Αναζήτηση:
bahis siteleri asyabahis casino siteleri bonusdolu.com
betbonusking.com deneme bonusu
Διάφορα Θέματα
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑρχείοΘέμαΕπίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.
2009/C 25/01 -  (pdf-154KB)Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη χάραξη της «Προοπτικής του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας με ορίζοντα το 2020» (2009/C 25/01)ΕΕ C25/31.1.2009
ΕΚ606/2008 -  (pdf-46KB)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 606/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιουνίου 2008 περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 831/2002 της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές, όσον αφορά την πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούςΕΕ L166/16-17
Απόφαση ΕΚ291/2008 -  (pdf-62KB)ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Μαρτίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης 2004/452/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου φορέων των οποίων οι ερευνητές θα επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούςΕΕ L98/11-12
Απόφαση ΕΚ 52/2008 -  (pdf-54KB)ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης 2004/452/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου φορέων των οποίων οι ερευνητές θα επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούςΕΕ L13/29-30
Απόφαση ΕΚ 678/2007 -  (pdf-59KB)ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Οκτωβρίου 2007 για τροποποίηση της απόφασης 2004/452/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου φορέων των οποίων οι ερευνητές θα επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούςΕΕ L280/22-24
ΝΟΜΟΙ
ΑρχείοΘέμαΦΕΚ
ΝΟΜΟΣ 3852/2010 -  (pdf-0,88MB)ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ87/2010
Ν. 3658/2008 -  (pdf-128KB)Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθώνκαι άλλες διατάξεις70/Α/2008
Ν. 3655/2008 -  (pdf-0,57MB)Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις58/Α/2008
Ν. 3653/2008 -  (pdf-218KB)Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις49/Α/2008
Ν. 3624/2007 -  (pdf-275KB)Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές289/Α/2007
Ν. 2915/2001 -  (pdf-99KB)Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και λοιπές δικονομικές και συναφείς ρυθμίσεις109/Α/2001
Ν. 2477/1997 -  (pdf-406KB)Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης59/Α/1997
Ν. 2472/1997 -  (pdf-0,79MB)Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα50/Α/1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΑρχείοΘέμαΦΕΚ
Π.Δ. 273/1999 -  (pdf-0,61MB)Κανονισμός Λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη229/Α/1999
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑρχείοΘέμαΦΕΚ
Υ.Α. Γ.Π. οικ. αριθ. 80445/2008 -  (pdf-132KB)Δημιουργία Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την προστασία και προαγωγή της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης των πολιτών1089/Β/2008
Υ.Α. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.67/71/οικ. 15278/2008 -  (pdf-115KB)Παράταση της διαδικασίας των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων έτους 20081112/Β/2008
Υ.Α. αριθμ. Φ.10 / 1489/2008 -  (pdf-132KB)Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη1000/Β/2008
Υ.Α. αριθμ. Γ/ΕΞ/2015/2008 -  (pdf-129KB)Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα859/Β/2008
Υ.Α αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.47909/2008 -  (pdf-116KB)Οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής για τη διαπίστωση της απώλειας της πολυτεκνικής ιδιότητας και τη διαπίστωση της ιδιότητας του δικαιούχου των παροχών προς τις οικογένειες τριών Τέκνων629/Β/2008
Υ.Α.αριθ.29/2000 -  (pdf-224KB)Κανονισμός Λειτουργίας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα336/Β/2000
Εκδηλώσεις
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΛΕ)

Φλώρινα 31 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2023 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία 


-SEGH2023 « 38th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH»

Αθήνα 2 - 6 Ιουλίου 2023 Society for Environmental Geochemistry and Health, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α. 


-RawMat2023 «2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAW MATERIALS AND CIRCULAR ECONOMY -“RAW MATERIALS: SETTING THE FOUNDANTIONS FOR THE GREEN TRANSITION»

Αθήνα 28 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου 2023 Ε.Μ.Π., Τ.Ε.Ε. Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel