Αναζήτηση:
Ειδήσεις-Νέα->Γεωργία Καλλιέργιες-Φυτική Παραγωγή->Υ.Α. 1097/113821/12-4-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ (ΦΕΚ 2644/Β/2023)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1097/113821/12-4-2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 218/8241/24.01.2017 (Β’ 267) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική Οδηγία (EE) 2022/2438 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2022 (L 319)».


Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel