Αναζήτηση:
Ειδήσεις-Νέα->Γεωργία Καλλιέργιες-Φυτική Παραγωγή->Υ.Α. 1096/113917/12-4-2023: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΦΕΚ 2653/Β/2023)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1096/113917/12-4-2023 «Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των ελαχίστων χαρακτηριστικών που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τη διενέργεια της εξέτασης ορισμένων ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ της Επιτροπής (L 254), όπως ισχύουν μετά και την τελευταία τροποποίησή τους με τις εκτελεστικές Οδηγίες (ΕΕ) 2022/1647 και (ΕΕ) 2022/1648 αντίστοιχα της Επιτροπής (L 248) και του διορθωτικού της Οδηγίας 2022/1647 (L 65), καθώς και σχετικές εθνικές διατάξεις».


Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel