Αναζήτηση:
. > Ειδήσεις - Νέα > Θέσεις Προτάσεις-Δελτία Τύπου > Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
20/05/2022ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ» ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ -  (pdf-409KB)
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργου Γεωργαντά και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων ως φορέα υλοποίησης της δράσης Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα, που υλοποιείται από το ΥΠΑΑΤ στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μετατίθενται οι ημερομηνίες έναρξης υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης στα υποέργα: «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα» για την 21η Ιουνίου 2022, και «Πράσινος Αγροτουρισμός» για την 5η Ιουλίου 2022.
19/05/2022ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.3.1: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-448KB)
Μετά από συνεργασία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γεώργιου Γεωργαντά, του αρμόδιου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεώργιου Στύλιου και του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη εκδόθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στη με αριθμ. πρωτ. 5473/23-12-2021 Πρόσκληση της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020». Ειδικότερα, η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των σχετικών προτάσεων παρατείνεται μέχρι 03/06/2022, από 20/05/2022 που ίσχυε σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της αρχικής πρόσκλησης.
19/05/2022ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΨΗΦΙΑΚΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ -  (pdf-486KB)
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργου Γεωργαντά, ψηφιακά θα γίνεται από φέτος η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων.
18/05/2022ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟ 2.1 «ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-238KB)
Παρατίθεται η απάντηση του ΥπΑΑΤ σε αίτημα του Γεωπονικού Συλλόγου Ν.Φθιώτιδας-Ευρυτανίας για την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου σχετικά με την περ. (ια) της παρ. 3.1.1.1 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθ. 874/28-3-2022 του υπο-Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ 2014-2020.
16/05/2022ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 14.1 «ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΕΝΣΤΑΒΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-0,76MB)
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει ότι κατά το 2ο εξάμηνο του έτους 2022, προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση Πρόσκλησης του Υπομέτρου 14.1 «Καλή Μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένων εκτροφών» του Μέτρου 14 «Καλή Μεταχείριση των Ζώων», του ΠΑΑ. Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2022 (έτος αναφοράς).
16/05/2022ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2022) -  (pdf-251KB)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για την εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία για τον μήνα Μάρτιο 2022.
11/05/2022ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟΥ 2.1 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-424KB)
Ο Σύλλογος Γεωπόνων Ν. Φιώτιδας - Ευρυτανίας απέστειλε στο Υπ.Α.Α.Τ. αίτημα έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου σχετικά με την περ. (ια) της παρ. 3.1.1 (Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων) της υπ’ αριθμ. 874/28-03-2022 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Αιτήσεων Στήριξης του Μέτρου 2, Υπο-Μέτρου 2.1: «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών»,
06/05/2022ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΡΥΓΟΣ» -  (pdf-424KB)
O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργος Γεωργαντάς, στο πλαίσιο αποκατάστασης της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά, θέτει σε ισχύ το πρόγραμμα του μέτρου πρώιμης συγκομιδής (πράσινος τρύγος) για το έτος 2022 (Φ.Ε.Κ.: Β 2192 – 04.05.2022 στις 05.05.2022). Το συγκεκριμένο μέτρο αποσκοπεί στη στήριξη των αμπελοκαλλιεργητών προκειμένου οι εκμεταλλεύσεις τους να καταστούν οικονομικά βιώσιμες.
04/05/2022ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 4.1.1 ΚΑΙ 4.1.3 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 9η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ) -  (pdf-4,91MB)
Παρατίθεται το ενοποιημένο κείμενο της υπ’ αριθμ. 13158/2017 (Β’4302) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά και την 9η τροποποίηση (υπ. αριθμ. 1084/11-04-2022 απόφαση). Επισημαίνεται ότι το εν λόγω κείμενο δεν έχει νομική ισχύ. Τα νομικά ισχυρά κείμενα είναι οι απόφάσεις, όπως αυτές έχουν δημοδιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
04/05/2022ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΚΥΔ) -  (pdf-426KB)
Από σήμερα 3-5-2022, οι ίδιοι οι δικαιούχοι, καθώς και περισσότερα από 490 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορούν να προχωρήσουν στην οριστική υποβολή των δηλώσεων των δικαιούχων στο κυβερνητικό νέφος (gov.gr) για την λήψη των άμεσων επιδοτήσεων.
27/04/2022ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2022, ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) -  (pdf-1,27MB)
Το Δελτίο Τιμών παρέχει μια μηνιαία περίληψη των τιμών για τα πιο αντιπροσωπευτικά αγροτικά προϊόντα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
26/04/2022Υ.Α. 1630/2022/19-4-2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ (ΦΕΚ 1964/Β/2022) -  (pdf-151KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 1630/2022/19-4-2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1629/64708/14-06-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής» (Β΄ 2127)».
15/04/2022ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΤΟ GOV.GR Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 -  (pdf-431KB)
Με τη νέα διαδικασία, ο αγρότης μπορεί πλέον να υποβάλλει την αίτησή του διαδικτυακά, είτε ο ίδιος, είτε με τη συνδρομή των πιστοποιημένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται μέσω του eae.opekepe.gov.gr, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet. Όλες οι διαδικασίες θα πραγματοποιούνται ψηφιακά, με αμεσότητα, ταχύτητα, διαφάνεια και χωρίς επιβαρύνσεις.
15/04/2022ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2022 -  (pdf-417KB)
Για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την εκτίναξη των τιμών σε βασικά προϊόντα και ζωοτροφές, το ΥΠΑΑΤ αποφάσισε να αξιοποιήσει τις παρεκκλίσεις από υποχρεώσεις του «πρασινίσματος» για το έτος υποβολής αιτήσεων 2022, όπως αυτές προβλέπονται στην Εκτελεστική Απόφαση 2022/484 της Επιτροπής.
15/04/2022ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ -  (pdf-431KB)
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργου Γεωργαντά και του αρμόδιου Υφυπουργού Γιώργου Στύλιου και μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη θα διατεθούν πρόσθετοι πόροι ύψους 100 εκ. ευρώ στο πρόγραμμα των Νέων Γεωργών προκειμένου να ικανοποιηθεί το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στην πρόσφατη πρόσκληση του μέτρου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022.
14/04/2022ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (2020) -  (pdf-0,51MB)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας Αμπελουργικών Καλλιεργειών έτους 2020.
13/04/2022ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΜΕΣΩ ΤΟΥ GOV.GR ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ 2022 -  (pdf-415KB)
Η έναρξη της πλατφόρμας λειτουργίας αναμένεται να γίνει την Πέμπτη 14/04/22, αξιοποιώντας και ενσωματώνοντας όλα τα νέα διαθέσιμα προηγμένα δεδομένα και εργαλεία που συντελούν στην υλοποίηση αυτής της κορυφαίας μεταρρύθμισης στην υπηρεσία του Έλληνα αγρότη.
13/04/2022ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 5 ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ -  (pdf-469KB)
Δημοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στα 5 έργα της Δράσης Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ΥΠΑΑΤ συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 510 εκ €.
13/04/2022ΥΠ.Α.Α.Τ.: 9η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 4.1.1 ΚΑΙ 4.1.3 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-0,69MB)
Υπογράφηκε η 9η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13158/2017 (Β’4302) ΥΑ που αφορά στον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠΑΑ 2014-2020. Στην εν λόγω απόφαση, μεταξύ άλλων, δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους που έχουν λάβει προκαταβολή να υποβάλλουν αίτημα πληρωμής για δαπάνες οι οποίες υπολείπονται της αξίας της προκαταβολής, χωρίς όμως την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής.
05/04/2022ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ -  (pdf-243KB)
Το Υπουργείο Ανάπυξης & Επενδύσεων ενημερώνει, με εγκύκλιό του, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013. Στην εν λόγω ενωσιακή νομοθεσία, προβλέπεται σχετική απαγόρευση για τα λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου με περιεκτικότητα αζώτου μεγαλύτερη από 16 % κ.β. σε σχέση με το περιεχόμενο νιτρικό αμμώνιο.
31/03/2022ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» -  (pdf-442KB)
Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 189/22614/27-01-2022 για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 4 Απριλίου (4/4/2022) και ώρα 23:59:59.
31/03/2022ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ»
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γεώργιο Γεωργαντά, ζητά την παράταση της προθεσμίας υποβολής φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του Π.Α.Α. 2014 - 2020.
30/03/2022ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 4.1.1 ΚΑΙ 4.1.3 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-0,65MB)
Με μήνυμά του, το Υπ.Α.Α.Τ. παρέχει πρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με την υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής για τις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του Π.Α.Α. 2014-2020.
30/03/2022ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -  (pdf-421KB)
Εκδόθηκε η πρόσκληση ενδιαφέροντος του υπο- Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Μέτρου 2: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση» του ΠΑΑ 2014-2020. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 80.000.000 € για όλη την επικράτεια.
29/03/2022ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΩΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 4.1.1 ΚΑΙ 4.1.3 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 -  (pdf-0,64MB)
Δεδομένου ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 «Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ από τον δικαιούχο το αργότερο εντός εικοσιτεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξεων» και ότι σε πολλές Περιφέρειες η προθεσμία αυτή λήγει στις 15/04/2022, παρακαλούμε για την έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων πληρωμής γιατί η εκπρόθεσμη υποβολή τους οδηγεί σε απένταξη του δικαιούχου.
28/03/2022ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022, ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) -  (pdf-1,27MB)
Το Δελτίο Τιμών παρέχει μια μηνιαία περίληψη των τιμών για τα πιο αντιπροσωπευτικά αγροτικά προϊόντα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
24/03/2022ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. -  (pdf-0,57MB)
Το Υπ.Α.Α.Τ. ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος ορθότητας του υπολογισμού πληρωμής άμεσων ενισχύσεων για τις αιτήσεις έτους 2021, συνολικού ποσού 251.113.205,62 ευρώ και θα γίνει άμεσα η καταβολή τους στους λογαρισμούς των δικαιούχων. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού, ήτοι 234.896.666,41 ευρώ αφορά σε συνδεδεμένες ενισχύσεις και ενισχύσεις για τα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους, οι οποίες καταβάλλονται για πρώτη φορά στο πλαίσιο των πληρωμών για τις αιτήσεις 2021.
24/03/2022ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. -  (pdf-62KB)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια σειρά βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δράσεων για την ενίσχυση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας και τη στήριξη των γεωργών και των καταναλωτών στην ΕΕ ενόψει της αύξησης των τιμών των τροφίμων και του κόστους των εισροών, όπως η ενέργεια και τα λιπάσματα. Η αύξηση των παγκόσμιων τιμών βασικών προϊόντων, η οποία επιταχύνθηκε περαιτέρω από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τονίζει εκ νέου την ανάγκη να καταστούν η γεωργία και οι αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων της ΕΕ πιο ανθεκτικές και βιώσιμες, σύμφωνα με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».
23/03/2022ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ» -  (pdf-445KB)
Το Υπ.Α.Α.Τ. ανακοίνωσε ότι τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
22/03/2022ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» -  (pdf-445KB)
Σε Δημόσια Διαβούλευση τέθηκε από το Υπ.Α.Α.Τ. η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση «Πράσινος αγρο-τουρισμός» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.


Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel