Αναζήτηση:
Ειδήσεις-Νέα->Επαγγελματικά Θέματα->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΔ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΔ Α.Ε.

  Μετά από σχετικές παρεμβάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την ΜΟΔ Α.Ε., παρέχεται πλέον και στους γεωτεχνικούς μελετητές και εργολήπτες δημοσίων έργων η δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Επιβλεπόντων Εξωτερικών Συνεργατών της ΜΟΔ Α.Ε..

  Ειδικότερα επισημαίνεται ότι, με την υπ αριθ. 2258/22/ΓΕΠ/ΚΑ/24-5-2022 σχετική Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Ν2Κ46ΨΧΨΤ-Μ42), η ΜΟΔ Α.Ε. προσκαλεί διπλωματούχους / πτυχιούχους Μηχανικούς (ΠΕ/ΤΕ) και Γεωτεχνικούς ΠΕ, που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και έχουν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ένταξή τους στο «Μητρώο επιβλεπόντων εξωτερικών συνεργατών» της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του εν λόγω φορέα.

  Στόχος της ως άνω Πρόσκλησης είναι η δημιουργία και τήρηση μητρώου εξειδικευμένων συνεργατών από τον ιδιωτικό τομέα (μηχανικών ΠΕ/ΤΕ και γεωτεχνικών), προκειμένου να ενισχύσουν, για συγκεκριμένο χρόνο, την επίβλεψη τεχνικών έργων ή μελετών που αναλαμβάνει η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε. για λογαριασμό διαφόρων δημοσίων φορέων, στο πλαίσιο υλοποίησης έργων και μελετών που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, ενωσιακούς και άλλους αναπτυξιακούς πόρους.

  Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας εκφράζει την ικανοποίησή του για την ένταξη των γεωτεχνικών μελετητών και εργοληπτών στο εν λόγω Μητρώο, υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή των μελών του θα ενισχύσει ουσιαστικά το έργο που υλοποιεί η ΜΟΔ Α.Ε. και θα διασφαλίσει την ποιότητα και αρτιότητα των μελετών και έργων που αυτή που έχει αναλάβει.

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Εκδηλώσεις
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-SEGH2023 « 38th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH»

Αθήνα 2 - 6 Ιουλίου 2023 Society for Environmental Geochemistry and Health, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α. 


-RawMat2023 «2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAW MATERIALS AND CIRCULAR ECONOMY -“RAW MATERIALS: SETTING THE FOUNDANTIONS FOR THE GREEN TRANSITION»

Αθήνα 28 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου 2023 Ε.Μ.Π., Τ.Ε.Ε. 


-2023 JOINT ICCP-TSOP MEETING «ORGANIC PETROLOGY IN THE ENERGY TRANSITION ERA: CHALLENGES AHEAD»

Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών) 17 - 24 Σεπτεμβρίου 2023 Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel