Αναζήτηση:
. > Ειδήσεις - Νέα > Θέσεις Προτάσεις-Δελτία Τύπου > Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
12/07/2024ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π3-75.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» ΤΟΥ ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 -  (pdf-2,54MB)
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας & ο αρμόδιος Υφυπουργός, Διονύσης Σταμενίτης σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη, στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027, ανακοίνωσαν την ανάρτηση για διαβούλευση σχεδίου απόφασης λεπτομερειών εφαρμογής της Παρέμβασης «Π3-75.1 – Εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023 – 2027, Προϋπολογισμού 410 εκατ. ευρώ.
11/07/2024ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ AKIS ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ -  (pdf-0,58MB)
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση σκοπός της Επιτροπής είναι «η τεχνοκρατική υποστήριξη του έργου του αρμόδιου Υπουργού στο σχεδιασμό και την άσκηση της εθνικής στρατηγικής η οποία θέτει στόχους και κατευθύνσεις σε θέματα έρευνας, καινοτομίας, κατάρτισης και εκπαίδευσης στον αγροδιατροφικό τομέα. Επί πλέον θέτει στόχους και κατευθύνσεις στο πλαίσιο της ενωσιακής νομοθεσίας και των εθνικών προγραμματικών κειμένων των κρατών – μελών».
09/07/2024ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (2023) -  (pdf-159KB)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τους ετήσιους Δείκτες Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής (ΑΣΠ) στη Γεωργία – Κτηνοτροφία για το έτος 2023.
08/07/2024ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.5. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ -  (pdf-0,76MB)
Σε παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων προχώρησε το Υπ.Α.Α.Τ., με αφορμή αρκετά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί σχετικά με τις υποχρεώσεις των δικαιούχων της δράσης 4.1.5, ως προς την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης τους κατά το έτος ολοκλήρωσης και κατά τη διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων.
05/07/2024ΥΠ.Α.Α.Τ.: 90,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟΥ 2.1 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2022 -  (pdf-449KB)
Με την προκήρυξη του υπο-Μέτρου 2.1 το 2022 και την ένταξη 83 συνολικά Φορέων από τον Μάιο 2023 και έπειτα, έγινε δυνατή η παροχή συμβουλών χωρίς οικονομική επιβάρυνση των αγροτών. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 90.454.369,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο σε ποσοστό 100%.
02/07/2024ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ 6ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 10.1.04 «ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» -  (pdf-0,50MB)
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας & ο αρμόδιος Υφυπουργός, Διονύσης Σταμενίτης, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη, ανακοίνωσαν την έκδοση της 6ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», διετούς περιόδου δεσμεύσεων 2024-2025 προϋπολογισμού 100.000.000 εκατομμυρίων €.
02/07/2024ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΜΑΪΟΣ 2024, ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) -  (pdf-0,99MB)
Το Δελτίο Τιμών παρέχει μια μηνιαία περίληψη των τιμών για τα πιο αντιπροσωπευτικά αγροτικά προϊόντα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
01/07/2024ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1.5 -  (pdf-0,50MB)
Το Υπ.Α.Α.Τ. ανακοίνωσε ότι για τη δράση 4.1.5 και ως προς το αίτημα τροποποίησης, είναι πλέον διαθέσιμη η οριστικοποίησή του καθώς και η πρώτη και δεύτερη αξιολόγησή του.
01/07/2024ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-70-2.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ)» -  (pdf-0,52MB)
Το Υπ.Α.Α.Τ. εξέδωσε τροποποίησης της προδημοσιεύσης της 1ης Πρόσκλησης για την Παρέμβαση Π3-70-2.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία)», του άρθρου 70 «Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης» του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2027.
01/07/2024ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-70-1.6 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ -  (pdf-464KB)
Το Υπ.Α.Α.Τ. εξέδωσε τροποποίησης της προδημοσίευσης της 1ης Πρόσκλησης για την Παρέμβαση Π3-70-1.6 «Ενισχύσεις για την ανάληψη πρόσθετων γεωργο-περιβαλλοντικών υποχρεώσεων από τους μελισσοκόμους για την προστασία των μελισσοσμηνών και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας», του άρθρου 70 «Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης» του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2027.
27/06/2024ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -  (pdf-0,51MB)
Το Υπ.Α.Α.Τ., με μήνυμά του, παρέχει πρόσθετεσ διευκρνήσεις σχετικά με το κείμενο υπεύθυνων δηλώσεων για το αίτημα πληρωμής και το αίτημα τροποποίησης, στα πλαίσια της Δράσης 4.1.5 (Σχέδια Βελτίωσης).
21/06/2024ΥΠ.Α.Α.Τ.: 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.2 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΥΔΑΤΟΣ» -  (pdf-0,61MB)
Το Υπ.Α.Α.Τ., με μήνυμά του, δίνει περισσότερης διευκρινήσεις σχετικά με την 4η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4950/25.09.2020 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 της Ελλάδας» (Β΄4377).
20/06/2024ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΛΗΨΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1.5 (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) -  (pdf-435KB)
Προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα στη χρηματοδότηση των σχεδίων και με δεδομένο ότι, αυτά πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 15 Οκτωβρίου του 2025, συστήνεται σε όσους προτίθενται να δανειοδοτηθούν, πριν ξεκινήσουν την υποβολή αιτήματος τροποποίησης ή αιτήματος πληρωμής για το οποίο θέλουν να εξοφλήσουν τις δαπάνες με δάνειο, να χρησιμοποιήσουν την πρόσθετη πράξη ώστε να διευκολύνουν τη δανειοδότησή τους.
17/06/2024ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-70-1.6 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» -  (pdf-138KB)
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στην προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης για την Παρέμβαση Π3-70-1.6 «Ενισχύσεις για την ανάληψη πρόσθετων γεωργο-περιβαλλοντικών υποχρεώσεων από τους μελισσοκόμους για την προστασία των μελισσοσμηνών και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας», του άρθρου 70 «Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης» του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2027.
17/06/2024ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «TALLHEDA - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» -  (pdf-442KB)
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο «TALLHEDA - Transforming Access to Excellence with Successful Alliances of Higher Education in Digital Agriculture» που στόχο έχει την ενίσχυση της εκπαίδευσης στην ψηφιακή γεωργία. Στο πλαίσιο αυτό, σας παρακαλούμε θερμά να αφιερώσετε λίγα λεπτά από τον χρόνο σας για να συμπληρώσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο, τα αποτελέσματα του οποίου θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αγροτών, των γεωπόνων και των αγροτικών συνεταιρισμών στην ψηφιακή εποχή και θα συμβάλουν στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την ψηφιακή γεωργία προς όφελος του ευρύτερου αγροτικού χώρου.
14/06/2024ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024) -  (pdf-265KB)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για την εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία τον μήνα Απρίλιο του 2024.
13/06/2024ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΡΑΣΗ 4.1.5 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ -  (pdf-0,64MB)
Το Υπ.Α.Α.Τ. παρέχει πρόσθετες διευκρινήσεις στους ενδιαφερόμενους σχετικά με την αξιολόγηση αιτήματος πληρωμής και την υποβολή αιτήματος τροποποίησης για τη Δράση 4.1.5.
13/06/2024ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (2022) -  (pdf-404KB)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας (ΕΓΕ), έτους 2022.
12/06/2024ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «TALLHEDA - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» -  (pdf-429KB)
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο «TALLHEDA - Transforming Access to Excellence with Successful Alliances of Higher Education in Digital Agriculture» που στόχο έχει την ενίσχυση της εκπαίδευσης στην ψηφιακή γεωργία. Στο πλαίσιο αυτό, σας παρακαλούμε θερμά να αφιερώσετε λίγα λεπτά από τον χρόνο σας για να συμπληρώσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο, τα αποτελέσματα του οποίου θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αγροτών, των γεωπόνων και των αγροτικών συνεταιρισμών στην ψηφιακή εποχή και θα συμβάλουν στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την ψηφιακή γεωργία προς όφελος του ευρύτερου αγροτικού χώρου.
06/06/2024ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-75.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» ΤΟΥ ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027 -  (pdf-0,52MB)
Το Υπ.Α.Α.Τ., με μήνυμά του, παρέχει πρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τη βαθμολογία για την Παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας» του ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027.
05/06/2024OPENGOV: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ. -  (pdf-0,90MB)
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο: «Θεσμικό πλαίσιο για τις διαδικασίες ελέγχου, τα διοικητικά μέτρα και τις κυρώσεις στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης, Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 21.00.
05/06/2024ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -  (pdf-0,59MB)
Με στόχο την προστασία την προστασία των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και τη ενίσχυση της ποιότητάς τους μέσω ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου επιβολής κυρώσεων για τους παραβάτες, με ταυτόχρονη προστασία από παράνομες ελληνοποιήσεις, αναρτήθηκε για διαβούλευση το νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ που αφορά στα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ).
05/06/2024ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 -  (pdf-0,60MB)
Υπεγράφη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία αφορά σε «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας πληγεισών περιοχών από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023». Με την Απόφαση εξειδικεύονται: το πεδίο εφαρμογής (πληγείσες περιοχές) της ρύθμισης, οι δικαιούχοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας πληγεισών περιοχών, από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023, οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα. Παράλληλα, ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των παρόχων και καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της έντοκης επιβάρυνσης.
04/06/2024ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-75.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» ΤΟΥ ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027 -  (pdf-416KB)
Με μήνυμά του, το ΥπΑΑΤ παρέχει επιπλέον διευκρινήσεις σχετικά με τη βαθμολογία για την Παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας» του ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027.
31/05/2024ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024, ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) -  (pdf-0,98MB)
Το Δελτίο Τιμών παρέχει μια μηνιαία περίληψη των τιμών για τα πιο αντιπροσωπευτικά αγροτικά προϊόντα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
31/05/2024ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ (ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΡΧΕΙΟ EXCEL) -  (pdf-350KB)
Το Υπ.Α.Α.Τ., με μήνυμά του, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη βαθμολογία της επερχόμενης πρόσκλησης των Νέων Γεωργών, όπως αυτή εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΣΣ ΚΑΠ στην Καλαμάτα, χθες, 30 Μαΐου 2024.
31/05/2024ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΖΕΤΑΙ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ -  (pdf-55KB)
Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση που αποσαφηνίζει τη χρήση ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων για τον γεωργικό τομέα της ΕΕ σε περίπτωση απρόβλεπτων και ακραίων καιρικών φαινομένων. Αποσαφηνίζοντας τη νομική ερμηνεία της έννοιας αυτής, η Επιτροπή επιδιώκει να παράσχει ασφάλεια στους θιγόμενους γεωργούς όσον αφορά τις ενισχύσεις τους στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), διασφαλίζοντας παράλληλα την ομοιόμορφη εφαρμογή σε ολόκληρη την Ένωση από τις εθνικές διοικήσεις. Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων για τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους γεωργούς της ΕΕ.
30/05/2024ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΡΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ -  (pdf-0,63MB)
Οι λεπτομέρειες και οι τιμές ανά μονάδα και στρέμμα με τις οποίες ενισχύονται, για δύο χρόνια, οι πληγέντες παραγωγοί των πλημμυρισμένων περιοχών γύρω από την Κάρλα (περίπου 120.000 στρέμματα), αλλά και περιοχές της βορείου Φθιώτιδας και βορείου Ευβοίας, της Ρόδου και του Νοτίου Αιγαίου, περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ του οποίου η ισχύς ξεκινά άμεσα.
29/05/2024ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. -  (pdf-0,57MB)
Με μήνυμά του, το Υπ.Α.Α.Τ. παρέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό των χρηματοδικών εργαλείων του Π.Α.Α. (Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) και Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤαΜιΔΑΕ)).
24/05/2024ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ -  (pdf-3,73MB)
Το πρόγραμμα 102 σελίδων το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, περιλαμβάνει καινοτόμες προτάσεις που αφορούν στη ζωική και φυτική παραγωγή και προτάσεις για την κατασκευή σύγχρονων υποδομών που θα αντιμετωπίζουν το υδατικό πρόβλημα και θα διασφαλίζουν την αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσαλίας.
Εκδηλώσεις
Previous Ιούλιος 2024 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
1ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- XX INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS
,Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών),Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, υπό την αιγίδα IAPPS, ΓΠΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «AGENG 2024»
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, EURAGENG

2ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- XX INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS
,Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών),Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, υπό την αιγίδα IAPPS, ΓΠΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «AGENG 2024»
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, EURAGENG

3ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- XX INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS
,Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών),Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, υπό την αιγίδα IAPPS, ΓΠΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «AGENG 2024»
,Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.),Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, EURAGENG

4ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- XX INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS
,Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών),Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, υπό την αιγίδα IAPPS, ΓΠΑ

5ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- XX INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS
,Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών),Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, υπό την αιγίδα IAPPS, ΓΠΑ

6
7ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩ- ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ « IEEE IGARSS 2024»
,Αθήνα- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, IEEE GRSS

8ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩ- ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ « IEEE IGARSS 2024»
,Αθήνα- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, IEEE GRSS

9ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩ- ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ « IEEE IGARSS 2024»
,Αθήνα- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, IEEE GRSS

10ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩ- ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ « IEEE IGARSS 2024»
,Αθήνα- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, IEEE GRSS

11ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩ- ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ « IEEE IGARSS 2024»
,Αθήνα- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, IEEE GRSS

12ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩ- ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ « IEEE IGARSS 2024»
,Αθήνα- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, IEEE GRSS

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
7 2024
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-10th SYMPOSIUM OF EUROPEAN ASSOCIATION OF ACAROLOGISTS (X EURAAC)

Αθήνα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 2 - 6 Σεπτεμβρίου 2024  


-8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΣΑ «ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

Αθήνα (Αίθουσα Ε.Μ.Π.) 19 - 20 Σεπτεμβρίου 2024 Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 


-ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ζ.Ε.

Καρπενήσι 2 - 4 Οκτωβρίου 2024 Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel