Αναζήτηση:
Ειδήσεις-Νέα->Αλιεία-Αλιεύματα->ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΕ ΒΙΩΣΙΜΑ ΕΠΙΠΕΔΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ

Κατά τη γενική εισαγγελέα T. Ćapeta, ο βασικός κανονισμός για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική υποχρεώνει το Συμβούλιο να καθορίζει αλιευτικά όρια σε βιώσιμα επίπεδα από το 2020


Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel