Αναζήτηση:
Δασολογικά θέματα
ΝΟΜΟΙ
ΑρχείοΘέμαΦΕΚ
Ν. 3147/2003 -  (pdf-163KB)«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις»135/Α/2003
Ν. 3621/2007 -  (pdf-10,91MB)«Σύμβαση Παραχώρησης και άλλες διατάξεις»279/Α/2007
Ν. 3698/2008 -  (pdf-348KB)«Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις»198/Α/2008
Ν. 3481/2006 -  (pdf-11,12MB)«Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και την εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις»162/Α/2006
Ν. 3127/2003 -  (pdf-112KB)Τροποποίηση και συμπλήρωση των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 για την Κτηματογράφηση και το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις67/Α/2003
Ν. 3208/2003 -  (pdf-153KB)Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις303/Α/2003
Ν. 2612/1998 -  (pdf-260KB)Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις112/Α/1998
Ν. 2637/1998 -  (pdf-2,61MB)Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, …….και άλλες διατάξεις200/Α/1998
Ν. 2664/1998 -  (pdf-1,92MB)Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις275/Α/1998
Ν. 2308/1995 -  (pdf-396KB)Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις114/Α/1995
Ν. 1845/1989 -  (pdf-2,35MB)Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας – Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις102/Α/1989
Ν. 1734/1987 -  (pdf-0,92MB)Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις189/Α/1987
Ν. 998/1979 -  (pdf-5,02MB)Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας289/Α/1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΑρχείοΘέμαΦΕΚ
Π.Δ. 437/1981 (ΦΕΚ 120/Α) -  (pdf-0,96MB)«Περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων»120/Α/1981
Π.Δ. 187/2000 -  (pdf-70KB)Διάρθρωση, αρμοδιότητες, εξοπλισμός και στελέχωση της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών του Υπουργείου Γεωργίας και των τμημάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών των Περιφερειών και των Νομών176/Α/2000
Π.Δ. 135/1987 -  (pdf-0,67MB)Δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό74/Α/1987
Εκδηλώσεις
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-SEGH2023 « 38th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH»

Αθήνα 2 - 6 Ιουλίου 2023 Society for Environmental Geochemistry and Health, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α. 


-RawMat2023 «2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAW MATERIALS AND CIRCULAR ECONOMY -“RAW MATERIALS: SETTING THE FOUNDANTIONS FOR THE GREEN TRANSITION»

Αθήνα 28 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου 2023 Ε.Μ.Π., Τ.Ε.Ε. 


-2023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»

Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών) 17 - 24 Σεπτεμβρίου 2023 Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel