Αναζήτηση:
Ειδήσεις-Νέα->Δασολογικά θέματα->Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/41213/2483/13-4-2023: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ) ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ (ΦΕΚ 2542/Β/2023)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/41213/2483/13-4-20123 «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού του κόστους (μέσης τιμής) αναδάσωσης».


Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel