ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ISO 9001:2008
  
Αναζήτηση:
Skip Navigation Links. > Ειδήσεις - Νέα > Θέσεις Προτάσεις-Δελτία Τύπου > Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
03/08/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ -  (pdf-461KB)
Εκδόθηκε η με αριθμό 6761/1-8-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπ.Α.Α.Τ. «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης” και Δράση 4.1.3 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 4543 Β΄).»
03/08/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΜΕΤΡΑ 16.1-16.2 ΚΑΙ 16.1-16.5 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-2,14MB)
Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η με αριθμό 6778/2-8-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπ.Α.Α.Τ. «1η τροποποίηση της υπ’αριθμ. 4267/24.05.2018 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των Υπομέτρων: • 16. 1 - 16.2: «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» Δράση 1: «Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» και Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας». • 16.1 – 16.5: Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» Δράση 1: «Δημιουργία συνεργασιών, ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». (ΑΔΑ:ΨΛΟΧ4653ΠΓ-ΨΡ8)»
02/08/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -  (pdf-52KB)
Το ΥΠΑΑΤ ενημερώνει ότι, ύστερα από αίτημα του ΓΕΩΤΕΕ και με γνώμονα τη διευκόλυνση της διαδικασίας, υπογράφηκε τροποποίηση της πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) σχετικά με τη χορήγηση ολιγοήμερης τεχνικής παράτασης.
02/08/2018ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2018, ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) -  (pdf-0,95MB)
Ο μηνιαίος Πίνακας Τιμών Αγροτικών Προϊόντων παρουσιάζει μια περίληψη των τιμών παραγωγού και καταναλωτή για τα πιο αντιπροσωπευτικά αγροτικά προϊόντα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
31/07/2018ΕΛ.Γ.Α.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-62KB)
Παρατείνεται έως τις 18/09/2018 η υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης του υπομέτρου 5.1 του Μέτρου 5, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που αφορά «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων».
30/07/2018ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Με επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, το Επιμελητήριο επισημαίνει συγκεκριμένα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα Υπομέτρα 4.1.1 και 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης) του Π.Α.Α 2014-2020, ζητώντας παράλληλα παράταση των σχετικών προθεσμιών.
25/07/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 10.1.08 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-369KB)
Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η με αριθμό 6075/12-7-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπ.Α.Α.Τ. «1η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5218/20-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΡΕΑ4653ΠΓ-ΞΑΙ) Πρόσκλησης (2ης) για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020».
19/07/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -  (pdf-0,60MB)
Το Υπ.Α.Α.Τ. εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο με την οποία δίνει απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα που αφορούν τα Σχέδια Βελτίωσης. Στις απαντήσεις που δίνονται έχει ληφθεί υπόψη αφενός να μην ανατρέπονται τα δεδομένα για τις ήδη οριστικοποιημένες αιτήσεις και αφετέρου οι διευκρινήσεις να διευκολύνουν τους εν δυνάμει δικαιούχους.
16/07/2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (ΜΑΪΟΣ 2018) -  (pdf-1,57MB)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Μαΐου 2018 για την εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία.
13/07/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -  (pdf-475KB)
Το Υπ.Α.Α.Τ. εξέδωσε την υπ αριθ. 5405/26-6-2018 εγκύκλιό του, με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υποβολής έντυπης μορφής της αίτησης στήριξης προτάσεων στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος».
11/07/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 10.1.04 «ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-54KB)
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
04/07/2018ΑΠ. 5218/20-6-2018: 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 10.1.08 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΕΑ4653ΠΓ-ΞΑΙ) -  (pdf-0,63MB)
Εκδόθηκε η με αριθμό 5218/20-6-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ «2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020, ΜΕΤΡΟ 10 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ», ΔΡΑΣΗ 10.1.08 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»».
04/07/2018ΑΠ. 5217/20-6-2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 10.1.07 «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΥΖΩΝΕΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΑΔΑ: ΨΦΡΕ4653ΠΓ-Δ9Α) -  (pdf-0,63MB)
Εκδόθηκε η με αριθμό 5217/20-6-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020, ΜΕΤΡΟ 10 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ», ΔΡΑΣΗ 10.1.07 «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΥΖΩΝΕΣ»».
02/07/2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (2017) -  (pdf-1,09MB)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τους ετήσιους Δείκτες Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία - Κτηνοτροφία για το έτος 2017.
29/06/2018ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΜΑΪΟΣ 2018, ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) -  (pdf-0,95MB)
Ο μηνιαίος Πίνακας Τιμών Αγροτικών Προϊόντων παρουσιάζει μια περίληψη των τιμών παραγωγού και καταναλωτή για τα πιο αντιπροσωπευτικά αγροτικά προϊόντα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
27/06/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 121 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-47KB)
Με βάση την υπ αριθμόν 5365/26-06-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπ.Α.Α.Τ., παρατείνεται η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων αποπληρωμής και ολοκλήρωσης Σχεδίων Βελτίωσης των Ανειλημμένων Υποχρεώσεων του Μέτρου 121 έως τις 03/09/2018.
25/06/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-2,03MB)
Το Υπ.Α.Α.Τ. εξέδωσε την 1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Μέτρο 16 «Συνεργασία και Καινοτομία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.
25/06/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣΚΕ -  (pdf-56KB)
Το Υπ.Α.Α.Τ. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την παράταση των ημερομηνιών υποβολής των Σχεδίων Βελτίωσης και την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του ΠΣΚΕ.
19/06/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -  (pdf-32KB)
Το ΥΠΑΑΤ ενημερώνει ότι υπογράφηκε τροποποίηση της πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) με σκοπό τη διευκόλυνση των υποψηφίων ως προς την ορθή σύνταξη του αιτήματος υποψηφιότητας.
19/06/2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018) -  (pdf-1,47MB)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Απριλίου 2018 για τους αναθεωρημένους Δείκτες Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία.
12/06/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΑΟΚ (ΜΕΤΡΟ 4.1) -  (pdf-49KB)
Το Υπ.Α.Α.Τ. ενημερώνει τους εδνιαφερόμενους ότι, όσον αφορά την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για θεώρηση στις ΔΑΟΚ (Μέτρο 4.1), επίκειται απόφαση παράτασης τόσο αυτής της ημερομηνίας όσο και της ημερομηνίας οριστικοποίησης πρώτου και δευτέρου σταδίου.
05/06/2018ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2020 -  (pdf-70KB)
Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).
25/05/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -  (pdf-272KB)
Το Υπ.Α.Α.Τ. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την παράταση των προθεσμιών που αφορούν την υλοποίηση του Μέτρου των Σχεδίων Βελτίωσης.
25/05/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ -  (pdf-41KB)
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι υπεγράφη 1η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 -16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.
25/05/2018ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018, ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) -  (pdf-0,94MB)
Ο μηνιαίος Πίνακας Τιμών Αγροτικών Προϊόντων παρουσιάζει μια περίληψη των τιμών παραγωγού και καταναλωτή για τα πιο αντιπροσωπευτικά αγροτικά προϊόντα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
24/05/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -  (pdf-32KB)
Το Υπ.Α.Α.Τ. ανακοίνωσε ότι υπογράφηκε τροποποίηση της πρόσκλησης του υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα υποβολής της αίτησης στήριξης των ενδιαφερόμενων (φάκελος υποψηφιότητας). Τονίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δημιουργία νέων υποβολών παραμένει η 05/06/2018.
24/05/2018ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-103KB)
Το Υπ.Α.Α.Τ., με νεότερη εγκύκλιό του, τροποποιεί τη διαδικασία υποβολής Αιτήσεων Ανάκλησης ένταξης πράξης του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020.
24/05/2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2018) -  (pdf-1,35MB)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία το μήνα Μάρτιο του 2018.
11/05/2018ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2018, ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) -  (pdf-0,86MB)
Ο μηνιαίος Πίνακας Τιμών Αγροτικών Προϊόντων παρουσιάζει μια περίληψη των τιμών παραγωγού και καταναλωτή για τα πιο αντιπροσωπευτικά αγροτικά προϊόντα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
11/05/2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (2016) -  (pdf-2,15MB)
Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2016.
First Previous Εγγραφές 1 - 30 Next Last
Εκδηλώσεις
Previous Αύγουστος 2018 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
8 2018
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-AGROFEST ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΕΩΡΓΙΑΣ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ & 25o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Λιβαδειά (πρώην Unicot) 19 - 23 Σεπτεμβρίου 2018 Επιμελητήρια Στερεάς Ελλάδας 
Επιμελητήριο Βοιωτίας Τηλ. 22610 28281, Fax: 22610 21347


-9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: « Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΟΣΚΗΣΗΣ- ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

Λάρισα 9 - 12 Οκτωβρίου 2018 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία 
Επιμελητήριο Βοιωτίας Τηλ. 22610 28281, Fax: 22610 21347


-17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

Πάτρα (Ξενοδοχείο PortoRio) 17 - 19 Οκτωβρίου 2018 Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 
Επιμελητήριο Βοιωτίας Τηλ. 22610 28281, Fax: 22610 21347Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel