Αναζήτηση:
Ειδήσεις-Νέα->Επαγγελματικά Θέματα->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ.

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ.

  Με αφορμή καταγγελίες μελών του ότι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι Γεωτεχνικοί που υπηρετούν στο ΥΠ.Α.Α.Τ. εντέλλονται να αναλάβουν, πέρα από τα προβλεπόμενα για τη θέση τους υπηρεσιακά καθήκοντα και άλλα, τα οποία δεν συνάδουν με την επιστημονική εξειδίκευση και τα επαγγελματικά δικαιώματά τους, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τονίζει, με παρέμβασή του προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ., πως η κάλυψη των υφιστάμενων ή μελλοντικών υπηρεσιακών αναγκών του Υπουργείου που αφορούν διοικητικά και οικονομικά θέματα δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος των Γεωτεχνικών υπαλλήλων.

  Πιο συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο στην επιστολή του αναφέρει:


   Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  από σχετικές διαμαρτυρίες μελών μας, ενημερωθήκαμε πως, το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι Γεωτεχνικοί που υπηρετούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντέλλονται να αναλάβουν, πέρα από τα προβλεπόμενα για τη θέση τους υπηρεσιακά καθήκοντα και άλλα, κυρίως διοικητικής και οικονομικής φύσεως, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με την επιστημονική εξειδίκευση και τα επαγγελματικά δικαιώματά τους.
  Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως συμβούλου της Πολιτείας επί γεωτεχνικών θεμάτων, αλλά και ως φορέα υπεράσπισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των Γεωτεχνικών (Γεωπόνων, Δασολόγων, Κτηνίατρων, Γεωλόγων, Ιχθυολόγων) της χώρας, οφείλει να επισημάνει ότι:
  1. Οι Γεωτεχνικοί αποτελούν το κύριο επιστημονικό δυναμικό του ΥΠ.Α.Α.Τ., συμμετέχοντας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών του Υπουργείου που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού αγροτικού τομέα. Μεταξύ άλλων, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα μέλη μας έχουν καθοριστική συμβολή στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, της ευζωίας των ζώων, της διατροφικής επάρκειας της χώρας και της ασφάλειας των τροφίμων, στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων, στην υλοποίηση εθνικών και ενωσιακών προγραμμάτων για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, στην υλοποίηση πολιτικών που αποσκοπούν στην αναβάθμιση των υποδομών και της ποιότητας ζωής της υπαίθρου κ.α.
  2. Τα καθήκοντα που καλούνται να ασκήσουν οι Γεωτεχνικοί οι οποίοι υπηρετούν στο ΥΠ.Α.Α.Τ., σχετίζονται άμεσα και ουσιωδώς τόσο με την επιστημονική εξειδίκευση και τα κατοχυρωμένα, με το Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α’), επαγγελματικά τους δικαιώματα, αλλά και με όσα σχετικά αναφέρονται στα περιγράμματα θέσεων και στο Οργανόγραμμα του Υπουργείου (Π.Δ. 97/2017).
  3. Στα ως άνω καθήκοντα σαφώς και δεν περιλαμβάνονται όσα αφορούν διεκπεραίωση πρωτοκόλλου, αρχειοθέτηση, καθήκοντα οικονομικού υπολόγου, απογραφή παγίων στοιχείων και αποθεμάτων αποθηκών κ.α., καθαρά δηλαδή διοικητικά ή οικονομικά αντικείμενα που ορισμένοι υπηρεσιακοί παράγοντες «επιχειρούν», παραβλέποντας ακόμα και τα όσα ορίζει σχετικά ο Υ.Κ., να επιβάλλουν στους Γεωτεχνικούς υπαλλήλους του ΥΠ.Α.Α.Τ..
  4. Υπογραμμίζεται επιπλέον ότι οι γεωτεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης, τα οποία επιτείνονται διαρκώς από τις πολλές συνταξιοδοτήσεις και το ουσιαστικό πάγωμα των προσλήψεων στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Παρά το γεγονός αυτό, οι γεωτεχνικοί υπάλληλοι, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτο επαγγελματισμό και υπηρεσιακή ευσυνειδησία, ανταποκρίθηκαν και συνεχίζουν να ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους. Η ανάθεση σε αυτούς επιπρόσθετων, και μάλιστα άσχετων με την ειδικότητά τους, καθηκόντων, διογκώνει υπέρμετρα και αδικαιολόγητα τον εργασιακό τους φόρτο, γεγονός που προφανώς και θα επηρεάσει αρνητικά, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, το έργο που καλούνται να επιτελέσουν στο πλαίσιο των θεσμικών υπηρεσιακών τους αρμοδιοτήτων.
  5. Τέλος, τονίζουμε ότι η κάλυψη των υφιστάμενων ή μελλοντικών υπηρεσιακών αναγκών του ΥΠ.Α.Α.Τ. που αφορούν διοικητικά και οικονομικά θέματα δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος των γεωτεχνικών υπαλλήλων. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του, φροντίζοντας για την ενίσχυση του υπαλληλικού του δυναμικού με την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων. Σε ό,τι αφορά τις Γεωτεχνικές Υπηρεσίες, αυτές θα πρέπει, όπως έχουμε ζητήσει επανειλημμένως, να στελεχωθούν άμεσα με την πρόσληψη του απαιτούμενου αριθμού γεωτεχνικών υπαλλήλων και, εφόσον το έργο τους απαιτεί διοικητική – οικονομική υποστήριξη, αυτή να παρέχεται είτε από αντίστοιχης ειδικότητας υπαλλήλους, είτε, εφόσον το επιβάλλει ο όγκος των σχετικών εργασιών, από οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος ή Γραφείου που θα στελεχώνονται από υπαλλήλους των σχετικών ειδικοτήτων.
  Αναμένοντας τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή/και συνεργασία επί του θέματος.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.


Μενέλαος Γαρδικιώτης

Εκδηλώσεις
Previous Μάιος 2024 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

15XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

16XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

17XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

18XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

19
20
215ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Π.Α., Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

225ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Π.Α., Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

235ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Π.Α., Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

24
25
26
27
28
29
305ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «HYDROMEDIT 2024»
,Μυτιλήνη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου),Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Πατρών, Αιγαίου, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων

315ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «HYDROMEDIT 2024»
,Μυτιλήνη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου),Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Πατρών, Αιγαίου, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων

 
 
5 2024
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «HYDROMEDIT 2024»

Μυτιλήνη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) 30 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2024 Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Πατρών, Αιγαίου, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων 


-ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- XX INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS

Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) 1 - 5 Ιουλίου 2024 Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, υπό την αιγίδα IAPPS, ΓΠΑ 


-ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «AGENG 2024»

Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.) 1 - 3 Ιουλίου 2024 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, EURAGENG Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel