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών),Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, υπό την αιγίδα IAPPS, ΓΠΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «AGENG 2024»
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, EURAGENG

4ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- XX INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS
,Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών),Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, υπό την αιγίδα IAPPS, ΓΠΑ

5ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- XX INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS
,Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών),Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, υπό την αιγίδα IAPPS, ΓΠΑ

6
7ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩ- ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ « IEEE IGARSS 2024»
,Αθήνα- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, IEEE GRSS

8ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩ- ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ « IEEE IGARSS 2024»
,Αθήνα- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, IEEE GRSS

9ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩ- ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ « IEEE IGARSS 2024»
,Αθήνα- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, IEEE GRSS

10ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩ- ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ « IEEE IGARSS 2024»
,Αθήνα- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, IEEE GRSS

11ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩ- ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ « IEEE IGARSS 2024»
,Αθήνα- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, IEEE GRSS

12ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩ- ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ « IEEE IGARSS 2024»
,Αθήνα- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, IEEE GRSS

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
7 2024
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-10th SYMPOSIUM OF EUROPEAN ASSOCIATION OF ACAROLOGISTS (X EURAAC)

Αθήνα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 2 - 6 Σεπτεμβρίου 2024  


-8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΣΑ «ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

Αθήνα (Αίθουσα Ε.Μ.Π.) 19 - 20 Σεπτεμβρίου 2024 Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 


-ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ζ.Ε.

Καρπενήσι 2 - 4 Οκτωβρίου 2024 Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel