Αναζήτηση:
. > Ειδήσεις - Νέα > Θέσεις Προτάσεις-Δελτία Τύπου > Περιβαλλοντικά Θέματα
Περιβαλλοντικά Θέματα
23/02/2024ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 233 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ -  (pdf-132KB)
Η Επιτροπή ενέκρινε την επένδυση πάνω από 233 εκατ. EUR σε δώδεκα νέα στρατηγικά έργα σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο τουπρογράμματος LIFE για τη στήριξη της υλοποίησης των περιβαλλοντικών και κλιματικών φιλοδοξιών της ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αυτά τα στρατηγικά έργα αναμένεται να κινητοποιήσουν σημαντικά πρόσθετα κονδύλια από άλλες πηγές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών, διαρθρωτικών, περιφερειακών και ερευνητικών ταμείων, καθώς και από τις εθνικές κυβερνήσεις και τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.
21/02/2024ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΑΝΘΡΑΚΑ -  (pdf-63KB)
Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσωρινή συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το πρώτο εθελοντικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την πιστοποίηση των απορροφήσεων άνθρακα υψηλής ποιότητας. Τοεν λόγω πλαίσιο πιστοποίησης θα τονώσει καινοτόμες τεχνολογίες απορρόφησης άνθρακα και ανθρακοδεσμευτική γεωργία που συμβάλλουν στους στόχους της ΕΕ για το κλίμα, το περιβάλλον και τη μηδενική ρύπανση. Αυτό το νέο πλαίσιο θα βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα μέσω της πιστοποίησης των απορροφήσεων άνθρακα και της ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι διαφανείς και αξιόπιστες, αποτρέποντας την προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας και δημιουργώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
07/02/2024ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 -  (pdf-66KB)
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να επιτύχει μηδενικές καθαρές εκπομπές CO2 έως το 2050. Ενώ το μεγαλύτερο μέρος αυτής της προσπάθειας θα προέλθει από τη μείωση των σημερινών επιπέδων εκπομπών κατά τα επόμενα έτη, θα χρειαστούμε επίσης τεχνολογίες που θα μπορούν να δεσμεύουν το CO2 ή να το απομακρύνουν απευθείας από την ατμόσφαιρα και στη συνέχεια να το αποθηκεύουν ή να το χρησιμοποιούν. Οι τεχνολογίες αυτές θα επικεντρωθούν σε τομείς στους οποίους η μείωση των εκπομπών είναι ιδιαίτερα δύσκολη ή δαπανηρή, όπως για παράδειγμα οι εκπομπές διεργασίας από τσιμέντο ή την παραγωγή ενέργειας από απόβλητα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση για τη βιομηχανική διαχείριση του άνθρακα, η οποία παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογίες αυτές θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών κατά 90 % έως το 2040 και στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.
25/01/2024ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ» -  (pdf-0,68MB)
Τα μέλη της θεματικής ομάδας θα επιλεγούν από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΚΑΠ και θα αποτελείται από μια μικρή ομάδα (περίπου 40 συνολικά μελών) που θα δεσμευτούν στο έργο της Ομάδας και στη συμμετοχή τους. Η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη εν λόγω Θεματική Ομάδα είναι η 22η Φεβρουαρίου 2024.
21/12/2023ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΛΥΚΩΝ ΑΠΟ «ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ» ΣΕ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ» -  (pdf-61KB)
Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την προσαρμογή του καθεστώτος προστασίας του λύκου στο πλαίσιο της διεθνούς σύμβασης της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, στην οποία η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι συμβαλλόμενα μέρη. Το καθεστώς προστασίας του λύκου βάσει της σύμβασης καθορίστηκε με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα κατά τη στιγμή της διαπραγμάτευσης της σύμβασης το 1979. Βάσει εμπεριστατωμένης ανάλυσης σχετικά με την κατάσταση του λύκου στην ΕΕ, η οποία επίσης δημοσιεύτηκε σήμερα, η Επιτροπή προτείνει να καταστεί ο λύκος «προστατευμένος» σε αντίθεση με τον «αυστηρά προστατευόμενο». Αποτελεί συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτροπής τον Σεπτέμβριο του 2023 ότι, με βάση τα συλλεγέντα στοιχεία, θα αποφασίσει σχετικά με πρόταση τροποποίησης, κατά περίπτωση, του καθεστώτος προστασίας του λύκου και επικαιροποίησης του νομικού πλαισίου, ώστε να εισαχθεί, όπου απαιτείται, περαιτέρω ευελιξία.
18/12/2023ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ Α., ΔΟΥΒΗΣ Κ., ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗΣ Ι., ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ Π., ΖΕΡΕΦΟΣ Χ.: ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -  (pdf-2,33MB)
Στη μελέτη αναπτύσσεται μεθοδολογία εκτίμησης τρωτότητας με συνδυασμό φυσικών και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών και συμβάντων (π.χ. δασικές πυρκαγιές) που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, η οποία εφαρμόζεται με χρήση υπολογιστικού αλγορίθμου. Παρουσιάζεται επίσης μεθοδολογία πρόβλεψης, με οικονομετρικές μεθόδους, του αναμενόμενου αριθμού συμβάντων με βάση κλιματολογικές προβλέψεις για τις Ελληνικές περιφέρειες, οι οποίες προκύπτουν από επεξεργασία των σεναρίων του IPCC μέχρι το έτος 2100.
24/11/2023ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΚΠΟΜΠΩΝ -  (pdf-51KB)
Η Επιτροπή προκήρυξε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Ταμείου Καινοτομίας για το 2023 με προϋπολογισμό ρεκόρ ύψους 4 δισ. ευρώ που θα στηρίξει την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών απαλλαγμένων από ανθρακούχες εκπομπές. Η πρόσκληση χρηματοδοτείται από τα έσοδα του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ), γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της τιμολόγησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την πράσινη μετάβαση. Η Επιτροπή αύξησε το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων και διπλασίασε τον προϋπολογισμό για κατασκευαστικά έργα καθαρής τεχνολογίας σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Διατίθενται 1,4 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγικής ικανότητας, της τεχνολογικής υπεροχής και της ανθεκτικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού στην Ευρώπη.
20/11/2023ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -  (pdf-53KB)
Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων, η οποία θα διασφαλίσει ότι η ΕΕ αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη για τα απόβλητά της και δεν εξάγει τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε τρίτες χώρες. Οι κανόνες θα διευκολύνουν επίσης τη χρήση των αποβλήτων ως πόρου. Η συμφωνία συμβάλλει στον στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για τη μείωση της ρύπανσης και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.
17/11/2023ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ -  (pdf-45KB)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει εκ νέου την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν έκλεισε χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο νησί της Ζακύνθου εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000. Ο χώρος υγειονομικής ταφής αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και ρυπαίνει το τοπικό περιβάλλον. Μολονότι ο χώρος υγειονομικής ταφής δεν λειτουργεί εδώ και περισσότερα από πέντε έτη, πρέπει όχι μόνο να κλείσει, αλλά και να αποκατασταθεί, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με απόφαση του Δικαστηρίου του 2014.
16/11/2023ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 171 ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ LIFE ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ -  (pdf-58KB)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 171 νέα έργα σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και το κλίμα, αξίας άνω των 396 εκατ. ευρώ. Χάρη στις ανάγκες συγχρηματοδότησης του προγράμματος, θα κινητοποιήσει συνολικές επενδύσεις άνω των 722 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 28,5 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Έργα από όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ θα λάβουν στήριξη από την ΕΕ στο πλαίσιο των ακόλουθων υποπρογραμμάτων: φύση και βιοποικιλότητα, κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής, μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή σε αυτήν και μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας.
25/10/2023ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΕΣΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -  (pdf-62KB)
Για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ που συμφωνήθηκε πρόσφατα για τουλάχιστον 42,5% ανανεώσιμη ενέργεια έως το 2030, με φιλοδοξία οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να φτάσουν το 45%, θα χρειαστεί τεράστια ενίσχυση της εγκατεστημένης αιολικής ισχύος με αναμενόμενη αύξηση από 204 GW το 2022 σε πάνω από 500 GW το 2030. Αν και ο τομέας της αιολικής ενέργειας αποτέλεσε επιτυχία της ΕΕ στο παρελθόν, η μελλοντική πορεία ανάπτυξής του αντιμετωπίζει ένα μοναδικό συνδυασμό προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων της ανεπαρκούς και αβέβαιης ζήτησης, των αργών και περίπλοκων διαδικασιών αδειοδότησης, της έλλειψης πρόσβασης σε πρώτες ύλες, του υψηλού πληθωρισμού και των υψηλών τιμών βασικών εμπορευμάτων, του μη υποστηρικτικού σχεδιασμού των εθνικών διαγωνισμών, της αυξημένης πίεσης από διεθνείς ανταγωνιστές και των κινδύνων σχετικά με τη διαθεσιμότητα ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.
18/10/2023ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ -  (pdf-39KB)
Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τη χρηματοδότηση μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ενόψει της συνόδου της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) στο Ντουμπάι των ΗΑΕ, από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2023 (COP 28). Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο υπογραμμίζει την ισχυρή δέσμευσή του να υλοποιήσει τη χρηματοδότηση μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
10/10/2023ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΙΟ ΦΙΛΟΔΟΞΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ -  (pdf-56KB)
Ο κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών (ESR) θέτει στόχους μείωσης των εκπομπών για την ΕΕ και τα επιμέρους κράτη μέλη σε ευρύ φάσμα τομέων. Καλύπτει τις εγχώριες μεταφορές (εξαιρουμένων των αεροπορικών), τα κτίρια, τη γεωργία, τη μικρή βιομηχανία και τα απόβλητα. Συνολικά, οι εκπομπές που καλύπτονται από τον επιμερισμό των προσπαθειών αντιπροσωπεύουν περίπου το 60 % των συνολικών εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ.
26/09/2023ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 90 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ 17 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΓΙΩΝ ΕΔΑΦΩΝ -  (pdf-51KB)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επενδύσει 90 εκατ. EUR σε 17 νέα ερευνητικά έργα που συμβάλλουν στην αποστολή της ΕΕ : «Μια ευρωπαϊκή συμφωνία για το έδαφος». Τα έργα αυτά θα αφορούν την αποκατάσταση και την προστασία της υγείας του εδάφους για τη βιώσιμη παραγωγή υγιεινών τροφίμων, την προστασία της βιοποικιλότητας, την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
25/09/2023ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ -  (pdf-1,05MB)
Ο Γεωπονικός Σύλλογος Φθιώτιδας – Ευρυτανίας απέστειλε Αίτημα ένταξης των πληγεισών περιοχών της Φθιώτιδας από την Κακοκαιρία Daniel, εντός του ειδικού επιστημονικού σχεδίου για την αποκατάσταση της γονιμότητας των εδαφών, σύμφωνα με τον στόχο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και του ΥπΑΑΤ, με σκοπό όσο το δυνατόν την ταχύτερη αποκατάσταση της γονιμότητας των πλημμυρισμένων – κατεστραμμένων εδαφών για την άμεση καλλιέργεια τους προς όφελος των Φθιωτών παραγωγών και της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.
06/07/2023ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΩΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ -  (pdf-66KB)
Η Επιτροπή ενέκρινε δέσμη μέτρων για τη βιώσιμη χρήση βασικών φυσικών πόρων, η οποία θα ενισχύσει επίσης την ανθεκτικότητα των συστημάτων τροφίμων και της γεωργίας της ΕΕ.
06/07/2023ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ -  (pdf-68KB)
Πάνω από το 60 % των ευρωπαϊκών εδαφών είναι ανθυγιεινά και τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι αυτό επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο. Η μη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων της ΕΕ, ιδίως η υποβάθμιση και η ρύπανση των εδαφών, είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της κλιματικής κρίσης και της κρίσης βιοποικιλότητας. Ειδικότερα, η υποβάθμιση του εδάφους έχει ήδη κοστίσει δισεκατομμύρια ευρώ — εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως λόγω της απώλειας βασικών υπηρεσιών που παρέχει.
06/07/2023ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΦΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ -  (pdf-68KB)
Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (ΦΑΥ) είναι φυτικό υλικό (π.χ. σπόροι, μοσχεύματα, δέντρα, ρίζες και κόνδυλοι κ.λπ.) που χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή άλλων φυτών. Το δασικό αναπαραγωγικό υλικό (ΔΑΥ) αναφέρεται σε σπόρους, φυτά και μέρη ειδών δέντρων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία νέων δασών και τη δενδροφύτευση.
03/07/2023ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 106 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ 18 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ -  (pdf-50KB)
Η Επιτροπή ανακοίνωσε 18 νέα έργα που θα λάβουν πάνω από 106 εκατ. ευρώ για να συνεισφέρουν στην αποστολή της ΕΕ «Αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας». Τα έργα συγκεντρώνουν περισσότερους από 370 δικαιούχους από 36 χώρες, συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ, ερευνητικών ιδρυμάτων, τοπικών αρχών, σχολείων και επιχειρήσεων. Θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και στην αποκατάσταση της φύσης μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας στα ύδατα, της μείωσης της ρύπανσης, της στήριξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού ψηφιακού δίδυμου του ωκεανού.
29/06/2023ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -  (pdf-57KB)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ θα αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος στους τομείς της ειρήνης, της ασφάλειας και της άμυνας.
02/06/2023ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ -  (pdf-437KB)
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργου Τσακίρη συστήνεται στο ΥΠΑΑΤ ad hoc ομάδα εργασίας, με σκοπό την εξέταση του κινδύνου ξηρασίας στον αγροτικό τομέα της χώρας μας κατά την τρέχουσα περίοδο.
19/05/2023Υ.Π.ΕΝ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -  (pdf-0,51MB)
Η αποτίμηση της κατάστασης του παγκόσμιου θαλασσίου περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένων των κοινονικο-οικονομικών πτυχών, αποτελεί μία συνεχή-τακτική διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (Regular Process of the UNGA for Global Reporting and Assessment of the State of the Marine Environment, including Socioeconomic Aspects) που για την περίοδο 2021-2025 διανύει τον τρίτο κύκλο εργασιών της (WOA III). Για την εκπόνηση της αποτίμησης αυτής, η αρμόδια Γραμματεία του ΟΗΕ (DOALOS) δημιουργεί μία «δεξαμενή» εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι εντάσσονται στην σχετική βάση δεδομένων κατόπιν επίσημης προτάσεως από το κάθε κράτος-μέλος του Οργανισμού.
18/05/2023Υ.Π.ΕΝ.: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ «MΟm», «AΡΧΕΛΩΝ» ΚΑΙ «ΑNIMA» ΩΣ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.) -  (pdf-0,58MB)
Στην αδειοδότηση των Κέντρων Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας, τριών εμβληματικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, της «MΟm», του «AΡΧΕΛΩΝ» και της «ΑNIMA», με πλούσια δράση στο πεδίο της διάσωσης και περίθαλψης για δεκαετίες, προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις του αρμόδιου Υφυπουργού, Γιώργου Αμυρά.
05/04/2023ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE: ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» -  (pdf-0,96MB)
Η Στρατηγική για το κλίμα στο Αστικό Περιβάλλον και τις Πράσινες Υποδομές θέτει ως διαχειριστικό αντικείμενο όλα τα δέντρα και τους χώρους αστικού πρασίνου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνοντας τόσο χώρους δημοσίας χρήσης όσο και ιδιωτικούς. Τέτοιοι χώροι είναι πάρκα και άλση, πλατείες, κήποι, αλέες σε πεζόδρομους, εξωτερικοί χώροι των πανεπιστημιακών campus και των μουσείων, ο αύλειος χώρος των σχολείων, πάρκινγκ, νεκροταφεία και εκκλησίες, δημοτικοί λαχανόκηποι, βοτανικοί κήποι κλπ.
03/04/2023ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΝΕΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -  (pdf-51KB)
Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση της οδηγίας της ΕΕ για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Η συμφωνία αυτή φέρνει την ΕΕ ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση της νομοθεσίας για την προσαρμογή στον στόχο του 55 % («Fit for 55») για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των στόχων του REPowerEU. Η συμφωνία αυξάνει τον δεσμευτικό στόχο της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με ορίζοντα το 2030 σε τουλάχιστον 42,5 %, σε σχέση με τον τρέχοντα στόχο του 32 %, και σχεδόν διπλασιάζει το υφιστάμενο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ. Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν επίσης ότι η ΕΕ θα επιδιώξει να επιτύχει τον στόχο του 45 % για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2030.
03/04/2023ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ -  (pdf-44KB)
Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα δύο κανονισμούς που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να μειώσει τις καθαρές της εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Ο λεγόμενος «κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών» θέτει αυστηρότερους στόχους μείωσης των εκπομπών για τα κράτη μέλη, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030. Ο κανονισμός για τον τομέα της χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοπονίας (LULUCF) θα ενισχύσει τη συμβολή του τομέα στη συνολική κλιματική φιλοδοξία της ΕΕ για το 2030.
10/03/2023ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 116 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE, ΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ -  (pdf-58KB)
Η Επιτροπή ανακοίνωσε την επένδυση άνω των 116 εκατ. ευρώ για τα στρατηγικά έργα του νέου προγράμματος LIFE. Χάρη στη χρηματοδότηση οκτώ μεγάλα έργα στο Βέλγιο, την Εσθονία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία θα επιτύχουν τους στόχους τους για το κλίμα και το περιβάλλον. Τα έργα αναμένεται να κινητοποιήσουν σημαντικά πρόσθετα κονδύλια από άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών, διαρθρωτικών, περιφερειακών και ερευνητικών ταμείων, επιπλέον των εθνικών πόρων και των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα.
17/02/2023Υ.Π.ΕΝ.: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. -  (pdf-0,53MB)
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ – ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΕ 2018/2001 ΚΑΙ 2019/944». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 27η Φεβρουαρίου 2023.
15/02/2023ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ): ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -  (pdf-1,41MB)
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τον 21ο αιώνα καθώς επηρεάζει όλους τους τομείς και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με διαφορετικούς τρόπους. Στον πρωτογενή τομέα, παρότι η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο σε χώρες με ψυχρό κλίμα, το ισοζύγιο επιδράσεων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αρνητικό. Στη μεταποίηση και γενικότερα στη Βιομηχανία καταγράφεται σημαντικός υλικός κίνδυνος αλλά και διαταραχές στα δίκτυα διανομής πρώτων υλών και ενέργειας.
31/01/2023ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΤΑΕΝ): Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) -  (pdf-449KB)
Τη Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το Β’ εξάμηνο του 2022 ανακοίνωσε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ). Με βάση τη Στατιστική, κατά το 2022 συνδέθηκαν στο δίκτυο 68 νέες ανεμογεννήτριες συνολικής αποδιδόμενης ισχύος 230 MW που αντιστοιχούν σε επενδύσεις συνολικού ύψος άνω των 230 εκατ. ευρώ. Αυτό αποτελεί αύξηση 5,2% σε σχέση με το τέλος του 2021.
Εκδηλώσεις
Previous Μάρτιος 2024 Next
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
 
 
 
 
1
2ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Ο ΥΜΗΤΤΟΣ ΑΥΡΙΟ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
,Ηλιούπολη- Αθήνα (Δημαρχιακό Μέγαρο Ηλιούπολης «Μίκης Θεοδωράκης»),Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

3ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Ο ΥΜΗΤΤΟΣ ΑΥΡΙΟ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
,Ηλιούπολη- Αθήνα (Δημαρχιακό Μέγαρο Ηλιούπολης «Μίκης Θεοδωράκης»),Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

4
5
6
7ΗΜΕΡΙΔΑ: ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ
,Αλεξανδρούπολη (Ξενοδοχείο ASTIR- EGNATIA),Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
217Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
,Αθήνα – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο,Γ.Π.Α., Α.Π.Θ., Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
,Λάρισα,Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, ΥΠΕΝ

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
3 2024
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Ο ΥΜΗΤΤΟΣ ΑΥΡΙΟ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηλιούπολη- Αθήνα (Δημαρχιακό Μέγαρο Ηλιούπολης «Μίκης Θεοδωράκης») 2 - 3 Μαρτίου 2024 Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τηλ. 2103618118


-ΗΜΕΡΙΔΑ: ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη (Ξενοδοχείο ASTIR- EGNATIA) 7 Μαρτίου 2024 Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τηλ. 2103618118


-7Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Αθήνα – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 21 Μαρτίου 2024 Γ.Π.Α., Α.Π.Θ., Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τηλ. 2103618118Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel