Αναζήτηση:
bahis siteleri asyabahis casino siteleri bonusdolu.com
betbonusking.com deneme bonusu
. > Ειδήσεις - Νέα > Νέα Νομοθετήματα > Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
Αγροτική Οικονομία και Πολιτική
26/05/2023Υ.Α. 472/158760/25-5-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ (ΦΕΚ 3523/Β/2023) -  (pdf-360KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 472/158760/25-5-2023 «Καθορισμός των απαιτήσεων για τη χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 - 2027».
26/05/2023Υ.Α. 246/153250/19-5-2023: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΦΕΚ 3477/Β/2023) -  (pdf-177KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 246/153250/196-5-2023 «Λεπτομέρειες εφαρμογής της παρέμβασης Π1-32.3 - Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος - Ζωική Παραγωγή και ειδικότερα των Μέτρων για τη χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βοείου κρέατος, βάσει του εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027».
26/05/2023Κ.Υ.Α. 80651 ΕΞ 2023/24-5-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΦΕΚ 3474/Β/2023) -  (pdf-186KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 80651 ΕΞ 2023/24-5-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 127754 ΕΞ 2022/19-9-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των προβλέψεων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 4 του ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας για την εφαρμογή των ως άνω άρθρων» (Β’ 4760)».
19/05/2023Υ.Α. 242/147016/16-5-2023: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (ΦΕΚ 3284/Β/2023) -  (pdf-419KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 242/147016/16-5-2023 «Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, της δράσης “Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας” της παρέμβασης Π2-55.1 - Συμβουλές, εκπαίδευση και τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης του τομέα της μελισσοκομίας, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2023 - 2027».
19/05/2023Υ.Α. 529/147019/16-5-2023: 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.09 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ» (ΦΕΚ 3283/Β/2023) -  (pdf-174KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 529/147019/16-5-2023 «4η τροποποίηση της υπ’ αρ. 401/485250/29.03.2018 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”, του Υπομέτρου 10.1 “ενίσχυση για γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις”, του Μέτρου 10 “Γεωργο-περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020» (Β’ 1226)».
19/05/2023Υ.Α. 243/147025/16-5-2023: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ» (ΦΕΚ 3278/Β/2023) -  (pdf-322KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 243/147025/16-5-2023 «Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της Δράσης «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας» της Παρέμβασης Π2-55.1 “Συμβουλές, εκπαίδευση και Τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων”, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης του τομέα της μελισσοκομίας, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τα προγραμματικά έτη από 2023 έως 2027».
19/05/2023Υ.Α. 241/147010/16-5-2023: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (ΦΕΚ 3277/Β/2023) -  (pdf-365KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 241/147010/16-5-2023 «Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, της δράσης “εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” της παρέμβασης Π2-55.3 - “Εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης μελισσοσμηνών”, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης του τομέα της μελισσοκομίας, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2023 - 2027».
19/05/2023Υ.Α. 244/147044/16-5-2023: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ» (ΦΕΚ 3273/Β/2023) -  (pdf-357KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 244/147044/16-5-2023 «Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, της δράσης “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” της παρέμβασης Π2-55.3 “Εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης των μελισσοσμηνών”, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του τομέα της μελισσοκομίας, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2023-2027».
18/05/2023Κ.Υ.Α. 44429/12-5-2023: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG 2021-2027 (ΦΕΚ 3271/Β/2023) -  (pdf-151KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 44429/12-5-2023 «Σύσταση Ειδικού Μητρώου Αξιολογητών, για την αξιολόγηση του περιεχομένου των προτάσεων πράξεων προς χρηματοδότηση, που υποβάλλονται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Συνεργασίας INTERREG της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, των οποίων η Ειδική Υπηρεσία INTERREG 2021-2027 έχει την ευθύνη διαχείρισης».
18/05/2023Υ.Α. 1608/11-5-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 3.1 ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.1.2 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 3223/Β/2023) -  (pdf-263KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1608/11-5-2023 «α) Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας» του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», στο πλαίσιο του Μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022 και β) τροποποίηση της υπ’ αρ. 8187/11-12-2019 (Β’ 4721, ΑΔΑ 9ΟΟΟ4653ΠΓ- 5Η7) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», στο πλαίσιο του Μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020».
18/05/2023Υ.Α. 1571/11-5-2023: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΣ ΚΑΠ (ΦΕΚ 3222/Β/2023) -  (pdf-17,63MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 1571/11-5-2023 «1η τροποποίηση της υπ’ αρ. 1040/28-03-2023 (Β’ 2179) απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) Άμεσων Ενισχύσεων ΣΣ ΚΑΠ».
10/05/2023Υ.Α. 520/135074/5-5-2023: ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΦΕΚ 3072/Β/2023) -  (pdf-271KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 520/135074/5-5-2023 «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή της βασικής εισοδηματικής στήριξης, της συμπληρωματικής αναδιανεμητικής εισοδηματικής στήριξης και της συμπληρωματικής εισοδηματικής στήριξης για γεωργούς νεαρής ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027».
10/05/2023Υ.Α. 615/132802/4-5-2023: ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023 (ΦΕΚ 3043/Β/2023) -  (pdf-0,72MB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 615/132802/4-5-2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β’ 1239)».
02/05/2023Υ.Α. 2138/28-4-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 (ΦΕΚ 2879/Β/2023) -  (pdf-161KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2138/28-4-2023 «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της κτηνοτροφίας βάσει της υπ’ αρ. 1628/64707/14-06-2017 (Β’ 494) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έτος ενίσχυσης 2022».
02/05/2023Υ.Α. 2137/28-4-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΣΥΝΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 (ΦΕΚ 2878/Β/2023) -  (pdf-174KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2137/28-4-2023 «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος για το έτος ενίσχυσης 2022».
27/04/2023Κ.Υ.Α. 710/123176/25-4-2023: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΕΚ 2762/Β/2023) -  (pdf-308KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 710/123176/25-4-2023 «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα των σταφυλιών ΠΕ Καβάλας, Σερρών, Κιλκίς και Χαλκιδικής έτους 2021, Φασόλια Γίγαντες ΠΕ Καστοριάς και Φλώρινας έτους 2019, θερμοκήπια στους Δήμους Αχαρνών, Κρωπίας, Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής έτους 2022, Αμυγδαλιές τοπικής κοινότητας Κεραμιδίου, Κερασέας και Καναλιών, Δήμου Ρήγα Φεραίου ΠΕ Μαγνησίας έτους 2022 και οινοποιήσιμα σταφύλια Δήμου Τυρνάβου έτους 2022 και λεπτομέρειες στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αρ.1408/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 352, 24.12.2013)».
26/04/2023Υ.Α. 175/118284/20-4-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΦΕΚ 2712/Β/2023) -  (pdf-183KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 175/118284/20-4-2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 απόφασης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο» (Β’ 1560) και της υπ’ αρ. 37/48518/22-02-2022 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ατομική Ψηφιακή Μελισσοκομική Ταυτότητα» (Β’ 924)».
24/04/2023Υ.Α. 1296/21-4-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.5 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 2671/Β/2023) -  (pdf-150KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 1296/21-4-2023 «Καθορισμός αποζημίωσης εκτός ωραρίου εργασίας για την αξιολόγηση των αιτημάτων στήριξης και των ενδικοφανών προσφυγών των επενδυτικών προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της δράσης 4.1.5 του υπομέτρου 4.1 «Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
24/04/2023Υ.Α. 1098/113926/12-4-2023: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΕΚ 2651/Β/2023) -  (pdf-174KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 1098/113926/23-4-2023 «Τεχνικός Κανονισμός εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού των καλλωπιστικών φυτών και των καλλωπιστικών φυτών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 93/49/ΕΟΚ της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 1993 (L 250)».
24/04/2023Υ.Α. 289/117173/20-4-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΦΕΚ 2582/Β/2023) -  (pdf-164KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεωε η Υπουργική Απόφαση 289/117173/20-4-2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 321/133322/20.5.2021 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στην ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και έκδοση βεβαίωσης για τη μετάκληση/απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία» (Β’ 2111)».
18/04/2023Υ.Α. 1958/13-4-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2022 (ΦΕΚ 2475/Β/2023) -  (pdf-159KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1958/13-4-2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1911/11.4.2023 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια του ρυζιού για το έτος ενίσχυσης 2022» (Β’ 2469)».
18/04/2023ΦΕΚ 2469/Β/2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 -  (pdf-184KB)
Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι Υπουργικές Αποφάσεις για τον καθορισμό του ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας, στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση, στην καλλιέργεια του ρυζιού, στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας, στην καλλιέργεια των σπαραγγιών και στον τομέα των ζαχαροτεύτλων, για το έτος ενίσχυσης 2022.
18/04/2023ΦΕΚ 2457/Β/2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 -  (pdf-155KB)
Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι Υπουργικές Αποφάσεις για τον καθορισμό του ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση και στον τομέα των σπόρων σποράς, για το έτος ενίσχυσης 2022.
18/04/2023Κ.Υ.Α. 7531/10-4-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ (ΦΕΚ 2351/Β/2023) -  (pdf-442KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 7531/10-4-2023 «Καθορισμός των προδιαγραφών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των επισκέψιμων ελαιοτριβείων».
18/04/2023Κ.Υ.Α. 4118/108320/7-4-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ (ΦΕΚ 2343/Β/2023) -  (pdf-378KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12681/352685/8-12-2021 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εξειδίκευση καταμερισμού αρμοδιοτήτων των αρμόδιων αρχών φυτοϋγειονομικού ελέγχου, ορισμός επίσημων υπαλλήλων φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών και καθορισμός διαδικασιών για τη διενέργεια των επίσημων φυτοϋγειονομικών ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 (L 095 και διορθωτικό L 137), που διεξάγονται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τη φυτοϋγεία» (Β’ 5931)».
18/04/2023Υ.Α. Γ3Β/460/107056/6-4-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ 2335/Β/2023) -  (pdf-173KB)
Δημσοιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση Γ3Β/460/107056/6-4-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 11337/Γ3Β/2365/27.5.2009 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων» (Β΄ 1146)».
11/04/2023ΦΕΚ 2313/Β/2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 -  (pdf-187KB)
Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι Υπουργικές Αποφάσεις για τον καθορισμό του ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια των οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, στον τομέα των καρπών με κέλυφος, στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, στην καλλιέργεια των μήλων, στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών και στην καλλιέργεια του σκληρού σίτου, για το έτος ενίσχυσης 2022.
10/04/2023Υ.Α. 616/105321/5-4-2023: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΦΕΚ 2288/Β/2023) -  (pdf-193KB)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 616/105321/5-4-2023 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 (L 95 και διορθ. L 137/2017 και L 310/2020), σχετικά με την ειδική μεταχείριση φορτίων τροφίμων φυτικής προέλευσης που έχουν απορριφθεί κατά στο στάδιο της εισαγωγής».
07/04/2023Κ.Υ.Α. 1078/31-3-2023: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 8.3 «ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 2219/Β/2023) -  (pdf-194KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1078/31-3-2023 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4636/1.7.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις στο πλαίσιο του Υπομέτρου 8.3: Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων του Μέτρου 08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020» (Β’ 2834)».
04/04/2023Υ.Α. 6423/86532/31-3-2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΕΚ 2186/Β/2023) -  (pdf-179KB)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 6423/86532/31-3-2023 «Καθορισμός τιμών αναφοράς πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται στη χώρα, αποκτάται ενδοκοινοτικά ή εισάγεται από το εξωτερικό».
Εκδηλώσεις
ClockΕπόμενες Εκδηλώσεις: 


-11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΛΕ)

Φλώρινα 31 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2023 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία 


-SEGH2023 « 38th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH»

Αθήνα 2 - 6 Ιουλίου 2023 Society for Environmental Geochemistry and Health, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α. 


-RawMat2023 «2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAW MATERIALS AND CIRCULAR ECONOMY -“RAW MATERIALS: SETTING THE FOUNDANTIONS FOR THE GREEN TRANSITION»

Αθήνα 28 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου 2023 Ε.Μ.Π., Τ.Ε.Ε. Χάρτης Περιεχομένων Site
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31  Θεσσαλονίκη  Τηλ: 2310.278817-18, 236379, 236305  Fax: 2310.236308  e-mail: info@geotee.gr
web design by : Intel