Αναζήτηση:
Ειδήσεις-Νέα->Γεωλογία-Ορυκτός Πλούτος->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

  Στο πλαίσιο της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας απέστειλε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, τις απόψεις και προτάσεις του επί του Σχεδίου Νόμου του Υ.ΠΕ.Ν. με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας».

  Το πλήρες κείμενο της επιστολής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει ως εξής:

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
  στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας», το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ.) ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας επί θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση της προστασίας του κοινωνικού συνόλου από γεωλογικούς κινδύνους που δύναται να επιφέρουν την εκδήλωση καταστροφικών φυσικών φαινομένων, αλλά και ως φορέας προάσπισης των επιστημονικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του, σημειώνει κατ’ αρχάς ότι οι γενικές αρχές, καθώς και η πλειοψηφία των διατάξεων του εν λόγω Σ/Ν κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

  Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερα θετική θεωρούμε την πρόβλεψη του άρθρου 76 για τη σύσταση από το Υ.Π.ΕΝ. του Ηλεκτρονικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Χωρικών Μελετών (ΜΑΧΜ), ρύθμιση η οποία εκτιμούμε ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά προς την κατεύθυνση της απλούστευσης και επιτάχυνσης της διαδικασίας κατάρτισης, αναθεώρησης και τροποποίησης των χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων κάθε επιπέδου, καθώς και τη διασαφήνιση των μεταξύ τους σχέσεων.

  Από την άλλη μεριά, φιλοδοξώντας να ασκήσουμε εποικοδομητική κριτική, αλλά και να συμβάλουμε με τις επισημάνσεις μας στην άρση ασαφειών που είναι δυνατό να προκύψουν από συγκεκριμένες διατάξεις του εν λόγω Σχεδίου Νόμου, οφείλουμε να τονίσουμε ότι στο εδάφιο γγ) της παραγράφου 6β) του άρθρου 10 «Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια- Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4447/2016», γίνεται αναφορά μόνο στην έγκριση Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ), γεγονός που παραπέμπει στην κατάργηση του δεύτερου σταδίου των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΠΣ).

  Επισημαίνουμε ότι, μέχρι σήμερα, οι Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας, στα πλαίσια μελετών ΤΠΣ, εκπονούνται σε δύο στάδια, με τη μελέτη του δεύτερου σταδίου να επικεντρώνεται στις περιοχές που προτείνονται ως νέες οικιστικές περιοχές, υποδοχείς επαγγελματικών δραστηριοτήτων κλπ, έτσι ώστε να διατυπωθούν, με την απαιτούμενη ακρίβεια και σαφήνεια, οι τελικές προτάσεις διασφάλισης του δομημένου περιβάλλοντος από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους προερχόμενους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες.

  Η απουσία εκπόνησης Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας στο Β’ Στάδιο των ΤΠΣ, και επομένως η μη διερεύνηση τυχόν αμφίβολων ή ακατάλληλων περιοχών για πολεοδόμηση, θα έχει ως αποτέλεσμα ο χωροτάκτης - πολεοδόμος μελετητής να στερείται τεκμηριωμένης εικόνας των γεωλογικών συνθηκών των προς πολεοδόμηση περιοχών, έτσι ώστε να αποφύγει επιλογές πολεοδόμησης που οδηγούν σε οικιστική ανάπτυξη με αυξημένο κόστος ή και αυξημένους κινδύνους, με αποτέλεσμα τον καθορισμό περιοχών προς πολεοδόμηση (ΡΣΕ) που θα έπρεπε να έχουν αποφευχθεί.

  Επιπλέον, υπογραμμίζουμε ότι η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 10, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 11 «Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια - Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4447/2016», δημιουργούν ασάφεια και σύγχυση σχετικά με την διατήρηση ή μη των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που εκπονούνται, σύμφωνα με το έως σήμερα ισχύον νομικό πλαίσιο, στα πλαίσια Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, ΠΟΤΑ, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ κ.α.

  Με βάση τα ανωτέρω, θεωρούμε πως το εδάφιο γγ) της παραγράφου 6β) του άρθρου 10, το οποίο αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στην έγκριση Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, θα πρέπει να τροποποιηθεί προς άρση των σοβαρών ασαφειών που δημιουργεί και επίσης να προβλεφθεί ρητώς στο Σχέδιο Νόμου η αναγκαιότητα εκπόνησης «τελικής» Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, στα πλαίσιο των εκπονούμενων μελετών του Β’ Σταδίου των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

  Επιπλέον, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ζητούμε να διασφαλιστεί από την πολιτική ηγεσία του Υ.Π.ΕΝ. η συμμετοχή εκπροσώπου του Επιμελητηρίου στην επιτροπή σύνταξης των σχετικών προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται κατά την εκπόνηση των Μελετών ΤΠΣ και ΕΠΣ.

  Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση επί των ως άνω απόψεων και παρατηρήσεων, επιφυλασσόμαστε να καταθέσουμε επιπλέον προτάσεις κατά τη συζήτηση του εν λόγω Σ/Ν στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον σχετική πληροφορία, διευκρίνιση ή/και συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Σπυρίδων Αν. Μάμαλης

Εκδηλώσεις
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-SEGH2023 « 38th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH»

Αθήνα 2 - 6 Ιουλίου 2023 Society for Environmental Geochemistry and Health, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α. 


-RawMat2023 «2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAW MATERIALS AND CIRCULAR ECONOMY -“RAW MATERIALS: SETTING THE FOUNDANTIONS FOR THE GREEN TRANSITION»

Αθήνα 28 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου 2023 Ε.Μ.Π., Τ.Ε.Ε. 


-2023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»

Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών) 17 - 24 Σεπτεμβρίου 2023 Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel