Αναζήτηση:

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις
20/06/2024ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 4ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -  (pdf-454KB)
Ο ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, ανακοινώνει ότι, κατόπιν σχετικών οδηγιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους Δασολόγους να πιστοποιηθούν, ως Γεωργικοί Σύμβουλοι και στα Θεματικά Πεδία (ΘΠ) 11 «ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ» και 12 «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» και στους ενδιαφερομένους Γεωλόγους να πιστοποιηθούν και στο Θεματικό Πεδίο (ΘΠ) 11 «ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.
18/06/2024ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ -  (pdf-3,98MB)
Ο Δήμος Ρόδου προκηρύσσει επαναληπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Πίνακας υλοτομίας που αφορά τα προσβεβλημένα δέντρα τραχείας πεύκης (Pinus brutia Ten.) από την περιοχή της Κοιλάδας των Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου» (CPV: 77210000-5 Υπηρεσίες υλοτομίας), Κωδικός ΝUTS: EL421, με προϋπολογισμό 56.016,09€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
17/06/2024ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ -  (pdf-2,41MB)
Η Δ/νση Δασών Ξάνθης, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων, προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης του δασικού χάρτη της ΠΕ Ξάνθης για το έτος 2024», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021.
07/06/2024ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 -  (pdf-396KB)
Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση ως Προσωπικό Υποστήριξης με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς & μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» για δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης υποβολής του ΠΑΑ 2014 –2020. Υποβολή αιτήσεων από 4-6-2024 έως και 13-6-2024.
31/05/2024ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -  (pdf-259KB)
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προσκαλεί σε υποβολή αίτησης τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Γεωργικοί Σύμβουλοι (Γ.Σ.) και να εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο που τηρείται στον Οργανισμό. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και οι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γ.Σ. που επιθυμούν και δύνανται, βάσει του βασικού τίτλου σπουδών τους, να πιστοποιηθούν σε επιπλέον θεματικά πεδία, καθώς και όσοι Γ.Σ. έχουν τεθεί σε αναστολή πιστοποίησης στο 9ο θεματικό πεδίο «Συμβουλές για το σχεδιασμό της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης».
29/05/2024Γ.Π.Α.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» -  (pdf-204KB)
Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Ολοκληρωμένα Συστήματα Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος” να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.
21/05/2024ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ -  (pdf-1,16MB)
Πρόσκληση του Δασαρχείου Δράμας για την υποβολή φακέλου προσφοράς για την εργασία «Συλλογής κώνων και καρπών δασοπονικών ειδών περιοχής Στάμνας και Βώλακα – Πύργων Δασαρχείου Δράμας έτους 2024»
16/05/2024ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΕΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ ΔΡΑΜΑΣ – ΤΜΗΜΑ 1o» -  (pdf-0,99MB)
Πρόσκληση του Δασαρχείου Δράμας για την υποβολή φακέλου προσφοράς, για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός ξερών – κατακείμενων και επικίνδυνων δέντρων στην περιοχή του Κορυλόβου Δράμας – Τμήμα 1ο»
16/05/2024ΕΛ.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 9 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-5-2024) -  (pdf-0,60MB)
Ο ΕΛ.Γ.Α. ανακοινώνει την πρόσληψη, με τη διαδικασία του άρθρου 36 του Ν.4765/2021, εννέα (9) υπαλλήλων της ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων στα Υποκαταστήματα Λάρισας (6 άτομα), Τρίπολης (1 άτομο), Ιωαννίνων (1 άτομο) και Κοζάνης (1 άτομο) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 17-5-2024.
14/05/2024ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -  (pdf-0,60MB)
Βιομηχανία ρυζιού με εξαγωγική δραστηριότητα και έδρα την Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα Γεωπόνο για την παραγωγική διαδικασία.
26/04/2024ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ -  (pdf-293KB)
Πρόσκληση του Δασαρχείου Σταυρούπολης για την υποβολή φακέλου προσφοράς για την υπηρεσία «Υποστηρικτικές εργασίες για την εκπόνηση Διαχειριστικής μελέτης του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Καλύβας-Μαργαριτίου αρμοδιότητας Δασαρχείου Σταυρούπολης, για την διαχειριστική περίοδο 2026-2035».
29/03/2024ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ RIS3 -  (pdf-476KB)
H παρούσα δράση αφορά την υποστήριξη ανέργων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε τομείς που περιλαμβάνονται στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επιδίωξη της Δράσης είναι η μείωση της ανεργίας μέσω της ενθάρρυνσης για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Μέσω της Δράσης επιδιώκεται η αύξηση της συμμετοχής ανέργων στην αγορά εργασίας, και ο περιορισμός του φαινόμενου της διαρροής του επιστημονικού προσωπικού της Περιφέρειας. Περίοδος υποβολής αιτήσεων: από 4/3/2024 έως 14/5/2024
22/01/2024ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024) -  (PDF-1,44MB)
Το Δασαρχείο Αιγίου θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων, έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας ειδικότητας ΤΕ Δασοπονίας και έναν (1) υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από τη Δευτέρα 22/01/2024 μέχρι και την Πέμπτη 25/01/2024.
13/12/2023ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ -  (pdf-483KB)
Πρόσκληση του Δασαρχείου Δράμας για την υποβολή φακέλου προσφοράς, στα πλαίσια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, για την εκτέλεση των εργασιών της υπηρεσίας «Βοηθητική εργασία λήψης δοκιμαστικών επιφανειών για τον υπολογισμό ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων για την σύνταξη των Μελετών Προστασίας και Διαχείρισης: α) του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Περιβλέπτου – Πολυκάρπου για τη διαχειριστική περίοδο 2025-2034 και β) του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Δυτικού Νέστου για τη διαχειριστική περίοδο 2027-2036».
07/12/2023ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ -  (pdf-281KB)
Η Δ/νση Δασών Ξάνθης, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων, προτίθεται προχωρήσει στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υποστηρικτικές εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης του δασικού χάρτη της ΠΕ Ξάνθης για το έτος 2023», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021.
05/12/2023ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ -  (pdf-0,90MB)
Πρόσκληση του Δασαρχείου Ξάνθης για την υποβολή φακέλου προσφοράς, στα πλαίσια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, για την εκτέλεση των εργασιών της υπηρεσίας «Ασφαλής διαχείριση υπολειμμάτων υλοτομίας σε συστάδες περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Ξάνθης».
04/12/2023ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ΩΡΑ 24:00) -  (pdf-0,51MB)
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων Υποψηφίων Ιδιωτών Συνεργατών για την Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων παρατείνεται μέχρι και την 24η ώρα της 6ης Δεκεμβρίου 2023.
01/12/2023ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ, 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023) -  (pdf-0,76MB)
Η Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Βοιωτίας της ΕΕΔΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπάλληλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων, δύο (2) υπάλληλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικού / Λογιστικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, στη Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Βοιωτίας της ΕΕΔΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Υποβολή αιτήσεων από Παρασκευή 1-12-2023 μέχρι και την Πέμπτη 7-12-2023.
30/11/2023ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ΩΡΑ 24:00) -  (pdf-349KB)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ειδικά για τις ανάγκες διενέργειας της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων έτους 2023, καλεί με ιδιαίτερη πρόσκληση τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την ένταξή τους στο υπό-Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων έτους 2023. Υποψήφιοι ΙΣ κάτοχοι τίτλων σπουδών Γεωτεχνικών Επιστημών καθώς και εργαζόμενοι σε ΚΥΔ ή έχοντες εργασιακή εμπειρία σε ΚΥΔ ενισχύονται κατά τη μοριοδότηση.
24/11/2023ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΩΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΩΝ: ΤΡΙΤΗ, 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023) -  (pdf-382KB)
Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού με σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και ενός (1) υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Οικονομικού/Λογιστικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 23/11/2023 μέχρι και την Τρίτη 28/11/2023.
02/11/2023ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΩΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023) -  (pdf-376KB)
Η Διεύθυνση Δασών Ροδόπης θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από την Δευτέρα 30/10/2023 μέχρι και την Παρασκευή 3/11/2023.
02/11/2023ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ ΩΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΩΝ: ΤΡΙΤΗ, 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023) -  (pdf-2,01MB)
Η Εοιθεώρηση Εφαμοργής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας - Θράκης θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δασολόγων και έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 31/10/2023 μέχρι και την Τρίτη 7/11/2023.
01/11/2023ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΒΡΟΥ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ ΩΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΩΝ: ΤΡΙΤΗ, 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023) -  (pdf-2,01MB)
Η Διεύθυνση Δασών Έβρου θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δασολόγων και έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 31/10/2023 μέχρι και την Τρίτη 7/11/2023.
01/11/2023ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΩΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΩΝ: ΤΡΙΤΗ, 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023) -  (pdf-458KB)
Το Δασαρχείο Σουφλίου θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για τέσσερεις (4) υπάλληλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από την Τετάρτη 1/11/2023 μέχρι και την Τρίτη 7/11/2023.
31/10/2023ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ -  (PDF-455KB)
Το Εργαστήριο Υγείας των Ζώων, Υγιεινής & Ποιότητας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) πρόκειται να προκηρύξει θέσεις για Βιολόγους / Χημικούς / Γεωπόνους / Κτηνιάτρους / συναφείς ειδικότητες για απασχόληση σε Ευρωπαϊκά προγράμματα με ορίζοντα τριετίας.
31/10/2023ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΩΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΩΝ: ΣΑΒΒΑΤΟ, 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023) -  (pdf-1,12MB)
Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπάλληλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων και έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 31/10/2023 μέχρι και το Σάββατο 4/11/2023.
31/10/2023ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΩΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023) -  (pdf-376KB)
Η Διεύθυνση Δασών Ροδόπης θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπάλληλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από την Δευτέρα 30/10/2023 μέχρι και την Παρασκευή 3/11/2023.
25/10/2023ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «CLIMABOROUGH PROJECT» (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 30/11/2023) -  (pdf-253KB)
Ο διαγωνισμός αφορά στην ανάπτυξη κοινωνικό-τεχνικών πιλοτικών λύσεων στη θεματική περιοχή του αστικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν ορίσει οι 8 πόλεις-οδηγοί, και συνδέονται με τις ανάγκες τους στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αποστολής "100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις". Ο διαγωνισμός γίνεται στα πλαίσια του έργου Climaborough που συγχρηματοδοτείται από το Horizon Europe, με τον οποίο θα ανατεθούν έως και 16 πιλοτικές λύσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 2.400.000 ευρώ για τις 8 πόλεις-οδηγούς του έργου: Αθήνα, Cascais, Differdange, Grenoble-Alpes Métropole, Ιωάννινα, Maribor, Σόφια και Τορίνο.
24/10/2023Υ.Π.ΕΝ.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ» (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΣΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/11/2023) -  (pdf-1,01MB)
Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων, σε τμήματα, για την επιλογή αναδόχων για την εκτέλεση του έργου: «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 55.725.805,55 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
18/10/2023ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ ΩΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023) -  (pdf-0,71MB)
Η Διεύθυνση Δασών Εύβοιας θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες. Υποβολή αιτήσεων από Τρίτη 11/10/2023 μέχρι και Παρασκευή 20/10/2023.
Εκδηλώσεις
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- XX INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS

Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) 1 - 5 Ιουλίου 2024 Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, υπό την αιγίδα IAPPS, ΓΠΑ 


-ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «AGENG 2024»

Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.) 1 - 3 Ιουλίου 2024 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, EURAGENG 


-ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩ- ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ « IEEE IGARSS 2024»

Αθήνα- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 7 - 12 Ιουλίου 2024 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, IEEE GRSS Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel