Αναζήτηση:
Σημαντικά Νέα->Υδατικοί Πόροι->ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ


Την επιβεβλημένη θέσπιση πρόσθετων ημερών εκτός έδρας για τους γεωλόγους δημόσιους υπαλλήλους που θα συμμετέχουν στις Επιτροπές Αιγιαλού & Παραλίας, καθώς και τη θεσμοθέτηση αμοιβής / αποζημίωσης για τους γεωλόγους ιδιώτες / ελεύθερους επαγγελματίες που θα συμμετέχουν σε αυτές, ζητά το Επιμελητήριο με σχετικό έγγραφό του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών. Πιο συγκεκριμένα, το έγγραφο του Επιμελητηρίου έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
με τη θέση σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 5092/2024 «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33/Α/2024) και στα πλαίσια της συγκρότησης των Επιτροπών Αιγιαλού, Παραλίας και Παλαιάς Παραλίας της παρ. 3 του άρθρου 5 του ως άνω νόμου, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) γίνεται αποδέκτης αρκετών αιτημάτων των κατά τόπους Κτηματικών Υπηρεσιών για την υπόδειξη γεωλόγου που θα συμμετέχει στη συγκρότηση των Επιτροπών αυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ της ως άνω παραγράφου του νόμου.
Εντούτοις, για την υλοποίηση των προβλέψεων του νόμου, η υπόδειξη γεωλόγων δημοσίων υπαλλήλων ή ιδιωτών, παρουσιάζει προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να συνεχιστεί πρόσκοπτα η διαδικασία συγκρότησης των εν λόγω Επιτροπών.
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την υπόδειξη γεωλόγων δημοσίων υπαλλήλων, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο αριθμός των υπηρετούντων στις δημόσιες υπηρεσίες γεωλόγων είναι περιορισμένος, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να προταθούν συνάδελφοι γεωλόγοι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν και εκτός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, σε αρκετές δε περιπτώσεις ακόμη και εκτός των όμορων νομών. Κατά συνέπεια, για να μπορέσουν οι υπάλληλοι αυτοί να ανταπεξέλθουν στο έργο της Επιτροπής, θα χρειαστούν αρκετές μετακινήσεις από την έδρα εργασίας τους, επιβαρύνοντας με τον τρόπο αυτό τις υπάρχουσες εγκεκριμένες ημέρες εκτός έδρας των υπηρεσιών τους, οι οποίες όμως οριακά επαρκούν για να μπορέσουν οι υπηρεσίες τους να αντιμετωπίσουν τον ήδη υπάρχοντα φόρτο εργασίας τους. Για το λόγο αυτό, είναι επιβεβλημένη η ανάγκη έγκρισης επιπλέον ημερών εκτός έδρας μετακινήσεων για τους υπαλλήλους αυτούς, μιας και το έργο των Επιτροπών Αιγιαλού και Παραλίας απαιτεί εκτεταμένες επισκέψεις στο πεδίο προκειμένου να καθοριστούν και να ελεγχθούν οι γραμμές οριοθέτησης του αιγιαλού / παραλίας / παλιάς παραλίας.
Σε πολλές περιπτώσεις, λόγω της άνω έλλειψης γεωλόγων δημοσίων υπαλλήλων, είναι προτιμητέα η υπόδειξη γεωλόγων ελευθέρων επαγγελματιών. Στην περίπτωση αυτή όμως, ο προταθείς γεωλόγος, πέρα από τα έξοδα των μετακινήσεών του, θα πρέπει να μπορεί να αποζημιωθεί και για το χρόνο απασχόλησής του στην Επιτροπή. Θα πρέπει δηλαδή, για τους ιδιώτες-μέλη των Επιτροπών αυτών, δεδομένου του σημαντικού φόρτου εργασίας και του απαιτούμενου χρόνου που πρέπει να αφιερώσουν για την ενημέρωση επί των σχετικών εγγράφων και μελετών που αφορούν την κάθε περίπτωση, να προβλεφθεί αμοιβή / αποζημίωση για την εν λόγω συμμετοχή τους.
Εν κατακλείδι και προκειμένου να διευκολυνθεί η υπόδειξη γεωλόγων, κατά το δυνατόν σχετικών με το αντικείμενο, από το Επιμελητήριο για την στελέχωση των Επιτροπών Αιγιαλού και Παραλίας, είναι επιβεβλημένη η θέσπιση πρόσθετων ημερών εκτός έδρας για τους γεωλόγους δημόσιους υπαλλήλους που θα συμμετέχουν σε αυτές, καθώς και η θεσμοθέτηση αμοιβής / αποζημίωσης για τους γεωλόγους ιδιώτες / ελεύθερους επαγγελματίες. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι εξαιρετικά δυσχερής η εύρεση γεωλόγων που θα μπορούν να υποδειχθούν για να συμμετάσχουν στις εν λόγω Επιτροπές.
Ευελπιστώντας στην άμεση παρέμβασή σας για την αντιμετώπιση των προαναφερομένων προβλημάτων, προκειμένου να συγκροτηθούν ομαλά και να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στο έργο τους οι Επιτροπές Αιγιαλού, Παραλίας και Παλαιάς Παραλίας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική παραπέρα πληροφορία, διευκρίνιση και συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Μενέλαος Δ. Γαρδικιώτης

Εκδηλώσεις
Previous Μάιος 2024 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

15XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

16XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

17XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

18XXI INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL CLINICAL PATHOLOGY (ISACP) CONGRESS
,Ηράκλειο Κρήτης ( Galaxy Hotel Iraklio)

19
20
215ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Π.Α., Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

225ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Π.Α., Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

235ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Π.Α., Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

24
25
26
27
28
29
305ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «HYDROMEDIT 2024»
,Μυτιλήνη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου),Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Πατρών, Αιγαίου, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων

315ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «HYDROMEDIT 2024»
,Μυτιλήνη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου),Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Πατρών, Αιγαίου, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων

 
 
5 2024
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «HYDROMEDIT 2024»

Μυτιλήνη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) 30 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2024 Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Πατρών, Αιγαίου, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων 


-ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- XX INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS

Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) 1 - 5 Ιουλίου 2024 Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, υπό την αιγίδα IAPPS, ΓΠΑ 


-ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «AGENG 2024»

Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.) 1 - 3 Ιουλίου 2024 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, EURAGENG Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel