Αναζήτηση:
bahis siteleri asyabahis casino siteleri bonusdolu.com
betbonusking.com deneme bonusu
Αλιεία - Αλιεύματα
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΑρχείοΘέμαΕπίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.
K. 199/2008 -  (-ΜΗ Διαθέσιμο Προσωρινά !-)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 665/2008 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2008 , περί καθορισμού λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτικήΕπίσημη Εφημερίδα αριθ. L 186 της 15/07/2008 σ. 0003 - 0005
Κ. 762/2008 -  (pdf-126KB)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 762/2008 TΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Ιουλίου 2008 περί των στατιστικών στοιχείων που πρέπει να υποβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 788/96 του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)L 218/1-13
K. 62/2007 -  (pdf-70KB)ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟX αριθ. 62/2007 της 8ης Ιουνίου 2007 για την τροποποίηση του παραρτήματος XXI (Στατιστικές) της συμφωνίας για τον ΕΟΧL 266/27
K. 110/2007 -  (pdf-84KB)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2007 για τη θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιούL 248/17-23
Κ. 96/2007 -  (pdf-116KB)ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, για την ηλεκτρονική καταχώρηση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 409 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Δεκεμβρίου 2006 για την ηλεκτρονική καταχώρηση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησηςL 36/3-5
K. 812/2004 -  (pdf-167KB)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 812/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26.4.2004 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 88/98L 150/12-31
K. 2244/2003 -  (pdf-98KB)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2244/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2003 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων όσον αφορά δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης σκαφώνL 333/17-27
K. 1954/2003 -  (pdf-193KB)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Νοεμβρίου 2003 για τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές ζώνες και πόρους της Κοινότητας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 685/95 και (ΕΚ) αριθ. 2027/95L 289/1-7
K. 2347/2002 -  (pdf-175KB)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων πρόσβασης και συναφών όρων που εφαρμόζονται στην αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτωνL 351/6-11
K. 1924/2000 -  (pdf-38KB)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1924/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Σεπτεμβρίου 2000 για τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 104/2000 για τη χορήγηση ειδικής αναγνώρισης σε οργανώσεις παραγωγών στον τομέα της αλιείας για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντών τουςL 230/5-6
K. 2091/1998 -  (pdf-96KB)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2091/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Σεπτεμβρίου 1998 για τη διάκριση σε τμήματα του κοινοτικού αλιευτικού στόλου και της αλιευτικής προσπάθειας στο πλαίσιο των πολυετών προγραμμάτων προσανατολισμούL 266/36-46
K. 2847/93 -  (pdf-74KB)Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 για τη θέσπιση καθεστώτος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική 
Εκδηλώσεις
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΛΕ)

Φλώρινα 31 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2023 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία 


-SEGH2023 « 38th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH»

Αθήνα 2 - 6 Ιουλίου 2023 Society for Environmental Geochemistry and Health, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α. 


-RawMat2023 «2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAW MATERIALS AND CIRCULAR ECONOMY -“RAW MATERIALS: SETTING THE FOUNDANTIONS FOR THE GREEN TRANSITION»

Αθήνα 28 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου 2023 Ε.Μ.Π., Τ.Ε.Ε. Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel